לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de los informantes Para la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumimאוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS


רשימת השירים של המידען
Lista de kantes del informante
The informant song list

145

Cohen Yosef

Tradision: Maroko, Alcazar

Gerineldo

967

La partida del esposo

968

Las tres cautivas

969

Virgilios

970

La infanticida

971

El joven borracho

974

La madre del preso

975

Mi pi El

1402