מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim / Maale Adumim Institute

שירים – דף ראשי

Kantes – pajina principal / Songs – Main Page
רשימת השירים
Lista de kantes / Song List

מסודר לפי מפתח ההקלטה
Segun el orden de enrejistramiento /By Record Orderכותרת השיר

שורה ראשונה

מידען

הקלטה

מספר
השיר

השמעה

Titulo del kante

Primera linia

Informante

Numero del
enrejistramiento

Nnumero del
kante

Eskuchar

Song Title

First Line

Informant

Record No.

Song No.

Listening

El pretendiente despreciado

En el kafe d'amaneser

Aruh Palomba

001/01

1

השמע Eskuchar Listening 1

El parto feliz

Ay ke mueve mezes

Aruh Palomba

001/02

2

השמע Eskuchar Listening 2

El duelo entre pretendientes +

Tu la keres yo la kero

Aruh Palomba

001/03

3

השמע Eskuchar Listening 3

El amante criminal

Mira parea ke viene

Aruh Palomba

001/04

4

השמע Eskuchar Listening 4

La huérfana abandonada

Dime, dime deke tu no me keres

Aruh Palomba

001/05

5

השמע Eskuchar Listening 5

La huérfana abandonada

Tu paseando entre las flores

Aruh Palomba

001/06

6

השמע Eskuchar Listening 6

La llamada a la morena + La nave por partir +

Morenika a mi me yaman

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/01

7

השמע Eskuchar Listening 7

Consejos a la novia

La ke deve ser kazada

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/02

8

השמע Eskuchar Listening 8

El nacimiento y vocación de Abraham

Kuando el rey Nimrod

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/03

9

השמע Eskuchar Listening 9

El novio prodigo

El novio le merko galecha

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/04

10

השמע Eskuchar Listening 10

El pretendiente despreciado

En el kafe d'amaneser

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/05

11

השמע Eskuchar Listening 11

El duelo entre pretendientes +

Mama mia mi kerida

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/06

12

השמע Eskuchar Listening 12

Los juerguistas

Ke se kere aunarse

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/07

13

השמע Eskuchar Listening 13

La huérfana abandonada

Dime deke tu no me keres

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/08

14

השמע Eskuchar Listening 14

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Entri una kaza rika

Anshugar de Tova Shemi Grup. m

002/09

15

השמע Eskuchar Listening 15

La llamada a la morena + La nave por partir

Morenika a mi me yaman

El Tanyedor Alberto

003/01

16

השמע Eskuchar Listening 16

El novio prodigo

El novio le merko galechas

El Tanyedor Alberto

003/02

17

השמע Eskuchar Listening 17

El amor furiente

M'estas mirando m'estas kemando

El Tanyedor Alberto

003/03

18

השמע Eskuchar Listening 18

El bebedor de raquí

La vida do por el raki

El Tanyedor Alberto

003/04

19

השמע Eskuchar Listening 19

Las águilas del aver +

Del dia ke yo nasi

El Tanyedor Alberto

003/05

20

השמע Eskuchar Listening 20

El amante criminal + El amante ladrón

Mira parea ke viene

El Tanyedor Alberto

003/06

21

השמע Eskuchar Listening 21

Clara como el sol

Klara sos komo el sol

El Tanyedor Alberto

003/07

22

השמע Eskuchar Listening 22

Las prendas de la novia

Ansi dize la muestra novia

El Tanyedor Alberto

003/08

23

השמע Eskuchar Listening 23

Diálogo entre Dios y el alma

Ija mia mi kerida

Behar Rivka

004/01

24

השמע Eskuchar Listening 24

La esperanza palestina

Biva biva Palestina

Behar Rivka

004/02

25

השמע Eskuchar Listening 25

La bandera de Sión

Sion tu mis ojos pretos

Behar Rivka

004/03

26

השמע Eskuchar Listening 26

Las mujeres y el sábado

Las mujeres buenas

Behar Rivka

004/04

27

השמע Eskuchar Listening 27

La emoción de la Tierra Santa

En pasando por la Tierra Santa

M. Tiferet

005/01

28

השמע Eskuchar Listening 28

El nacimiento y vocación de Abraham

La mujer de Terah

M. Tiferet

005/02

29

השמע Eskuchar Listening 29

La visión de los animales

Si veriash al raton

M. Tiferet

005/03

30

השמע Eskuchar Listening 30

La vuelta del marido

Ke bushkash vos la mi donzeya

M. Tiferet

005/04

31

השמע Eskuchar Listening 31

La llorona de la huerta

Entre las guertas paseando

M. Tiferet

005/05

32

השמע Eskuchar Listening 32

Años de amor + La hermosura sin mesura + El amor alfinete

Mueve anyos de amor izimos

M. Tiferet

005/06

33

השמע Eskuchar Listening 33

El alma en un cabello

Repuesta de ti no aspero

M. Tiferet

005/07

34

השמע Eskuchar Listening 34

La guirnalda de rosas +

Una ramika de ruda

M. Tiferet

005/08

35

השמע Eskuchar Listening 35

El mancebo enamorado

Majo majo dama

M. Tiferet

005/09

36

השמע Eskuchar Listening 36

El regateo de las consuegras

Poko le dash la koshuegra

M. Tiferet

005/10

37

השמע Eskuchar Listening 37

La salida de la madre + La novia galana

Salgash madre afuera al kortijo

M. Tiferet

005/11

38

השמע Eskuchar Listening 38

El baile de novias

Ay ke kazas tan ermozas

M. Tiferet

005/12

39

השמע Eskuchar Listening 39

La novia galana

Kaminando al lado al lado

M. Tiferet

005/13

40

השמע Eskuchar Listening 40

Los pasos infructuosos

L'alma tengo ayi

M. Tiferet

005/14

41

השמע Eskuchar Listening 41

La nochada de la demudada + El amante engañoso

Dike estash tan demudada

M. Tiferet

005/15

42

השמע Eskuchar Listening 42

Los kidushín de la novia

Vestido de novia i de alteli

M. Tiferet

005/16

43

השמע Eskuchar Listening 43

La novia exigente

Ija mia te vo dar a un alto

M. Tiferet

005/17

44

השמע Eskuchar Listening 44

El llanto de los árboles

Arvoles yoran por luvias

M. Tiferet

006/01

45

השמע Eskuchar Listening 45

Hero y Leandro

Tres ermanikas eran

M. Tiferet

006/02

46

השמע Eskuchar Listening 46

Por ver tu cara morena + El beso en la cerradura

Avre este abajur biju

M. Tiferet

006/03

47

השמע Eskuchar Listening 47

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Los pasharos bolavan

M. Tiferet

006/04

48

השמע Eskuchar Listening 48

Alta luna al esclarecer + El vapor sin carta

Alta alta es la luna

M. Tiferet

006/05

49

השמע Eskuchar Listening 49

La Jerusalem de oro

Tantas luzizikas chikas

M. Tiferet

006/06

50

השמע Eskuchar Listening 50

La guirnalda de rosas

Esta ramika de ruda

Avigdor Suzan

007/01

51

השמע Eskuchar Listening 51

Las horas del enamorado

Alta alta va la luna

Avigdor Suzan

007/02

52

השמע Eskuchar Listening 52

La Jerusalem de oro

En la gera de sesh dias

Avigdor Suzan

007/03

53

השמע Eskuchar Listening 53

La novia con cara en paz

Mira dama ke mos asperan

Avigdor Suzan

007/04

54

השמע Eskuchar Listening 54

Las quejas de la recién casada

Haftona i maldision

Avigdor Suzan

007/05

55

השמע Eskuchar Listening 55

La declaración de amor del dieciochoañero

Diziocho anyos tengo

Avigdor Suzan

007/06

56

השמע Eskuchar Listening 56

La estrella viva

Tu sos una 'strea biva

Avigdor Suzan

007/07

57

השמע Eskuchar Listening 57

El primer amor

Dime ninia deke yoras

Avigdor Suzan

007/08

58

השמע Eskuchar Listening 58

El enamorado engañado + Las estrellas incontables

Yo m'enamori del ayre

Avigdor Suzan

007/09

59

השמע Eskuchar Listening 59

Las quejas de la recién casada

Haftona i maldision

Avigdor Suzan

008/01

60

השמע Eskuchar Listening 60

La moda kale azer

La moda kale azer

Avigdor Suzan

008/02

61

השמע Eskuchar Listening 61

La esperanza palestina

Estaremos djuntos gloriozos

Avigdor Suzan

008/03

62

השמע Eskuchar Listening 62

El huésped del sábado

Oy es viernes la mi madre

Avigdor Suzan

008/04

63

השמע Eskuchar Listening 63

Los años de amor

Ninya sos de rasa basha

Avigdor Suzan

008/05

64

השמע Eskuchar Listening 64

