לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1040


Blanka klaveyina era yo
A la boya (1) la vo a 'char
Se es ki m'afita la boya )
Munchos mansevikos tengo d'enganyar ) x2

La ruda me se amorcho
Ma yene (2) me se va enfloreser
El amor mio mi se aravio )
Ma yo en el la pas ya me vo 'zer ) x2


Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1040

תווים

Notas / Comments

(1) Boya (turko) : Pintura (el material) (2) Yene (turko "gene") : Otra ves de muevo

הערות

Titulo / Title

La blanca clavelina + La flor amurchada

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

105/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

223

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

קאלינה כהן

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Koen Kalina

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Bat Yam

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Bulgaria, Sofia

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1990

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Amor אהבה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song