לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de los informantes Para la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumimאוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS


רשימת השירים של המידען
Lista de kantes del informante
The informant song list

41

Assayag Yehuda (+ Assayag Clara)

Tradision: Maroko, Tetuan

El pretendiente despreciado

1250

Las bellezas de Raquel

1251

El ignorante afortunado

1252

Por qué no cantáis la bella?

1253

La enfermera y el militar (La monja enfermera)

1254

Tani

1256