El batir del corazón

D'enfrente te veo viniendo

Avigdor Suzan

008/06

65

השמע Eskuchar Listening 65

La estrella Diana

Manyana, manyana, manyana

Avigdor Suzan

008/07

66

השמע Eskuchar Listening 66

El amante criminal + El amante alto

Mi kerido bevio vino

Avigdor Suzan

008/08

67

השמע Eskuchar Listening 67

El maestro del amor

El amor yo no savia

Avigdor Suzan

008/09

68

השמע Eskuchar Listening 68

El hermano infame

En Santa Elena bivia una hoven

Avigdor Suzan

008/10

69

השמע Eskuchar Listening 69

El pescador enamorado + El mercador de tumbas

A la mar me vo a echar

Avigdor Suzan

008/11

70

השמע Eskuchar Listening 70

Amor y muerte

El dia vo yorando

Avigdor Suzan

008/12

71

השמע Eskuchar Listening 71

El pescador enamorado + El mercador de tumbas

A la mar me vo echar

Avigdor Suzan

008/13

72

השמע Eskuchar Listening 72

Esturulu

Esturulu no kome karne

Avigdor Suzan

008/14

73

השמע Eskuchar Listening 73

El mal de las dotes

Ninios ke vash akorridos

Mushkatel Suzan

009/01

74

השמע Eskuchar Listening 74

La nueva familia de la novia

Ija mia si te vas a kazar

Mushkatel Suzan

009/02

75

השמע Eskuchar Listening 75

El batir del corazón

D'enfrente te veo viniendo

Mushkatel Suzan

009/03

76

השמע Eskuchar Listening 76

Don Bueso y su hermana

De altas tierras viene

Mushkatel Suzan

009/04

77

השמע Eskuchar Listening 77

Consejos a un muchacho

Ijo de chika eda

Mushkatel Suzan

009/05

78

השמע Eskuchar Listening 78

La novia con cara en paz

Mira dama ke vos espero

Mushkatel Suzan

009/06

79

השמע Eskuchar Listening 79

El mancebo enamorado

Eya's alta komo el pino

Mushkatel Suzan

009/07

80

השמע Eskuchar Listening 80

El mancebo enamorado + Bien sabe la rosa

Todo lo ke vos kero ainda no savesh

Mushkatel Suzan

009/08

81

השמע Eskuchar Listening 81

El parto feliz

Kuando la komadre dize ayde ayde

Mushkatel Suzan

009/09

82

השמע Eskuchar Listening 82

Los peligros del amor +

Yo no m'espanto ni m'espantare

Politi Mazal

009/10

83

השמע Eskuchar Listening 83

La amante chica en cantidad

La ninia era chika

Politi Mazal

009/11

84

השמע Eskuchar Listening 84

La vuelta del marido

Asentada Katerina

Mushkatel Suzan

009/12

85

השמע Eskuchar Listening 85

La partida del esposo + La vuelta del hijo maldecido

Onde vash kapitano

Mushkatel Suzan

009/13

86

השמע Eskuchar Listening 86

La vuelta del marido

Mama mia mi kerida

Politi Mazal

009/14

87

השמע Eskuchar Listening 87

Raquel en el cementerio

Pormo de Kotel Maaravi

Mushkatel Suzan

009/15

88

השמע Eskuchar Listening 88

El vapor sin carta + Una noche al lunar

Una noche al lunar

Mushkatel Suzan

009/16

89

השמע Eskuchar Listening 89

Los kidushín de la novia + Consejos a los novios

Palombikas de ojos mavi

Mushkatel Suzan

010/01

90

השמע Eskuchar Listening 90

El regateo de las consuegras

Bueno asibiva la kosuegra

Mushkatel Suzan

010/02

91

השמע Eskuchar Listening 91

La pierna fracturada

Era un dia de lunes

Mushkatel Suzan

010/03

92

השמע Eskuchar Listening 92

Los amoríos de Esterica Sarfati

Esterina Sarfati

Mushkatel Suzan

010/04

93

השמע Eskuchar Listening 93

Oración de la cama

Bendicho tu Adonay muestro Dio

Mushkatel Suzan

010/05

94

השמע Eskuchar Listening 94

La mujer engañada

Durmete mi alma

Mushkatel Suzan

010/06

95

השמע Eskuchar Listening 95

El suicidio del barón despreciado

O ven ijika ermoza

Mushkatel Suzan

010/07

96

השמע Eskuchar Listening 96

La moribunda enamorada

Chika fui grande m`ize

Mushkatel Suzan

010/08

97

השמע Eskuchar Listening 97

La moribunda enamorada

Chika fui grande me ize

Mushkatel Suzan

010/08b

98

השמע Eskuchar Listening 98

La partida al África

Adio Rashel Levi Rashel Adio

Bonana Roza

011/01

99

השמע Eskuchar Listening 99

Los árboles de almendra

Arvolikos d'almendra

Bonana Roza

011/02

100

השמע Eskuchar Listening 100

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Asentada`n la ventanika

Rosano Nisim

011/03

101

השמע Eskuchar Listening 101

El llanto de los árboles

Enfrente de mi ay un andjelo

Rosano Nisim

011/04

102

השמע Eskuchar Listening 102

Alta luna al esclarecer + Dime de dónde vienes

Alta alta es la luna

Rosano Nisim

011/05

103

השמע Eskuchar Listening 103

La moribunda enamorada

Chika fui grande me ize

Rosano Nisim

011/06

104

השמע Eskuchar Listening 104

La serena

Si la mar s'aze de leche

Rosano Nisim

011/07

105

השמע Eskuchar Listening 105

El canto del gallo

Kanta gayiku kanta

Davidov Rahel

011/08

106

השמע Eskuchar Listening 106

La moribunda enamorada

Chika fui grande m'ize

Lasri Suzan

012/01

107

השמע Eskuchar Listening 107

La vuelta del hijo maldecido

Todas las naves del mundo

Lasri Suzan

012/02

108

השמע Eskuchar Listening 108

La vuelta del hijo maldecido

Todas las naves del mundo

Lasri Suzan

012/03

109

השמע Eskuchar Listening 109

La borrachera de Amán

Kuando Aman s'emburracho

Maestro Yaakov

012/04

110

השמע Eskuchar Listening 110

El marido carpintero

Levantisme madre

Bendayan Saada

013/01

111

השמע Eskuchar Listening 111

El pretendiente burlado + Aladín

Yo me levantaría un lunes

Benshimol Rivka

013/02

112

השמע Eskuchar Listening 112

Diego León

En la ciudad de Toledo

Benshimol Rivka

013/03

113

השמע Eskuchar Listening 113

Tarquino y Lucrecia

Este rey de los romanos

Bendayan Saada

013/04

114

השמע Eskuchar Listening 114

La consagración de Moisés

Moshé salió de Misrayim huyendo del rey Par'ó

Benshimol Rivka

013/05

115

השמע Eskuchar Listening 115

El rey envidioso de su sobrino

Don Güezo, don Güezo hijo de mi hermana

Bendayan Saada

013/06

116

השמע Eskuchar Listening 116

El conde Niño

Levantose el conde Niño mañanita de San Juan

Benshimol Rivka

013/07

117

השמע Eskuchar Listening 117

Gerineldo

Ĵirineldo, Ĵirineldo mi caballero polido

Bendayan Saada

013/08

118

השמע Eskuchar Listening 118

La nacida sin corazón

Tu madre kuando te pario

De Mayo Erna

014/01

119

השמע Eskuchar Listening 119

La serena

Dame la mano palomba

Hillel Roza

014/02

120

השמע Eskuchar Listening 120

El llanto de los árboles

Arvoles yoran por luvias

Hillel Roza

014/03

121

השמע Eskuchar Listening 121

Ojos negros

Ah tus ojos pretos

Hillel Roza

014/04

122

השמע Eskuchar Listening 122

El bebedor de raquí

La vida do por el raki

Hillel Roza

014/05

123

השמע Eskuchar Listening 123

La doncella de chica edad

Por amar una donzeya

Sarano Diana

014/06

124

השמע Eskuchar Listening 124

La vuelta del marido

Ay mansevo, ay mansevo ay mansevo tan jentil

Sarano Diana

014/07

125

השמע Eskuchar Listening 125

La reina de la gracia

Reina de la grasia

Sarano Diana

014/08

126

השמע Eskuchar Listening 126

El bonetero de la traperia

El rey tenia un ijo Nete Bonete

Sarano Diana

014/09

127

השמע Eskuchar Listening 127

El pueblo aunado

Un puevlo fuimos

Sarano Diana

014/10

128

השמע Eskuchar Listening 128

El amor furiente

El amor es fuerte

Sarano Diana

014/11

129

השמע Eskuchar Listening 129

Todos son inconvenientes

Avrimesh galanika

Sarano Diana

014/12

130

השמע Eskuchar Listening 130

La marcha con Jaco

Ayde Djako mos iremos

Sarano Diana

014/13

131

השמע Eskuchar Listening 131

La bella de admiración + La cruela

Bella ninia d'admirasion

Sarano Diana

014/14

132

השמע Eskuchar Listening 132

Los ojos pretos

Ojikos pretos tienes tu, aman, aman

Sarano Diana

014/15

133

השמע Eskuchar Listening 133

Ventura y desventura en el amor

Venturozo mansevo sere yamado

Sarano Diana

014/16

134

השמע Eskuchar Listening 134

La guerra turco-búlgara (1912-1913)

