לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de los informantes Para la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumimאוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS


רשימת השירים של המידען
Lista de kantes del informante
The informant song list

80

Belo R. - Franko R. (M. Or Yeuda)

Tradision: Turkia

La bella durmiente

2091

Los años de amor + La hermana inoportuna

2092

La mamá comprensiva + La estafa del ajuar + El amante alto

2093

El deseo inalcanzado

2094