לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de los informantes Para la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumimאוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS


רשימת השירים של המידען
Lista de kantes del informante
The informant song list

25

Altalef Yosef

Tradision: Ejipto

La novia sin dote

1290

La batalla de Atroche

1291

La serena

1292

La boda de Elul

1293

El cabritico

1294

La cara de limón podrido

1295

El mancebo enamorado

1296

Los amoríos de Esterica Sarfati

1297