O madre mia tu muy kerida

Sarano Diana

014/17

135

השמע Eskuchar Listening 135

Alabanza de Simón bar Yohay

Muestra ayuda de kon Amonay

Benezra Rafael

015/01

136

השמע Eskuchar Listening 136

Pirke Avot

Todo Israel ay a eyos parte

Benezra Rafael

015/02

137

השמע Eskuchar Listening 137

Eli Eliahu Hanavi Have Na

Eli Eliau Anavi

Benezra Rafael

015/03

138

השמע Eskuchar Listening 138

La se'uda de Purim + El testamento de Amán +

Kuando Mordehai sali i dize

Benezra Rafael

015/04

139

השמע Eskuchar Listening 139

El paso del Mar Rojo

Kuando los djidios

Benezra Rafael

015/05

140

השמע Eskuchar Listening 140

El paso del Mar Rojo

Kuando los djidios salieron de Ayifto

Benezra Rafael

015/06

141

השמע Eskuchar Listening 141

El molino del amor

Aman aman mulinero

Dasa Liza

016/01

142

השמע Eskuchar Listening 142

Las montañas y el mar + La amenaza del despecho

Muntanyas altas i mares ondas

Dasa Liza

016/02

143

השמע Eskuchar Listening 143

La vuelta del marido

Debasho d'un arvol 'sta una donzeya

Dasa Liza

016/03

144

השמע Eskuchar Listening 144

El pescador y la baronesa

Avia un pishkador

Dasa Liza

016/04

145

השמע Eskuchar Listening 145

La seducción desde el balcón

Una ijik kuando s'ampesa 'ngrandeser

Levi Rejina

016/05

146

השמע Eskuchar Listening 146

Amor y muerte

Ken konosio la mi mansevez

Levi Rejina

016/06

147

השמע Eskuchar Listening 147

La venganza de la novia abandonada

Povereta muchachika

Dasa Liza

017/01

148

השמע Eskuchar Listening 148

El resbalón oportuno +

Vierte agua en la tu puerta

Levi Malkuna

017/02

149

השמע Eskuchar Listening 149

La mujer engañada

Durmite mi alma durmete mi vista

Dasa Liza

017/03

150

השמע Eskuchar Listening 150

La llamada a la morena + las calles del amante +

Morena mi yaman

Dasa Liza

018/01

151

השמע Eskuchar Listening 151

El mancebo enamorado

Majo, majo dama

Dasa Liza

018/02

152

השמע Eskuchar Listening 152

El amante criminal

Mi kerido bevio vino

Dasa Liza

018/03

153

השמע Eskuchar Listening 153

El maestro del amor

El amor yo no savia

Dasa Liza

018/04

154

השמע Eskuchar Listening 154

Dime de dónde vienes +

Dime ninya muy ermoza

Dasa Liza

018/05

155

השמע Eskuchar Listening 155

La conversión provechosa

Yo keria ser turkita

Barzilay Mari

019/01

156

השמע Eskuchar Listening 156

La serena + El amor alfinete

En la mar ay una torre

Barzilay Mari

019/02

157

השמע Eskuchar Listening 157

El villano vil

En la sivdad de Marsilya

Barzilay Mari

019/03

158

השמע Eskuchar Listening 158

El sueño de la hija

Akel rey de Fransia tres ijas tenia

Barzilay Mari

019/04

159

השמע Eskuchar Listening 159

La fuente fecundante + El conde Alarcos

En Sevill'ay una fuente i una fuente de agua fria

Barzilay Mari

019/05

160

השמע Eskuchar Listening 160

Todos son inconvenientes

Avrime galanika

Barzilay Mari

019/06

161

השמע Eskuchar Listening 161

La novia galana

Vos venish mi novia

Barzilay Mari

019/07

162

השמע Eskuchar Listening 162

La vuelta del marido

Lavava la blanka ninya lavava i enkolgava

Barzilay Mari

019/08

163

השמע Eskuchar Listening 163

La tormenta calmada

Se pasea el pastor fiel kon su ganad' akeya tadre

Barzilay Mari

019/09

164

השמע Eskuchar Listening 164

La moribunda enamorada

Madre si esto hazina

Barzilay Mari

019/10

165

השמע Eskuchar Listening 165

El canto del gallo + La mujer engañada

Kanta gayo kanta

Barzilay Mari

019/11

166

השמע Eskuchar Listening 166

Bernal Francés

Avrime la puerta biju avrime la puerta mi alma

Barzilay Mari

019/12

167

השמע Eskuchar Listening 167

El canto del gallo + La mujer engañada

Kanta gayo kanta

Barzilay Mari

020/01

168

השמע Eskuchar Listening 168

Bernal Francés

El marido esta en viaje

Barzilay Mari

020/02

169

השמע Eskuchar Listening 169

La negra del cántaro

Ya basha bula Djamila

Barzilay Mari

020/03

170

השמע Eskuchar Listening 170

La malcasada con un viejo

Todo bueno tengo

Barzilay Mari

020/04

171

השמע Eskuchar Listening 171

La princesa y el bozadjí

Debasho'l kiupri de Larsio

Barzilay Mari

020/05

172

השמע Eskuchar Listening 172

Consejos a la novia

Mosa ke kere ser kazada

Barzilay Mari

020/06

173

השמע Eskuchar Listening 173

El holocausto +

A las ergas mos yevaron

Barzilay Mari

020/07

174

השמע Eskuchar Listening 174

Pepino para la mujer

Nisimachi el shekerdji

Barzilay Mari

020/08

175

השמע Eskuchar Listening 175

El servicio del amor

Yo ya lo tomi

Barzilay Mari

020/09

176

השמע Eskuchar Listening 176

El vuelo tras la novia

Yo buli d'en rama'n rama

Barzilay Mari

020/10

177

השמע Eskuchar Listening 177

El parto feliz

Oh ke mueve mezes

Barzilay Mari

020/11

178

השמע Eskuchar Listening 178

La galana y el mar + El novio desprendido

La novia se va ir al banyo

Barzilay Mari

020/12

179

השמע Eskuchar Listening 179

La peleona

La bulisa de Levi

Barzilay Mari

020/13

180

השמע Eskuchar Listening 180

El cuerpo de la mujer I

No m'aprime a mi

Barzilay Mari

020/14

181

השמע Eskuchar Listening 181

Las prendas de la novia

Disho a la novia

Barzilay Mari

020/15

182

השמע Eskuchar Listening 182

La vocación de Moisés I

Ayi en el midbar vide relumbros

Koro Saloniko Grup, ombres

021/01

183

השמע Eskuchar Listening 183

La esperanza palestina

Palestina tu ermoza i santa

Koro Saloniko Grup, ombres

021/02

184

השמע Eskuchar Listening 184

Renacimiento de la Tierra Santa

Muestra tierra non es pedrida

Koro Saloniko Grup, ombres

021/03

185

השמע Eskuchar Listening 185

Esperando a Rashel

Yo aki basho la tierra

Koro Saloniko Grup, ombres

021/04

186

השמע Eskuchar Listening 186

Por ver tu cara morena + El beso en la cerradura

Avre este abajur biju

Gershon Moshon

022/01

187

השמע Eskuchar Listening 187

La madre abandonada + Las montañas y el mar +

Tu no nasites para mi

Gershon Moshon

022/02

188

השמע Eskuchar Listening 188

El llanto de los árboles

Arvoles yoran por luvias

Gershon Moshon

022/03

189

השמע Eskuchar Listening 189

El pájaro encantador

Kanta pasharo sharmante

Moadon Tsion Grupo

022/04

190

השמע Eskuchar Listening 190

El pájaro encantador

Kanta pasharo sharmante

Purgador Dona

022/05

191

השמע Eskuchar Listening 191

Las reglas del libertino

Por empesar vo eksplikar

Purgador Dona

022/06

192

השמע Eskuchar Listening 192

Consejos a un muchacho

Ermanos mis keridos sinti esta kantiga

Purgador Dona

022/07

193

השמע Eskuchar Listening 193

La llorona de la huerta

En la mi guerta paseando

Moadon Tsion Grupo

022/08

194

השמע Eskuchar Listening 194

El suicidio del barón despreciado

Barona te va azer yo

Levi Eliezer

022/09

195

השמע Eskuchar Listening 195

Los años de amor

Ninya sos de basha djente

Moadon Tsion Grupo

022/10

196

השמע Eskuchar Listening 196

La huerta fecunda

En mi guerta vey mama

Purgador Dona

023/01

197

השמע Eskuchar Listening 197

Los años de amor

Sesh anyos de amor ezimos

Airi Shlomo

023/02

198

השמע Eskuchar Listening 198

La esperanza palestina

Palestina, Tierra Santa

Pesah Izak

023/03

199

השמע Eskuchar Listening 199

El canto del gallo

Kanta gayiku, kanta

Purgador Dona

023/04

200

השמע Eskuchar Listening 200

La madre abandonada

Te kero muncho trezoro mio

Purgador Dona

023/05

201

השמע Eskuchar Listening 201

Los locos por la moda

Gantis i kravata blanka es me partido

Purgador Dona

023/06

202

השמע Eskuchar Listening 202

El seductor del casino

Una noche al lunar

Moadon Tsion Grupo

023/07

203

השמע Eskuchar Listening 203

La visita del señor David

Noche d'alhad oras d'arvi

Moadon Tsion Grupo

023/08

204

השמע Eskuchar Listening 204

El llanto de los árboles

Ven veras i ven veras

Moadon Tsion Grupo

023/09

205

השמע Eskuchar Listening 205

Ay Halisco

Ay Halisko, tierra mia

Hazkia Yosef

023/10

206

השמע Eskuchar Listening 206

Copla de Purim no identificada

Tinemos un Dio muy grande

Moadon Tsion Grupo

023/11

207

השמע Eskuchar Listening 207

La guerra de los Balcanes (?)

