מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim / Maale Adumim Institute

שירים - דף ראשי

Kantes - pajina principal / Songs - Main Page
שירים לפי שורה ראשונה
Los kantes segun la primera linia / Songs Ordered by First Line


שורה ראשונה

הקלטה

מפתח
שיר

Primera linia

Numero del
enrejistramiento

Numero del
kante

First Line

Record No.

Song No.

(Envuelta) en blancos pañales

134/01

1326

(Estas noches de) Purim no duermen los aljalwín

244/17

2423

(Por) empisar kero a kontar

181/05

1763

-Muerte que a todos convida ¿dime qué son tus manjares?

118/01

1161

-¿Cómo lo haré mi padre

329/11

2814

...Mis vizinas

181/02

1760

...Viento llovía

322/10

2752

? ven a encontrarle

160/06

1576

A Amerika tu te vas ir

054/15

521

A Buenos Aires me voy

157/04

1542

A Davicho mi alma

130/08

1297

A Dio Alto kon su grasia

171/06

1692

A Dio del mundo patron del mundo

217/05

2094

A Sara la prieta le kayo la teta

196/01

1877

A Yerushalayim ir me kero madre

317/09

2712

A cantar venimos las coplas de mayo

124/06

1229

A cazar iba el caballero

204/13

1960

A cazar iba el caballero - a cazar como solía

198/02

1896

A cazar va 'l caballero

094/03

912

A cazar va el caballero

242/07

2384

A cazar va el caballero

329/10

2813

A dormir se va mi niño

243/07

2406

A este Chilibi

092/07

896

A hanum biju

070/07

690

A ija mia

175/04

1715

A ke mueve mezes

085/03

838

A ke mueve mezes

085/13

848

A la Fuente Nueve iba

203/06

1946

A la cueva que hay en Granada

126/07

1256

A la entrada de la Duci

242/14

2391

A la entrada la judería

242/15

2392

A la gerra yo me fui

054/01

507

A la mar fui por naranjas

241/03

2361

A la mar me vo a echar

008/11

70

A la mar me vo echar

008/13

72

A la mar me vo echar

325/10

2782

A la mi suegra la cara de nabo

241/07

2365

A la novia la tomo la suegra

067/17

658

A la orilla de un río

198/01

1895

A la orilla de una fuente

099/07

960

A la que es madre del Verbo - María, Señora nuestra

120/10

1193

A la skola de l'Aliansa

085/07

842

A la una de la noche

238/05

2340

A la una nasi yo

070/06

689

A la una nasi yo

072/03

704

A la una nasi yo

141/03

1379

A la una nasi yo

147/11

1445

A la una nasi yo

235/04

2301

A la una nasi yo

308/08

2645

A la una yo nasi

043/11

399

A la verde, verde

099/09

962

A la verde, verde

100/03

969

A la verde, verde

204/11

1958

A la verde, verde

204/16

1963

A las ergas mos yevaron

020/07

174

A los sielos va suvir

091/06

888

A mi esposa le escribí una carta

145/14

1420

A mi esposa le escribí una carta

241/18

2376

A mi me yaman la boemiana

193/03

1851

A senyor del mundo

080/16

800

A senyora novia

078/06

770

A sinyora novia

027/19

261

A sinyora novia abashesh abasho

058/09

556

A sinyora novia abasheshe abasho

254/07

2521

A skolar i a komer

064/05

602

A todo a todo a todo ya tenemos

062/01

587

A todo, a todo, a todo ya tenemos

054/03

509

A una hebrea de Larache

249/07

2470

A ya mi suegra

204/22

1969

A ya mi suegra

244/13

2419

A'l Dio del Cielo Abraham

108/07

1083

A'l Dio del cielo Abraham

098/02

947

Abashando de la eskalera

225/05

2183

Abashando de la skalera

150/09

1495

Abashando de la skalera

229/09

2224

Abashando di la skalera

148/02

1452

Abashesh abasho galana djentil

067/22

663

Abeatar kon Ojalvo se izieron haverim

196/02

1878

Abraham Abinu

303/06

2584

Abreisme cara de rosa

133/08

1324

Abrisme Cara de Rosa - abrisme la puerta

111/06

1109

Abrisme puertas de Roma

125/07

1240

Abunu bunu bushkalo este pato

189/07

1812

Abunu bunu deke stash ansina

034/17

325

Adanali vestida la Turka mish

085/09

844

Adela se paseaba / por una montaña arriba

2834

Adelantre Djako

084/04

833

Adiez Rashel mi vida, adiez

167/05

1652

Adio Rashel Levi Rashel

038/01

356

Adio Rashel Levi Rashel

178/01

