לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de los informantes Para la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumimאוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS


רשימת השירים של המידען
Lista de kantes del informante
The informant song list

280

Malki Yosef

Tradision: Turkia, Izmir

Los pajaritos de consolación + El limón amargo

339

El arbolico + La montaña de enfrente +

346

Alta luna al esclarecer + El amante criminal

347

Hero y Leandro

348

La choza del desesperado

350