Tenemos un Dio muy grande

Moadon Tsion Grupo

023/12

208

השמע Eskuchar Listening 208

La vocación de Moisés I

Tente de mi siya

Moadon Tsion Grupo

023/13

209

השמע Eskuchar Listening 209

Las palmas de la gallina

Gayikos kantan gayinas baylan

Moadon Tsion Grupo

023/14

210

השמע Eskuchar Listening 210

La mamá comprensiva

La komida de la manyana

Moadon Tsion Grupo

023/15

211

השמע Eskuchar Listening 211

El bebedor de raquí

La vida do por el raki

M. Or Yeuda Grupo

024/01

212

השמע Eskuchar Listening 212

Tarquino y Lucrecia

O ke rey de las romansas

Kamhi Zimbul

024/02

213

השמע Eskuchar Listening 213

La reina de la gracia

Reyna de la grasia

Franko Rebeka

024/03

214

השמע Eskuchar Listening 214

La novia con cara en paz + El mancebo enamorado +

Vengash en buenora senyora

Mizrahi Reyna

024/04

215

השמע Eskuchar Listening 215

Los juerguistas

Ken se kere aunarse a la parea muestra

M. Or Yeuda Grupo

024/05

216

השמע Eskuchar Listening 216

Los amoríos de Esterica Sarfati

Esterina Sarfati l'amor esta aziendo

M. Or Yeuda Grupo

024/06

217

השמע Eskuchar Listening 217

Consejos a la novia

La ke deve ser kazada

M. Or Yeuda Grupo

024/07

218

השמע Eskuchar Listening 218

La novia con cara en paz + El mancebo enamorado +

Vengash en buenora senyora

M. Or Yeuda Grupo

024/08

219

השמע Eskuchar Listening 219

La luz en el balcón + El vapor sin carta

Avri tu puerta serrada

M. Or Yeuda Grupo

024/09

220

השמע Eskuchar Listening 220

Consejos a la novia

La ke deve de ser kazada

Beso Vida

025/01

221

השמע Eskuchar Listening 221

La maldición de ser asker + Los tres anillos + Las tres palomas

Porke me pario mi mama

Pilton Viki

025/02

222

השמע Eskuchar Listening 222

El amor furiente

Klara de flores

Bueno Mazal

025/03

223

השמע Eskuchar Listening 223

El amor en las entrañas + El Dios propicio

Amor tengo en las entranyas de mi korason

Bueno Mazal

025/04

224

השמע Eskuchar Listening 224

El doctor Mayo

Asibiva el doktor Mayo

Bueno Mazal

025/05

225

השמע Eskuchar Listening 225

El bebedor de raquí + La huérfana abandonada

Raki ya va bever

Mazaltov

025/06

226

השמע Eskuchar Listening 226

La novia con cara en paz

Vengash en buenora senyora

Leon Sinyora

025/07

227

השמע Eskuchar Listening 227

El amante criminal +

Al derdor de la mi kama

Behar Suzan

025/08

228

השמע Eskuchar Listening 228

La vuelta del marido

Ay mansevo, ay mansevo

Levi Rejin

025/09

229

השמע Eskuchar Listening 229

El desengañado de la vida +

No ay luz en los mis ojos

Levi Rejin

025/10

230

השמע Eskuchar Listening 230

La vuelta del marido

Donde vienes marinero

M. Yad Amaariv

025/11

231

השמע Eskuchar Listening 231

La serena

Si la mar se aze de leche

M. Yad Amaariv

025/12

232

השמע Eskuchar Listening 232

Landarico

El rey ke muncho madruga

M. Yad Amaariv

025/13

233

השמע Eskuchar Listening 233

El amor furiente

Rio koriente

Schwartz Estreya

026/01

234

השמע Eskuchar Listening 234

La fea y el viejo

Tengo marido

Basan Bela

026/02

235

השמע Eskuchar Listening 235

La bella durmiente

Duerme, duerme

Basan Bela

026/03

236

השמע Eskuchar Listening 236

La novia exigente

Ija mia mi kerida

Basan Bela

026/04

237

השמע Eskuchar Listening 237

Alabanza a los Macabeos

Kantemos su gloria

Basan Bela

026/05

238

השמע Eskuchar Listening 238

La nostalgia de la familia

En komiendo i beviendo

Schwartz Estreya

026/06

239

השמע Eskuchar Listening 239

El viajero enamorado + El doloroso amor

Viaje chiko, viaje grande

Schwartz Estreya

026/07

240

השמע Eskuchar Listening 240

El mirón tras las puertas + El beso en la cerradura

Por este pase por ayi

Djirasi Ester

026/08

241

השמע Eskuchar Listening 241

La venganza de la novia abandonada

Asentada en la ventana

Djirasi Ester

026/09

242

השמע Eskuchar Listening 242

El pájaro encantador

Kanta pasharo sharmante

Basan Bela

027/01

243

השמע Eskuchar Listening 243

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Los pasharos bolando

Basan Bela

027/02

244

השמע Eskuchar Listening 244

El amor furiente

Rio koriente

Lazar Rejina

027/03

245

השמע Eskuchar Listening 245

El amor fuerte

Ay! ija mia

Lazar Rejina

027/04

246

השמע Eskuchar Listening 246

El punchón y la rosa + El amor furiente

El punchon puncha

Djirasi Ester

027/05

247

השמע Eskuchar Listening 247

Los trabajos de la semana + Las dos fuentes +

Alhad echo la kolada

Moshe Sara

027/06

248

השמע Eskuchar Listening 248

El amante criminal + La sangre enamorada

Un kuchiyo de dos kortes

Moshe Sara

027/07

249

השמע Eskuchar Listening 249

Ni blanca ni morena + El pretendiente obsequioso

Ni blanka sos, ni preta sos

Djirasi Ester

027/08

250

השמע Eskuchar Listening 250

Los ojos pretos + Los secretos descubiertos

Ujikos pretos tengo yo

Moshe Sara

027/09

251

השמע Eskuchar Listening 251

Los dos amantes + El resbalón oportuno +

Dos amantes temgu la mi madri

Djirasi Ester

027/10

252

השמע Eskuchar Listening 252

Las fiestas del vino

Estas mezas son de vino

Moshe Sara

027/11

253

השמע Eskuchar Listening 253

La despedida de la novia

Keda en buenora madre buena

Moshe Sara

027/12

254

השמע Eskuchar Listening 254

La blanca clavelina + La flor amurchada

Blanka klaveyina tengo yo

Benshoam Dudu

027/13

255

השמע Eskuchar Listening 255

La restauración del Templo

En la Tierra Santa

Buka Eli

027/14

256

השמע Eskuchar Listening 256

La novia galana

Oy ke arrelumbror

Lazar Rejina

027/15

257

השמע Eskuchar Listening 257

La palomita de ojo azul + La llamada a la morena + Las flechas del amor

La palomba blanka

Nisim Eli

027/16

258

השמע Eskuchar Listening 258

Kidushin para la novia + Los vestidos de los novios

Oy ke buena ke fue la ora

Lazar Rejina

027/17

259

השמע Eskuchar Listening 259

La descontenta

Ruku keri la paparika

Lazar Rejina

027/18

260

השמע Eskuchar Listening 260

El arreglo de la novia

A sinyora novia

Benshoam Dudu

027/19

261

השמע Eskuchar Listening 261

La pulsera de oro

Ayde ke la tengo grande

Ben-Sshoshan Dudu

027/20

262

השמע Eskuchar Listening 262

La novia con cara en paz

Mira novia ke vos aspero

Buka Eli

027/21

263

השמע Eskuchar Listening 263

La novia con cara en paz

Mira dama ke yo vos aspero

Buka Eli

027/22

264

השמע Eskuchar Listening 264

La huerta fecunda

En mi guerta mi kerida

Buka Eli

027/23

265

השמע Eskuchar Listening 265

Nana del hombre futuro

Durme, durme mi kerido ijiko

Buka Eli

027/24

266

השמע Eskuchar Listening 266

La negra del cántaro

El kantaru era di baro

Lazar Rejina

027/25

267

השמע Eskuchar Listening 267

La negra del cántaro

El kantaro era puntudo

Buka Eli

027/26

268

השמע Eskuchar Listening 268

La madre abandonada

Akodrate tu d'akeya noche

Schwartz Estreya

028/01

269

השמע Eskuchar Listening 269

Amor tengo y no perezco + La cortadica de color +

Amor tengo i non paresko

Schwartz Estreya

028/02

270

השמע Eskuchar Listening 270

El debate de las tres hermanas

Tres ermanikas eramos

Moshe Sara

028/03

271

השמע Eskuchar Listening 271

Melisenda insomne

Tres ermanikas eran eyas

Schwartz Estreya

028/04

272

השמע Eskuchar Listening 272

El alma en un cabello + El mirón tras las puertas+

Un dia si no te veo

Abravanel Dina

028/05

273

השמע Eskuchar Listening 273

Las manos blancas + La composición de coplas

Manizikas blankas

Abravanel Dina

028/06

274

השמע Eskuchar Listening 274

Delgadina

Avia un rey de Fransia

Harari Viktoria

029/01

275

השמע Eskuchar Listening 275

El amor furiente

D'enfrente moro, por esto yoro

Harari Viktoria

029/02

276

השמע Eskuchar Listening 276

La serena

Dame la mano palomba

Harari Viktoria

029/03

277

השמע Eskuchar Listening 277

El desamor del piojoso

De ke nasi todo en priziones

Harari Viktoria

029/04

278

השמע Eskuchar Listening 278

La vuelta del marido

Katerina asentada

Harari Viktoria

029/05

279

השמע Eskuchar Listening 279

Las reglas del libertino

Por no mankar va eksplikar

Levi Sofi

029/06

280

השמע Eskuchar Listening 280

El regateo de las consuegras

Bueno asibiva la kosuegra

Sadi Rahel

030/01

281

השמע Eskuchar Listening 281

La nueva familia de la novia + Consejos a los novios

Oye la mi novia

Sadi Rahel

030/02

282

השמע Eskuchar Listening 282

Proverbios de Salomón

Oye mi ijo kastigerio de tu padre

Sadi Rahel

030/03

283

השמע Eskuchar Listening 283

Rogativa de lluvia

Luvia dio ke la tierra la demanda

Sadi Rahel

030/04

284

השמע Eskuchar Listening 284

Conjuro contra el mal de ojo

Kon el nombre del Dio

Sadi Rahel

030/05

285

השמע Eskuchar Listening 285

La partida al África

Adio adio Rashel a l'Afrika yo me vo ir

Bashnak Ester

030/06

286

השמע Eskuchar Listening 286

Landarico

El rey por madrugar kon eya

Sadi Rahel

030/07

287

השמע Eskuchar Listening 287

Insomnio del enamorado

Una noche d`enverano

Abrevaya Albert

031/01

288

השמע Eskuchar Listening 288

Los claveles enamorados + La blanca alabanciosa +

Dos klavinas en un sesto

Abrevaya Albert

031/02

289

השמע Eskuchar Listening 289

La estrella viva + El amor furiente

Tu sos una'strea biva

Abrevaya Albert

031/03

290

השמע Eskuchar Listening 290

La mirada en alto + La hermana inoportuna

Kuando pasas por mi kaza

Abrevaya Albert

031/04

291

השמע Eskuchar Listening 291

Los amoríos de Esterica Sarfati

Esterina de Sarfati

Abrevaya Albert

031/05

292

השמע Eskuchar Listening 292

La cantiga renombrada

La kantika de Ririka

Abrevaya Mari

031/06

293

השמע Eskuchar Listening 293

La llegada a Palestina

Sien drahmas al dia tomo

Abrevaya Mari

031/07

294

השמע Eskuchar Listening 294

El médico aprovechado

El doktor mi madre

M. Yefet Grupo

032/01

295

השמע Eskuchar Listening 295

El huésped del sábado + La conversión provechosa

Oy es viernes la mi madre

M. Yefet Grupo

032/02

296

השמע Eskuchar Listening 296

El amor en las entrañas + Honesto pero chico +

Amor tengo en las estranyas

M. Yefet Grupo

032/03

297

השמע Eskuchar Listening 297

El arbolico + La montaña de enfrente

De mi kaza

Lazar Mazaltov

032/04

298

השמע Eskuchar Listening 298

La mala vida de la casada

El lukso grande

Lazar Mazaltov

032/05

299

השמע Eskuchar Listening 299

Alabanza de la amada

Ravajes azes tu en mi korason

Meshulam Eli

032/06

300

השמע Eskuchar Listening 300

Las montañas y el mar + El galanteo en el balcón + La escala de cabellos

Si me vo, sola no te desho

Meshulam Eli

032/07

301

השמע Eskuchar Listening 301

La hija del palacio

Una ijika vide yo

Lazar Mazaltov

032/08

302

השמע Eskuchar Listening 302

La novia alcanzada + Los vestidos de los novios +

Oy ke buena ke fue la ora

Lazar Mazaltov

032/09

303

השמע Eskuchar Listening 303

La salida de la madre + La novia galana

Salgash madre ahuera'l kortijo

Pinko Rashel

032/10

304

השמע Eskuchar Listening 304

El ajuar de la novia galana

Ashuar de novia galana

Lazar Mazaltov

032/11

305

השמע Eskuchar Listening 305

El desamor del piojoso

Deke nasi todo'n preziones

Baisa Ida

032/12

306

השמע Eskuchar Listening 306

La emoción de la Tierra Santa

En pasando por la Tierra Santa

Elazar Roza

032/13

307

השמע Eskuchar Listening 307

El conde Niño

Mañanita, mañanita

Gabay Perla

033/01

308

השמע Eskuchar Listening 308

La vuelta del marido

Y si ha visto a mi marido

Gabay Perla

033/02

309

השמע Eskuchar Listening 309

La bandera de Sión

Sion tu mi ojo preto

Levi Ester

034/01

310

השמע Eskuchar Listening 310

La despedida del olé

Adio mama yo kale ke m`aleshe

Levi Ester

034/02

311

השמע Eskuchar Listening 311

Las reglas del libertino

Por mepesar keo kontar

Levi Ester

034/03

312

השמע Eskuchar Listening 312

El doctor Mayo + La escala de cabellos + La cama alta

Sesh mezes estuve en Viena

Levi Ester

034/04-05

313

השמע Eskuchar Listening 313

Amor y muerte

Ken konosio la mi mansevez

Levi Ester

034/06

314

השמע Eskuchar Listening 314

La madre abandonada

Akodrate kerido la noche del lunar

Levi Ester

034/07

315

השמע Eskuchar Listening 315

Pleitos de nuera y suegra

De pasar por las kayes

Levi Ester

034/08

316

השמע Eskuchar Listening 316

Alta luna al esclarecer + El vapor sin carta

Alta alta es la luna

Levi Ester

034/09

317

השמע Eskuchar Listening 317

El fostán y el chapeo

Fostan blanko te korti

Levi Ester

034/10

318

השמע Eskuchar Listening 318

El batir del corazón +

Bijukita solo a ti te amo yo

Levi Ester

034/11

319

השמע Eskuchar Listening 319

La estafa del ajuar + Los vicios nuevos + La casada menudica +El amante alto

De mi chikez ke esto penando

Levi Ester

034/12

320

השמע Eskuchar Listening 320

La bella durmiente + El vergel robado +

Durme durme ermoza donzeya

Levi Ester

034/13

321

השמע Eskuchar Listening 321

La locura de amor

En un momento de grande likura

Levi Ester

034/14

322

השמע Eskuchar Listening 322

Los deterioros de la modernidad

Vinimos a un felek ke no keren vistir fez

Levi Ester

034/15

323

השמע Eskuchar Listening 323

El pájaro de flor en flor + El ángel de hermosura+

Komo'l pasharo ke bola

Levi Ester

034/16

324

השמע Eskuchar Listening 324

Pagar el pato

Abunu bunu deke stash ansina

Levi Ester

034/17

325

השמע Eskuchar Listening 325

La novia con cara en paz

Mira dama ke vos espero alhad demaniana

Levi Ester

034/18

326

השמע Eskuchar Listening 326

Tamar y Amnón

Un hijo tiene el rey David

Levy Sara

035/01

327

השמע Eskuchar Listening 327

El convite de la muerte

Llamaisme ahora los míos

Levy Sara

035/02

328

השמע Eskuchar Listening 328

El parido dormilón

Levantaivos el parido

Levy Sara

035/03

329

השמע Eskuchar Listening 329

El marido disfrazado

Levantaivos nuera

Levy Sara

035/04

330

השמע Eskuchar Listening 330

El encuentro en el río + El beso dulce + La onza de la gracia + El baño frustrado

Fuérame a bañar

Levy Sara

035/05

331

השמע Eskuchar Listening 331

La invitación al rosal

¿Qué pedís y qué demandáis?

Levy Sara

035/06

332

השמע Eskuchar Listening 332

La vela del ajuar + El sueño de la novia

Ashuar nuevo

Levy Sara

035/07

333

השמע Eskuchar Listening 333

El baño alegre de los novios

Bañábanse la(s) novia(s)

Levy Sara

035/08

334

השמע Eskuchar Listening 334

La cama de los novios + El beso dulce + La onza de la gracia + La invitación al rosal + La novia remilgada

Aquí se me arrimó hacia la cama

Levy Sara

035/09

335

השמע Eskuchar Listening 335

La infanta parida

¿Qué se pensaba la reina?

