מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim / Maale Adumim Institute

שירים - דף ראשי

Kantes - pajina principal / Songs - Main Page
רשימת תפקודים
fonksionamientoד / Fanction List


תפקוד

fonksionamiento / Function

Paralit. Shabbat פרה-ליטורגי שבת

Amor אהבה

Asker צבא

Bd חתונה

Cr (ילדים (משחק

Cr ילדים

Cu שיר ערש

Desgracia פורענות

End 9 be-Av קינה - תשעה באב

End Hum קינה הומוריסטית

End קינה

Hum הומור

Inf פעוטות

Lit - Kippur ליטורגיקה כיפור

Lit - Rosh Hashana ליטורגי ראש השנה

Lit - Selihot ליטורגי - סליחות

Lit - Simhat Tora ליטורגי שמחת תורה

Lit Shavuot ליטורגי שבועות

Lit ליטורגיקה

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

Matesha שיר נדנדה

Paralit Hillula הילולה

Paralit Noche alhadפרה-ליטורגי מוצאי שבת

Paralit. Hannuka חנוכה

Paralit. Lag ba Omer פרה-ליטורגי לג בעמר

Paralit. Purim פרה ליטורגי פורים

Paralit. Shavuot פרה ליטורגי שבועות

Paralit. Tu Bishevat טו בשבט

Paralit. פרה-ליטורגי

Patria turca המולדת התורכית

Pd יולדת

Pregon הכרזות כרוז

Sion ציון

Tefilim בר מצווה

Vino שירי יין

בלתי מוגדר