Levy Sara

035/10

336

השמע Eskuchar Listening 336

El horbán de Sión

Oi(d) esta desdicha que quema el corazón

Levy Sara

035/11

337

השמע Eskuchar Listening 337

La mujer engañada

Entri mas alinetro

Ventura Viktoria

036/01

338

השמע Eskuchar Listening 338

Los pajaritos de consolación + El limón amargo

Enfrente de mi balkon

Malki Yosef

036/02

339

השמע Eskuchar Listening 339

El deseo inalcanzado

En este mundo tuve un dezeo

Ventura Viktoria

036/03

340

השמע Eskuchar Listening 340

El borracho

Chap, chop le chaptea el kushak

Malki Rejina

036/04

341

השמע Eskuchar Listening 341

Los juerguistas

En la boka de la djente estamos

Malki Rejina

036/05

342

השמע Eskuchar Listening 342

El pregonero del amor

La berendjena la tengo buena

Malki Rejina

036/06

343

השמע Eskuchar Listening 343

Consejos a la novia

La ke deve de ser kazada

Ventura Viktoria

036/07

344

השמע Eskuchar Listening 344

Sufriendo de amor

Indome por un kamino

Malki Rejina

036/08

345

השמע Eskuchar Listening 345

El arbolico + La montaña de enfrente +

Arvoliko de yasemin

Malki Yosef

036/09

346

השמע Eskuchar Listening 346

Alta luna al esclarecer + El amante criminal

Alta alta es la luna

Malki Yosef

036/10

347

השמע Eskuchar Listening 347

Hero y Leandro

Tres ermanikas eran

Malki Yosef

036/11

348

השמע Eskuchar Listening 348

Hero y Leandro

Tres ermanikas eran

Ventura Viktoria

036/12

349

השמע Eskuchar Listening 349

La choza del desesperado

Ir me kero madre por estos mundos

Malki Yosef

036/13

350

השמע Eskuchar Listening 350

La mujer engañada

Ah! I durmete mi alma

Malki Rejina

036/14

351

השמע Eskuchar Listening 351

La carta del superviviente

Ah.. esta karta vos eskrivo

Mizrahi Leon

037/01

352

השמע Eskuchar Listening 352

Rogativa al Todo Poderoso

O ke grasiozo Dio ke la liberta mos dio

Mizrahi Leon

037/02

353

השמע Eskuchar Listening 353

La vuelta del marido

Katerina asentada

Mizrahi Leon

037/03

354

השמע Eskuchar Listening 354

El consuelo del mar + La libra de pimentón +

Ven kerida i ven amante

Mizrahi Leon

037/04

355

השמע Eskuchar Listening 355

La partida al África

Adio Rashel Levi Rashel

Strugo Lucie

038/01

356

השמע Eskuchar Listening 356

Ventura y desventura en el amor

Venturozo mansevo sera yamado

Strugo Lucie

038/02

357

השמע Eskuchar Listening 357

El falso convidador

Rashelika en la ventana

Strugo Lucie

038/03

358

השמע Eskuchar Listening 358

La novia galana

M'alelumbresh la streya Diana

Strugo Lucie

038/04

359

השמע Eskuchar Listening 359

El regateo de las consuegras

Poko le dash la mi koshuegra

Strugo Lucie

038/05

360

השמע Eskuchar Listening 360

Consejos a un muchacho

Mira ver de madrugar

Malah Hana

039/01

361

השמע Eskuchar Listening 361

La llorona de la huerta

Entre las guertas paseando

Malah Hana

039/02

362

השמע Eskuchar Listening 362

La adúltera

Yo me alevanti un lunes

Malah Avraam

039/03

363

השמע Eskuchar Listening 363

El parto feliz

O ke mueve mezes travates d'estrechura

Malah Avraam

039/04

364

השמע Eskuchar Listening 364

Sesenta meses de amor +

Sesenta mezes de amor

Perez Zali

040/01

365

השמע Eskuchar Listening 365

El pájaro con ojos azules

Ties visto mama

Perez Zali

040/02

366

השמע Eskuchar Listening 366

La estrella viva +

Tu sos una 'streya biva

Perez Zali

040/03

367

השמע Eskuchar Listening 367

Los amoríos de Esterica Sarfati

Esterina Sarfati l'amor est'aziendo

Perez Zali

040/04

368

השמע Eskuchar Listening 368

Los amoríos de Esterica Sarfati

Esterina Sarfati l'amor esta aziendo

Perez Zali

040/05

369

השמע Eskuchar Listening 369

El enamorado de Rahelica

Rahelika mi presiada

Levi Moshe

041/01

370

השמע Eskuchar Listening 370

Noche de Alhad

Al Dio alto kon su grasia

Levi Moshe

041/02

371

השמע Eskuchar Listening 371

La despedida del olé

Adio mama yo kale ke te deshe

Levi Moshe

041/03

372

השמע Eskuchar Listening 372

El enamorado engañado + Las estrellas incontables

Las estreyas de los sielos

Zevulun Estrea

042/01

373

השמע Eskuchar Listening 373

El mancebo enamorado

Akodravos dama d'akel pan i sal

Zevulun Estrea

042/02

374

השמע Eskuchar Listening 374

Juntos combatiendo por Turquía

Mansevos de los kazales

Zevulun Estrea

042/03

375

השמע Eskuchar Listening 375

La historia de Amán y Mardoqueo

Lo aturdio el vino

Zevulun Estrea

042/04

376

השמע Eskuchar Listening 376

La historia de Amán y Mardoqueo

Empesar kero kontar

Zevulun Estrea

042/05

377

השמע Eskuchar Listening 377

La historia de Aman y Mardoqueo

Yamo i los akavido

Zevulun Estrea

042/06

378

השמע Eskuchar Listening 378

Don Bueso y su hermana

De altas tierras viene esta blanka ninya

Zevulun Estrea

042/07

379

השמע Eskuchar Listening 379

El pretendiente despreciado

En tu balkon me renkontri

Zevulun Estrea

042/08

380

השמע Eskuchar Listening 380

El enamorado engañado + Las estrellas incontables

Las estreyas de los sielos

Zevulun Estrea

042/09

381

השמע Eskuchar Listening 381

Himno de alabanza de la escuela

Las elevas por kantar

Zevulun Estrea

042/10

382

השמע Eskuchar Listening 382

Juntos combatiendo por Turquía

Mansevos de los kazales

Zevulun Estrea

042/11

383

השמע Eskuchar Listening 383

El mancebo enamorado

Akodrate dama d'akel pan i sal

Zevulun Estrea

042/12

384

השמע Eskuchar Listening 384

La sábana

Mi ermanika la sonetika

Zevulun Estrea

042/13

385

השמע Eskuchar Listening 385

Los dedos hambrientos

La gaynika koko

Zevulun Estrea

042/14

386

השמע Eskuchar Listening 386

La bava ya skondi

La bava yaskendi

Zevulun Estrea

042/15

387

השמע Eskuchar Listening 387

Los vicios nuevos +

Sigariko ke yo fumava

Israel Viktoria

043/01

388

השמע Eskuchar Listening 388

La llorona de la huerta + La maldita suegra

Kaminando entre las flores

Israel Viktoria

043/02

389

השמע Eskuchar Listening 389

El debate de las verduras

Si savesh la buena djente

Israel Viktoria

043/03

390

השמע Eskuchar Listening 390

La vuelta del marido

Ay mansevo ay mansevo - ay mansevo tan janti

Israel Viktoria

043/04

391

השמע Eskuchar Listening 391

La vuelta del marido

Ay mansevo ay mansevo - ay mansevo tan janti

Israel Viktoria

043/04b

392

השמע Eskuchar Listening 392

El sueño de la hija

El rey de Fransia - tres ijas tenia

Israel Viktoria

043/05

393

השמע Eskuchar Listening 393

La doncella guerrera

Maldicha tripa de madre - ke siete ijas pario

Israel Viktoria

043/06

394

השמע Eskuchar Listening 394

Las prendas de la novia

Ansina dize la muestra novia

Israel Viktoria

043/07

395

השמע Eskuchar Listening 395

El mancebo enamorado

De vez ke vos veyo

Israel Viktoria

043/08

396

השמע Eskuchar Listening 396

Consejos a la novia

La ke deve ser kazada

Israel Viktoria

043/09

397

השמע Eskuchar Listening 397

Muchacha o casada

Si era muchachika

Israel Viktoria

043/10

398

השמע Eskuchar Listening 398

Las horas de la vida + La serena

A la una yo nasi

Israel Viktoria

043/11

399

השמע Eskuchar Listening 399

El camino solitario

Me parto i me vo sola por un kamino

Israel Viktoria

043/12

400

השמע Eskuchar Listening 400

El canto del gallo

Vamos a echar sinyora

Israel Viktoria

043/13

401

השמע Eskuchar Listening 401

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Entri una kaza rika

Israel Viktoria

043/14

402

השמע Eskuchar Listening 402

Delgadina

El rey tenia tres ijas

Aroyo Berta

044/01

403

השמע Eskuchar Listening 403

Insolventes para el matrimonio

Las muchachas de agora

Mashiah Nisim

044/02

404

השמע Eskuchar Listening 404

La mala vida de la casada

Mala vida mo'se izo

Mashiah Nisim

044/03

405

השמע Eskuchar Listening 405

Los oficios del novio

Mi mama si asenta i pensa

Mashiah Nisim

044/04

406

השמע Eskuchar Listening 406

Los peligros del mar

Ija mmia la kerida

Mashiah Nisim

044/05

407

השמע Eskuchar Listening 407

Ni blanca ni morena + El pretendiente obsequioso

Ni blanka sosh ni preta sosh

Mashiah Nisim

044/06

408

השמע Eskuchar Listening 408

El collar de perlas

Ya si fue el sabaduchu

Mashiah Nisim

044/07

409

השמע Eskuchar Listening 409

Hamshi Maya

Hamshi Maya se pisha i se meneya

Mashiah Nisim

044/08

410

השמע Eskuchar Listening 410

Los años de amor

Ninya sos de basha djente

Mashiah Nisim

044/09

411

השמע Eskuchar Listening 411

El amor furiente

Rios korientes pasan d'enfrente

Mashiah Nisim

044/10

412

השמע Eskuchar Listening 412

El amor a primera vista +

Prima vez ke yo te konosi

Mashiah Nisim

044/11

413

השמע Eskuchar Listening 413

La vuelta del marido + El guzano en la manzana +

Arvoleras arvoleras aman

Mashiah Nisim

044/12

414

השמע Eskuchar Listening 414

La palomita de ojo azul + Las flechas del amor +

La palomba blanka kon l'ojo mavi

Mashiah Nisim

044/13

415

השמע Eskuchar Listening 415

La huerta fecunda

En me guerta krese ruda

Mashiah Nisim

044/14

416

השמע Eskuchar Listening 416

El parto feliz

Ya viene el parido

Mashiah Nisim

044/15

417

השמע Eskuchar Listening 417

Renacimiento de la Tierra Santa

Ah Sion Sion

Tadjer Haim

045/01

418

השמע Eskuchar Listening 418

Recuerdos de la Tierra Santa

Siempre yo pensi

Tadjer Haim

045/02

419

השמע Eskuchar Listening 419

El patrón de la huerta

Yo keria ser patrona d'esta guerta

Tadjer Haim

045/03

420

השמע Eskuchar Listening 420

El beso a Margarita

Margarita deshate bezar

Tadjer Haim

045/03b

421

השמע Eskuchar Listening 421

La apóstata ingrata

Enterrada ke la veyga

Tadjer Haim

045/04

422

השמע Eskuchar Listening 422

El baile de novias

Inche el tas de Alhavaka

Tadjer Haim

045/05

423

השמע Eskuchar Listening 423

La llamada al barquero

Guezmo de vida

Tadjer Haim

045/06

424

השמע Eskuchar Listening 424

Amor tengo y no perezco

Amor tengo i no paresko

Tadjer Haim

045/07

425

השמע Eskuchar Listening 425

La nochada de la demudada

Ay arriva i mas arriva

Tadjer Haim

045/08

426

השמע Eskuchar Listening 426

La despedida de la novia

Kaminash novia d'avagariko

Tadjer Haim

045/09

427

השמע Eskuchar Listening 427

La despedida de la novia

Nunka mus manke

Tadjer Haim

045/10

428

השמע Eskuchar Listening 428

La princesa y el bozadjí + La adúltera

Bozadjiko bozadjiko

Tadjer Haim

045/11

429

השמע Eskuchar Listening 429

La adúltera

Me mujer la me mujer

Tadjer Haim

045/12

430

השמע Eskuchar Listening 430

Los animales ruidosos

Ke kriava i la vieja

Tadjer Haim

045/13

431

השמע Eskuchar Listening 431

La creación del mundo

El Dio disho ke bueno era

Tadjer Haim

046/01

432

השמע Eskuchar Listening 432

El maltrato del pueblo judío

Kuanto grande desplazer

Tadjer Haim

046/02

434

השמע Eskuchar Listening 434

La se'uda de Purim

El ke dezia traka traka

Tadjer Haim

046/03

435

השמע Eskuchar Listening 435

La negra del cántaro

Bostandjis vienen kon bozes

Tadjer Haim

046/04

436

השמע Eskuchar Listening 436

Los deterioros de la modernidad

Trenta metros un fustan

Tadjer Haim

046/05

437

השמע Eskuchar Listening 437

Para ser diplomado

El ke meldo la fabula

Tadjer Haim

046/06

438

השמע Eskuchar Listening 438

La despedida de la novia

Kon vuestra lesensia madre buena

Koen Kalina

047/01

439

השמע Eskuchar Listening 439

La madre abandonada

Te kero muncho trezoro mio

Moadon Tsion Grupo

047/02

440

השמע Eskuchar Listening 440

La genealogía del vino

Este vino es vinido de la vinya del vizino

Lika Nisim

047/03

441

השמע Eskuchar Listening 441

La nochada de la demudada +

Aya ariva i mas ariva

Moadon Tsion Grupo

047/04

442

השמע Eskuchar Listening 442

El ajuar de la novia galana

Ashugar di novia galana

Moadon Tsion Grupo

047/05

443

השמע Eskuchar Listening 443

La apóstata ingrata

Enterrada ke la veyga

Moadon Tsion Grupo

047/06

444

השמע Eskuchar Listening 444

La princesa de los dolores

Las dolores de la prenseza

Moadon Tsion Grupo

047/07

445

השמע Eskuchar Listening 445

Los ojos pretos +

Ojikos pretos tienes tu

Moadon Tsion Grupo

047/08

446

השמע Eskuchar Listening 446

La primavera de Salónica + Los morenos de Salónica+

Primavera Selanika

Moadon Tsion Grupo

047/09

447

השמע Eskuchar Listening 447

La cortadica de color + El gusano en la manzana +

Morenika la mi madre

Moadon Tsion Grupo

047/10

448

השמע Eskuchar Listening 448

La novia alcanzada + Los pasos infructuosos +

Ah ke buena fue la ora ke vos alkansi

Moadon Tsion Grupo

047/11

449

השמע Eskuchar Listening 449

Morenos los dos + El camino de arena +

Morena yo, morena tu

Moadon Tsion Grupo

047/12

450

השמע Eskuchar Listening 450

Los vestidos de fiesta

Un dia de los dias

Moadon Tsion Grupo

047/13

451

השמע Eskuchar Listening 451

La llorona de la huerta

Por la mi guerta paseando

Moadon Tsion Grupo

047/14

452

השמע Eskuchar Listening 452

Los años de amor

Ninia sos de basha djente

Moadon Tsion Grupo

047/15

453

השמע Eskuchar Listening 453

La nacida sin corazón

Tu madre kuando te pario

Moadon Tsion Grupo

047/16

454

השמע Eskuchar Listening 454

Ah chikitika eras tu

Ah chikitika eras tu

Moadon Tsion Grupo

048/

455

השמע Eskuchar Listening 455

El mancebo enamorado

Aduna duduna

Moadon Tsion Grupo

048/01

456

השמע Eskuchar Listening 456

Los trabajos de la semana + El amante alto +

Alhad echan la kolada

Moadon Tsion Grupo

048/02

457

השמע Eskuchar Listening 457

El pájaro encantador

Kanta pasharo sharmante

Moadon Tsion Grupo

048/03

458

השמע Eskuchar Listening 458

El regateo de las consuegras

Poko le dash la mi kosuegra

Koen Kalina

048/04

459

השמע Eskuchar Listening 459

El adiós a los padres + Las plantas de los novios

Desho padre i madre

Koen Kalina

048/05

460

השמע Eskuchar Listening 460

La despedida de la novia

Kon vuestra lesensia madre buena

Koen Kalina

048/06

461

השמע Eskuchar Listening 461

La palomita de ojo azul + La llamada a la morena + Las flechas del amor

La palomba blanka del ojo mavi

Moadon Tsion Grupo

048/07

462

השמע Eskuchar Listening 462

La novia galana

Oh ke arelumbrar de novia hanina

Mordoh Rivka

048/08

463

השמע Eskuchar Listening 463

Los amantes de la casa rica y el pájaro

Los pasharos bolando

Moadon Tsion Grupo

048/09

464

השמע Eskuchar Listening 464

El baile de novias

Oy ke keazas tan ermozas

Moadon Tsion Grupo

048/10

465

השמע Eskuchar Listening 465

Landarico

El rey ke tanto madruga

Moadon Tsion Grupo

048/11

466

השמע Eskuchar Listening 466

Consejos a un muchacho

Chiko de poka edad

Moadon Tsion Grupo

048/12

467

השמע Eskuchar Listening 467

La madre abandonada

Te kero muncho trezoro mio

Moadon Tsion Grupo

048/13

468

השמע Eskuchar Listening 468

La salida de la madre

Salgash madre afuera 'l kortijo

Moadon Tsion Grupo

048/14

469

השמע Eskuchar Listening 469

La historia de Amán y Mardoqueo

Alevanta Mordehai

Akoen Ester

049/01

470

השמע Eskuchar Listening 470

La historia de Amán y Mardoqueo

O despues de esta okazion

Akoen Ester

049/02

471

השמע Eskuchar Listening 471

La muerte del amante

Kondja mia, kondja mia

Akoen Ester

049/03

472

השמע Eskuchar Listening 472

Dime de dónde vienes

Dime ninya d'ande vienes

Akoen Ester

049/04

473

השמע Eskuchar Listening 473

El soldado abatido + Muchacha o casada +

Esta gerra ya m'abatio

Akoen Ester

049/05

474

השמע Eskuchar Listening 474

El amor por Marietta

Ende Chinar yo m'asenti

Akoen Ester

049/06

475

השמע Eskuchar Listening 475

Los árboles de almendra

Arvolikos d'almendra ke yo planti, ke yo planti

Akoen Ester

049/07

476

השמע Eskuchar Listening 476

El llanto de los árboles + La cruela

Arvoles yoran por luvias

Akoen Ester

049/08

477

השמע Eskuchar Listening 477

Amor viejo y amor nuevo

Tu korason mi korason

Akoen Ester

049/09

478

השמע Eskuchar Listening 478

Los bilbilicos + El amante presto

Los berbelikos kantan

Akoen Ester

049/10

479

השמע Eskuchar Listening 479

Los dos amantes

Dos amantes tengo'n mano

Akoen Ester

049/11

480

השמע Eskuchar Listening 480

La celebración de Purim + La caída de Amán

Alavar kero al Dio

Akoen Ester

049/12

481

השמע Eskuchar Listening 481

La huérfana abandonada

Guerfano era yo m'abandonates

Nadjari Miriam

050/01

482

השמע Eskuchar Listening 482

La mujer engañada

Durme tu mi alma

Nadjari Miriam

050/02

483

השמע Eskuchar Listening 483

La vuelta del marido

Mas daresh la mi bulisa

Nadjari Miriam

050/03

484

השמע Eskuchar Listening 484

La luz en el balcón

Avre tu puerta serrada

Nadjari Miriam

050/04

485

השמע Eskuchar Listening 485

La serena

Si la mar era de leche

Nadjari Miriam

050/05

486

השמע Eskuchar Listening 486

El militar sin honor

Una tadre freskita d'el mayo

Nadjari Miriam

050/06

487

השמע Eskuchar Listening 487

La vuelta del marido

Mira kavayero ke viene

Nadjari Miriam

051/01

488

השמע Eskuchar Listening 488

El amante criminal + La sangre enamorada +

Mira parea ke viene

Nadjari Miriam

051/02

489

השמע Eskuchar Listening 489

Los kidushín de la novia + El novio prodigo

Eskalerika t'ize de oro i marfil

Nadjari Miriam

051/03

490

השמע Eskuchar Listening 490

El regateo de las consuegras

Bueno asibiva la kosuegra

Nadjari Miriam

051/04

491

השמע Eskuchar Listening 491

El parto feliz

Oh ke mueve mezes

Nadjari Miriam

051/05

492

השמע Eskuchar Listening 492

El pretendiente despreciado + El arbolico

Tres de la noche vo pasar

Nadjari Miriam

051/06

493

השמע Eskuchar Listening 493

La partida del esposo+La vuelta del hijo maldecido

Ke vos vash i me deshash

Nadjari Miriam

051/07

494

השמע Eskuchar Listening 494

El villano vil

Mas ariva i mas ariva

Nadjari Miriam

051/08

495

השמע Eskuchar Listening 495

El parto feliz

Oh ke mueve mezes

Vital Moshe

052/01

496

השמע Eskuchar Listening 496

Las edades del hombre

Kontar kero una farsa

Vital Moshe

052/02

497

השמע Eskuchar Listening 497

El vapor sin carta + Las siete novias +

Vaporikos van i vienen

Rahel

052/03

498

השמע Eskuchar Listening 498

El campo de las bodas + El novio desprendido

Ayi ayi a los kampos vedres

Rabeno Dvora

053/01

499

השמע Eskuchar Listening 499

La galana y el mar + La mujer prodiga

Echate a la mar

Rabeno Dvora

053/02

500

השמע Eskuchar Listening 500

El asker reciencasado

Dizimueve anyos se despozaron

Rabeno Avraam

053/03

501

השמע Eskuchar Listening 501

El llanto de los árboles

Ven veras i ven veras i ven veras veremos

Rabeno Dvora

053/04

502

השמע Eskuchar Listening 502

El amante ladrón + El huésped del sábado

Mi amante esta pasando

Rabeno Avraam

053/05

503

השמע Eskuchar Listening 503

Alta luna al esclarecer + El vapor sin carta

Alta alta es la luna

Rabeno Dvora

053/06

504

השמע Eskuchar Listening 504

El baile de novias

Estas mezas son ermozas

Rabeno Dvora

053/07

505

השמע Eskuchar Listening 505

El zehut de los abot ?

Por Avram Avinu su ijo kerido

Rabeno Dvora

053/08

506

השמע Eskuchar Listening 506

La nostalgia del asker

A la gerra yo me fui

Levi Israel

054/01

507

השמע Eskuchar Listening 507

La partida al África

Ester Sevi kerida

Levi Israel

054/02

508

השמע Eskuchar Listening 508

Las bodas de la pulga y del piojo

A todo, a todo, a todo ya tenemos

Levi Israel

054/03

509

השמע Eskuchar Listening 509

La novia con cara en paz

Vengash en buena ora

Mizrahi Kaden

054/04

510

השמע Eskuchar Listening 510

Los dos bandos

Las de la novia se van al banyo

Mizrahi Kaden

054/05

511

השמע Eskuchar Listening 511

Consejos a los novios + La puerta de los novios

Dizilde mi novio

Mizrahi Kaden

054/06

512

השמע Eskuchar Listening 512

Los kidushín de la novia + Consejos a los novios +

Eskalerikas ize d'oro i de marfil

Mizrahi Kaden

054/07

513

השמע Eskuchar Listening 513

La mamá comprensiva + La madre maldiciente + El amante alto

La manyana la komida

Shabi Avraam

054/08

514

השמע Eskuchar Listening 514

La llamada a la morena

Morenika a mi me yaman

Galiko Moshe

054/09

515

השמע Eskuchar Listening 515

La fragua del baño + La fragua del estudio + La escalera prodigiosa + Acción de gracia

Y ay que de los baños vengo

Levy Ester

054/10

516

השמע Eskuchar Listening 516

El darush de Yosef

Y Yusef darsó

Levy Ester

054/11

517

השמע Eskuchar Listening 517

Las bodas de la pulga y del piojo

Ya s'aze la boda

Shabi Avraam

054/12

518

השמע Eskuchar Listening 518

Las hermanas reina y cautiva

La reina Sherica mora

Levy Ester

054/13

519

השמע Eskuchar Listening 519

El pavor del fuego + La niña los prefiere jóvenes

Asentada en mi kamara

Shabi Avraam

054/14

520

השמע Eskuchar Listening 520

La partencia a América

A Amerika tu te vas ir

Shabi Avraam

054/15

521

השמע Eskuchar Listening 521

Sufriendo de amor

Indome para Marsilia

Yerushalmi Jak

054/16

522

השמע Eskuchar Listening 522

El mancebo enamorado

De dia en dia me vash enganiando

M. Tel Kabir Grupo

055/01

523

השמע Eskuchar Listening 523

Los vestidos de los novios + La novia alcanzada

Yo le mandi a mi novio un fez dalli

M. Tel Kabir Grupo

055/02

524

השמע Eskuchar Listening 524

La nueva familia de la novia

Miresh mi ija i parash 'n mientes

M. Tel Kabir Grupo

055/03

525

השמע Eskuchar Listening 525

Los dos bandos

Los de la novia komen peshkado

M. Tel Kabir Grupo

055/04

526

השמע Eskuchar Listening 526

El novio prodigo

El novio le mando galechas

M. Tel Kabir Grupo

055/05

527

השמע Eskuchar Listening 527

Las joyas de la novia +

Ya vieno la tasa kon el kontante

M. Tel Kabir Grupo

055/06

528

השמע Eskuchar Listening 528

La enamorada precoz

Yo era de kinze anyos

M. Tel Kabir Grupo

055/07

529

השמע Eskuchar Listening 529

La maldición de ser asker

Para ke me pario mama

M. Tel Kabir Grupo

055/08

530

השמע Eskuchar Listening 530

El parto feliz

Parida kunyada

M. Tel Kabir Grupo

055/09

531

השמע Eskuchar Listening 531

La mujer engañada + El mancebo enamorado

Durmete mi alma

M. Tel Kabir Grupo

055/10

532

השמע Eskuchar Listening 532

La costurera abandonada

Non te veyas kon kacharas

M. Yefet Grupo

056/01

533

השמע Eskuchar Listening 533

El huésped del sábado + La conversión provechosa

Oy es viernes la mi madre

M. Yefet Grupo

056/02

534

השמע Eskuchar Listening 534

El amante criminal

Mi marido bevio vino

M. Yefet Grupo

056/03

535

השמע Eskuchar Listening 535

La despedida de la novia

Kon vuestra lesensia madre buena

M. Yefet Grupo

056/04

536

השמע Eskuchar Listening 536

El dinero para el baño + Agua y jabón

Demesh la lesensia para'l banyo

M. Yefet Grupo

056/05

537

השמע Eskuchar Listening 537

La novia con cara en paz

Vengash en buen'ora

M. Yefet Grupo

056/06

538

השמע Eskuchar Listening 538

Llanto por la enamorada muerta

Tantas nochadas de amor

M. Yefet Grupo

057/01

539

השמע Eskuchar Listening 539

El hermano infame

La Santa Elena

M. Yefet Grupo

057/02

540

השמע Eskuchar Listening 540

La cuenta del amor

Uno yo no avlo kon ningunos

Kimhi Gabriel

057/03

541

השמע Eskuchar Listening 541

El amor en las entrañas + Honesto pero chico +

Amor tengo en las entranyas

Lazar Mazaltov

057/04

542

השמע Eskuchar Listening 542

El punchón y la rosa + La madre abandonada +

El puncha puncha la roza guele

Lazar Mazaltov

057/05

543

השמע Eskuchar Listening 543

El infante cautivo

Karsilero i piadozo

Kimhi Gabriel

057/06

544

השמע Eskuchar Listening 544

Dime de dónde vienes + Lo moreno y Dios +Las horas de la vida

Dizme ninya d'onde vienes

Lazar Mazaltov

057/07

545

השמע Eskuchar Listening 545

La mujer engañada

Oras de tadre 'azia

Bahar Ester

057/08

546

השמע Eskuchar Listening 546

Nanas de la manzana + Nanas del día y la noche

Dona Maria deke yora ninyo

Behar Ester

057/09

547

השמע Eskuchar Listening 547

El camino de arena + Morenos los dos +

Por el kamino de Djebeli

Pinkas-Lev Rashelika

058/01

548

השמע Eskuchar Listening 548

El vuelo tras la novia

Linda novia d'onde bolatesh

Lazar Mazaltov

058/02

549

השמע Eskuchar Listening 549

La novia galana

Oy ke alelumbror de novia galana

Lazar Mazaltov

058/03

550

השמע Eskuchar Listening 550

El dinero para el baño

Yo le demandi paras para'l banyo

Tsarfati M.

058/04

551

השמע Eskuchar Listening 551

El nacimiento y vocación de Abraham

La mujer de Terah

Lazar Mazaltov

058/05

552

השמע Eskuchar Listening 552

El parto feliz

Ya viene el parido

Pinkas-Lev Rashelika

058/06

553

השמע Eskuchar Listening 553

La adúltera

Yo m'alevanti un lunes

Strunza Luna

058/07

554

השמע Eskuchar Listening 554

El servicio del amor

Yo ya lo tomi para lo servir

Strunza Luna

058/08

555

השמע Eskuchar Listening 555

El arreglo de la novia

A sinyora novia abashesh abasho

Lazar Mazaltov

058/09

556

השמע Eskuchar Listening 556

La nueva familia de la novia

Kuando veresh novia al vuestro amado

Lazar Mazaltov

058/10

557

השמע Eskuchar Listening 557

La emoción de la Tierra Santa

En pasando por la Tierra Santa

Koro - M. Tiferet

059/01

558

השמע Eskuchar Listening 558

El parto insolito

La ija de la vizina o-sa-sa

Chiprut + Koro

059/02

559

השמע Eskuchar Listening 559

La Jerusalem de oro

Tantan luzizikas chikas

Chiprut + Koro

059/03

560

השמע Eskuchar Listening 560

La salida de la madre + La novia galana

Salgash madre afuera'l kortijo

Pinko Rashel

059/04

561

השמע Eskuchar Listening 561

La novia en el baño de la judería

Kuando yo del banyo salgo

Pinko Rashel

059/05

562

השמע Eskuchar Listening 562

Agua y jabón

Shavon del bakal

Pinko Rashel

059/06

563

השמע Eskuchar Listening 563

Las reglas del libertino

Por empesar vo eksplikar

M. Tiferet

059/07

564

השמע Eskuchar Listening 564

Ni blanca ni morena +

Mi blanka sos ni preta sos

Chiprut Ester

059/08

565

השמע Eskuchar Listening 565

El amante alto + Las dos fuentes +

Un marido tengo alto

Mashiah R.

059/09

566

השמע Eskuchar Listening 566

La mala vida de la casada

Mala vida mos se izo

Mashiah R.

059/10

567

השמע Eskuchar Listening 567

El consuelo a la madre + La cortadica de color +

No te sikileyes madre

Alberto

059/11

568

השמע Eskuchar Listening 568

El incendio de Salónica

Noche de djueves madre

Chiprut Ester

059/12

569

השמע Eskuchar Listening 569

El pájaro de flor en flor + Los años de amor +

Komo el pasharo ke bola

Mizrahi Rivka

060/01

570

השמע Eskuchar Listening 570

El mancebo enamorado

Nani nani nani

Mizrahi Rivka

060/02

571

השמע Eskuchar Listening 571

La bella durmiente

Durme tu mi alma donzeya

Mizrahi Rivka

060/03

572

השמע Eskuchar Listening 572

La deshonrada

Adios mi kerido enganyador

Mizrahi Rivka

060/04

573

השמע Eskuchar Listening 573

La adúltera

Un lunes m'alevanti

Mizrahi Rivka

060/05

574

השמע Eskuchar Listening 574

El nacimiento y vocación de Abraham

Kuando el rey Nimrod

Mizrahi Rivka

060/06

575

השמע Eskuchar Listening 575

Delgadina

Avia un rey de Fransia

Mizrahi Rivka

060/07

576

השמע Eskuchar Listening 576

Landarico

El rey ke muncho madruga

Mizrahi Rivka

060/08

577

השמע Eskuchar Listening 577

El pretendiente despreciado +

Sesh de la tadre vo pasar

Rahmani Aliza

060/09

578

השמע Eskuchar Listening 578

El llanto de los árboles

Arvoles yoran por luvias

Mizrahi Rivka

060/10

579

השמע Eskuchar Listening 579

La galana y el mar

Echate a la mar i alkansalo

Koen Simha

061/01

580

השמע Eskuchar Listening 580

La adúltera

Dia de lunes

Koen Simha

061/02

581

השמע Eskuchar Listening 581

Los secretos descubiertos +La montaña de enfrente + El arbolico

Sikretos kero deskuvrir

Koen Simha

061/03

582

השמע Eskuchar Listening 582

La serena

Si la mar se aze leche

Koen Simha

061/04

583

השמע Eskuchar Listening 583

Las palabras retorneadas

Ken desparte al Dio

Koen Simha

061/05

584

השמע Eskuchar Listening 584

Los dedos hambrientos

La gaynika dize el kokoche

Koen Simha

061/06

585

השמע Eskuchar Listening 585

El meldar de la Torá

La Tora, la Tora

Koen Simha

061/07

586

השמע Eskuchar Listening 586

Las bodas de la pulga y del piojo

A todo a todo a todo ya tenemos

Hazan Yafa

062/01

587

השמע Eskuchar Listening 587

Los días de inflación

El kafe ya mos pujo

Hazan Yafa

062/02

588

השמע Eskuchar Listening 588

La despedida del asker

Mi korason esta triste

Hazan Yafa

062/03

589

השמע Eskuchar Listening 589

El villano vil

Pastor lindo alevanta i vamos

Hazan Yafa

062/04

590

השמע Eskuchar Listening 590

El paseo de los enamorados

Ven djuntos kaminaremos

Hazan Yafa

062/05

591

השמע Eskuchar Listening 591

El mal de las dotes

Djoven ke vash embrolyado

Hazan Yafa

062/06

592

השמע Eskuchar Listening 592

El pretendiente despreciado

Noche d'enverano

Hazan Yafa

062/07

593

השמע Eskuchar Listening 593

El pájaro con ojos azules + Los peligros del mar

Yo no tengo visto mama

M. Lamartin

063/01

594

השמע Eskuchar Listening 594

La visita a la novia muerta

Mi amiga 'stava hazina

M. Lamartin

063/02

595

השמע Eskuchar Listening 595

La venganza de la novia abandonada

Asentada en la ventana

M. Lamartin

063/03

596

השמע Eskuchar Listening 596

El pretendiente despreciado

Ermoza sos en kantidad

M. Lamartin

063/04

597

השמע Eskuchar Listening 597

La mujer amarilla

No me mires amariya

Rashit Rashel

064/01

598

השמע Eskuchar Listening 598

La carrocica

Mademoiselle Marika

Rashit Rashel

064/02

599

השמע Eskuchar Listening 599

El militar sin honor

Una tadre freskita de Mayo

Rashit Rashel

064/03

600

השמע Eskuchar Listening 600

La bailadora de charlestón

Mama azeme la kama

Rashit Rashel

064/04

601

השמע Eskuchar Listening 601

La comida del niño

A skolar i a komer

Rashit Rashel

064/05

602

השמע Eskuchar Listening 602

La dificil entrada en Palestina

Kon grande difikultades a Palestina entrimos

Rashit Rashel

064/06

603

השמע Eskuchar Listening 603

La estrella viva + Los cabellos a lo garzón

Tu sos una estreya biva

Rashit Yosef

064/07

604

השמע Eskuchar Listening 604

La pastora amada

Una pastora yo ami

Rashit Yosef

064/08

605

השמע Eskuchar Listening 605

El amante campesino

Pastor so yo de mis ovejas

Rashit Yosef

064/09

606

השמע Eskuchar Listening 606

Eshet Hayil

Eshet Hayil mi yimtsa

Rashit Yosef

064/10

607

השמע Eskuchar Listening 607

Oración de antes del kidush de noche de Shabat

Patron de todos los mundos

Rashit Yosef

064/11

608

השמע Eskuchar Listening 608

Elohenu Elohe Avotenu

Eloenu ve Eloey Avotenu

Rashit Yosef

064/12

609

השמע Eskuchar Listening 609

El encuentro en el río + Los afeites de la novia + La onza de la gracia

Y fuérame a bañar a orillas del río

Israel Mercedes

065/01

610

השמע Eskuchar Listening 610

La novia de la cara pintada + El novio seductor

La novia de cara pintada

Israel Mercedes

065/02

611

השמע Eskuchar Listening 611

La infanta parida

Bien se pensaba la reina

Israel Mercedes

065/03

612

השמע Eskuchar Listening 612

Vos labraré un pendón

Siempre lo oí yo decir - en casa de mi padre señor

Israel Mercedes

065/04

613

השמע Eskuchar Listening 613

La vuelta del marido

Escuchéis señor soldado

Israel Mercedes

065/05

614

השמע Eskuchar Listening 614

Don Bueso y su hermana

Y una tarde de verano

Israel Mercedes

065/06

615

השמע Eskuchar Listening 615

La heroína Sol

Cuando Tara levantó

Israel Mercedes

065/07

616

השמע Eskuchar Listening 616

La vela del ajuar + El sueño de la novia +

Ashuar nuevo

Israel Mercedes

065/08

617

השמע Eskuchar Listening 617

El convite de la muerte

Muerte que a todos convida - ¿dime qué son tus manjares?

Israel Mercedes

065/09

618

השמע Eskuchar Listening 618

Destrucción del Templo

Hajamim honrados

Israel Mercedes

065/10

620

השמע Eskuchar Listening 620

La hija del palacio

Una ijika vide yo

M. Lamartin

066/01

621

השמע Eskuchar Listening 621

Nanas del hombre futuro

Durmi kerido ijiko

M. Lamartin

066/02

622

השמע Eskuchar Listening 622

Nanas del hombre futuro

De la fasha saleras

M. Lamartin

066/03

623

השמע Eskuchar Listening 623

Los amantes de la casa rica y el pájaro

En la kalejika

M. Lamartin

066/04

624

השמע Eskuchar Listening 624

El dinero para el baño

Demi paras para'l banyo

M. Lamartin

066/05

625

השמע Eskuchar Listening 625

Los vestidos de fiesta

En la kalejika

M. Lamartin

066/06

626

השמע Eskuchar Listening 626

Los vestidos de fiesta

En la kalejika d'una urika

M. Lamartin

066/07

627

השמע Eskuchar Listening 627

Buscando suerte y las tres muchachas en el río

D'en kavane i en kavane

M. Lamartin

066/08

628

השמע Eskuchar Listening 628

La llorona de la huerta

Entre las guertas paseando

M. Lamartin

066/09

629

השמע Eskuchar Listening 629

El encalador

Boyadjiko boyadji

M. Lamartin

066/10

630

השמע Eskuchar Listening 630

El hermano infame

Avia de ser una tora muchacha

M. Lamartin

066/11

631

השמע Eskuchar Listening 631

El llanto de los árboles

Arvoles yoran por luvias

Konforte Yitshak

066/12

632

השמע Eskuchar Listening 632

La venganza de la novia abandonada

Povereta muchachika

Konforte Yitshak

066/13

633

השמע Eskuchar Listening 633

El pájaro en la ventana

Un pasharo abolo a mi ventana

Konforte Yitshak

066/14

634

השמע Eskuchar Listening 634

La salida de la madre

Salgash madre afuera'l kortijo

M. Lamartin

066/15

635

השמע Eskuchar Listening 635

El regateo de las consuegras

Poko le dash la mi kunsuegra

M. Lamartin

066/16

636

השמע Eskuchar Listening 636

La nueva familia de la novia

Kuando veresh novia

M. Lamartin

066/17

637

השמע Eskuchar Listening 637

La llamada a la morena + El vestido de la morena

Morena me yaman yo blanka nasi

M. Lamartin

066/18

638

השמע Eskuchar Listening 638

El amor furiente

Rio koriente pasa d'enfrente

M. Lamartin

066/19

639

השמע Eskuchar Listening 639

La serena

En la mar ay una torre

M. Lamartin

066/20

640

השמע Eskuchar Listening 640

La hermosura sin mesura + El cariño a la paloma

Chikitika mia eras tu

M. Lamartin

066/21

641

השמע Eskuchar Listening 641

La nacida sin corazón

Tu madre kuando te pario

Mizrahi Rivka

067/01

642

השמע Eskuchar Listening 642

El velo de la novia

Ya se va el novio a merkar djirguelos

Elbaz E. (M. Mazkeret Moshe)

067/02

643

השמע Eskuchar Listening 643

La galana y el mar

Echate a la mar i alkansalo

Koen Simha

067/03

644

השמע Eskuchar Listening 644

La llamada a la morena + Las flechas del amor

Morena me yaman yo blanka nasi

Koen Simha

067/04

645

השמע Eskuchar Listening 645

La deshonrada

Adio mi kerido enganyador

Elbaz E. (M. Mazkeret Moshe)

067/05

646

השמע Eskuchar Listening 646

El mancebo enamorado

Nani nani nani

Vardi Zaavi

067/06

647

השמע Eskuchar Listening 647

La seductora interesada

Si de los ojos mi kiresh

Koen Simha

067/07

648

השמע Eskuchar Listening 648

La maldición de ser asker

Kuando la libertad se dio

Koen Simha

067/08

649

השמע Eskuchar Listening 649

Agua y jabón

Kon bien me lavi

Shalom K.

067/09

650

השמע Eskuchar Listening 650

La galana y el mar

Mi spozika sta 'n el banyp

Mizrahi Bela

067/10

651

השמע Eskuchar Listening 651

La llamada a la morena + La nave por partir

Morena me yaman yo blanka nasi

Mizrahi Bela

067/11

652

השמע Eskuchar Listening 652

El parto feliz

O ke mueve mezes travates d'estrechura

Mizrahi Bela

067/12

653

השמע Eskuchar Listening 653

Las prendas de la novia

Komo se yama esta kavesa

Mizrahi Bela

067/13

654

השמע Eskuchar Listening 654

El incendio de Salónica

Dia de Shabat la mi madre

Mizrahi Bela

067/14

655

השמע Eskuchar Listening 655

Los secretos descubiertos + La montaña de enfrente + El arbolico

Sikretos kero deskuvrir

Koen Simha

067/15

656

השמע Eskuchar Listening 656

Agua y jabón

Shavon del bakal

Koen Simha

067/16

657

השמע Eskuchar Listening 657

El baño con la suegra + Agua y jabón

A la novia la tomo la suegra

Koen Simha

067/17

658

השמע Eskuchar Listening 658

Todos son inconvenientes

Avrimi galanika ke ya va 'maneser

Koen Simha

067/18

659

השמע Eskuchar Listening 659

La guirnalda de rosas

Ay una ramika de ruda

Koen Simha

067/19

660

השמע Eskuchar Listening 660

El prestigio del turco

Indome para Marsilia

Koen Simha

067/20

661

השמע Eskuchar Listening 661

La guirnalda de rosas + El baile de unos y otros

Ay una ramika de ruda

Koen Simha

067/21

662

השמע Eskuchar Listening 662

El arreglo de la novia

Abashesh abasho galana djentil

Koen Simha

067/22

663

השמע Eskuchar Listening 663

La llorona de la huerta

Entre las guertas paseando

Saba Zaava

067/23

664

השמע Eskuchar Listening 664

La escuela de la Alianza

En la skola de l'Aliansa

Saba Zaava

067/24

665

השמע Eskuchar Listening 665

La mujer engañada + El mancebo enamorado +

Ya se va durmirse

Ilter Yitshak

068/01

666

השמע Eskuchar Listening 666

La fea y el viejo

No kero madre marido godro

Ilter Yitshak

068/02

667

השמע Eskuchar Listening 667

El amante criminal + El amor alfinete

Kuchiyo de kacha preta

Ilter Yitshak

068/03

668

השמע Eskuchar Listening 668

La guerra turco-búlgara (1912-1913)

La Tundja korre

Ilter Yitshak

068/04

669

השמע Eskuchar Listening 669

La despedida del olé

Adios kerida mama, yo kale ke m'aleshe

Ilter Yitshak

068/05

670

השמע Eskuchar Listening 670

El doctor Mayo + La vuelta del marido +

Asi biva doktor Major

Ilter Yitshak

068/06

671

השמע Eskuchar Listening 671

La casada menudica

No mires ke so chikita

Ilter Yitshak

068/07

672

השמע Eskuchar Listening 672

La vela del ajuar

Ashuar nuevo delante vos le pondré

Bendayan Alicia

069/01

673

השמע Eskuchar Listening 673

El pretendiente burlado + Aladín + Avellanas y joyas

Yo me levantara un lunes

Bendayan Alicia

069/02

674

השמע Eskuchar Listening 674

Vivardueña

Viva Ordueña

Bendayan Alicia

069/03

675

השמע Eskuchar Listening 675

La novia remilgada

Decidle a mi amor

Bendayan Alicia

069/04

676

השמע Eskuchar Listening 676

La novia interesada + La buena esperanza

Cuando yo en ca de mi padre

Bendayan Alicia

069/05

677

השמע Eskuchar Listening 677

La despedida de la novia + El buen simán

Desde hoy la mi madre

Bendayan Alicia

069/06

678

השמע Eskuchar Listening 678

La recogida de la novia

Danos a la novia

Bendayan Alicia

069/07

679

השמע Eskuchar Listening 679

Raquel lastimosa

Y está Rahel lastimoza

Bendayan Alicia

069/08

680

השמע Eskuchar Listening 680

Las casas altas + La palomita enamorada

Estas cazas son que son

Bendayan Alicia

069/09

681

השמע Eskuchar Listening 681

El parido dormilón

Levantaivos el parido

Bendayan Alicia

069/10

682

השמע Eskuchar Listening 682

La fragua del estudio

Ay mi padre y ay mi madre

Bendayan Alicia

069/11

683

השמע Eskuchar Listening 683

La galana y el mar

Ya salio de la mar la galana

Haim David

070/01

684

השמע Eskuchar Listening 684

El parto feliz

Oh ke mueve mezes

Haim David

070/02

685

השמע Eskuchar Listening 685

La familia del deportado

Siete dias enserrados

Haim David

070/03

686

השמע Eskuchar Listening 686

La estrella Diana

Manayana demanyana

Haim David

070/04

687

השמע Eskuchar Listening 687

El incendio de Salónica

Dia de Shabat mi madre

Haim David

070/05

688

השמע Eskuchar Listening 688

Las horas de la vida + Lo moreno y Dios + Dime de dónde vienes

A la una nasi yo

Haim David

070/06

689

השמע Eskuchar Listening 689

Pagar el pato

A hanum biju

Haim David

070/07

690

השמע Eskuchar Listening 690

Noche de Alhad

Buenas semanas vemos venir

Haim David

070/08

691

השמע Eskuchar Listening 691

La bendición a Israel (Berih Sheme)

Bendicho su nombre

Haim David

070/09

692

השמע Eskuchar Listening 692

La vuelta del marido

Lavava la blanka ninya

Haim David

070/10

693

השמע Eskuchar Listening 693

La vuelta del marido

Kapitan de gerra

Haim David

070/11