1738

Adio Rashel Levi Rashel Adio

011/01

99

Adio Rashel Levi, Rashel

254/10

2524

Adio adio Rashel a l'Afrika yo me vo ir

030/06

286

Adio mama no kale ke te deshe

196/09

1885

Adio mama yo kale ke m`aleshe

034/02

311

Adio mama yo kale ke te deshe

041/03

372

Adio mi kerido enganyador

067/05

646

Adio torname l'aniyo

238/04

2339

Adios kerida mama, yo kale ke m'aleshe

068/05

670

Adios mi kerido enganyador

060/04

573

Adiós Larache, adiós Alcázar campo florido

204/04

1951

Adiós Pepe me marcho al servicio

126/06

1255

Adonay ken no se espanta

079/05

777

Aduna duduna

048/01

456

Agua de rosas te merquí

126/01

1250

Agua rozada te merki

254/14

2528

Agua rozada te merki

255/02

2532

Ah Dio del sielo dame rikeza

107/09

1068

Ah Moshon

079/06

778

Ah Sion Sion

045/01

418

Ah bre Shimon

107/12

1071

Ah chikitika eras tu

048/

455

Ah ke buena fue la ora ke vos alkansi

047/11

449

Ah kon ken me eche yo

254/12

2526

Ah mi kerido amante

107/14

1073

Ah tus ojos pretos

014/04

122

Ah! I durmete mi alma

036/14

351

Ah! Redjina la me kerida

306/05

2617

Ah! ah! mi korason

218/06

2107

Ah! ken es esta k'abasho a la guerta

325/07

2779

Ah! Ĵudiós levantaivos

157/09

1547

Ah.. esta karta vos eskrivo

037/01

352

Ajuar nueva

191/10

1839

Akel rey de Fransia tres ijas tenia

019/04

159

Aki la gayinika metio el koko

076/07

747

Aki mete la gayinika el koko

076/08

748

Aki mete la gayinika el koko

076/09

749

Aki mos venimos

152/07

1510

Aki mos venimos

237/05

2335

Aki pario la gayinika del koko

076/10

750

Akodrate d'akeya d'anoche

147/13

1447

Akodrate d'akeya ora

174/03

1705

Akodrate d'akeya ora

325/11

2783

Akodrate d'akeyas oras

175/02

1713

Akodrate dama d'akel pan i sal

042/12

384

Akodrate kerido la noche del lunar

034/07

315

Akodrate tu d'akeya noche

028/01

269

Akodrate tu d'akeya noche

233/07

2284

Akodravos dama d'akel pan i sal

042/02

374

Al Dio alto kon su grasia

041/02

371

Al Dio alto kon su grasia

085/12

847

Al Dio alto kon su grasia

092/02

891

Al Dio alto kon su grasia

170/01

1676

Al Dio alto kon su grasia

235/10

2307

Al Dio que cria el 'olam

251/10

2495

Al Dio que crió el 'olam

249/09

2472

Al Dio qué forno que tiene Mazaltov

097/08

941

Al Monte de Sinai

109/02

1089

Al bazar me fui

187/03

1795

Al bechinar yo m'asenti

079/09

781

Al borde de una fuente

236/02

2312

Al colegio de la villa

246/05

2440

Al derdor de la mi kama

025/08

228

Al entrar (a) la judería

210/04

2022

Al entrar la judería

231/11

2263

Al kafe de los espejos

103/06

1023

Al kafe ke me vo yo

092/10

899

Al kal entri me desmayi

323/02

2755

Al pasar la barca

241/14

2372

Al pasar por Almería

135/03

1330

Al pasar por Almería

199/03

1902

Al pasar por Casablanca

083/01

818

Al pasar por Casablanca

142/05

1392

Al pasar por Casablanca

204/05

1952

Al pasar por Casablanca

241/08

2366

Al pasar por Casablanca

241/09

2367

Al pasar por Casablanca

243/06

2405

Al pasar por esas tierras

144/04

1405

Al tiempo avia un rey de Fransia - ke tinia tres ijikas

168/08

1666

Al-la(l) ni anduviera

206/03

1984

Al-lal y anduviera

302/09

2577

Alabad a Adonay

087/06

858

Alabar quiero a Dios

145/07

1413

Alabose el conde Vele

113/12

1130

Alavar kero al Dio

049/12

481

Alavar kero al Dio

180/07

1757

Alavar kero al Dio kan tanyer i kante

073/07

714

Alavar kero al dio

143/03

1396

Albenámar, Albenámar

251/02

2487

Alelumbre, y alelumbre

231/03

2255

Alevanta Mordehai

049/01

470

Alevanta Mordehai

081/02

811

Alevanta Mordehai

166/05

1644

Alevanta mi kerida

234/03

2293

Alevantad djuventud djudia

107/01

1060

Alhad duvlo i guadro

082/05

817

Alhad echan la kolada

048/02

457

Alhad echo la kolada

027/06

248

Allal le anduviera

160/05

1575

Allal y anduviera

245/09

2433

Allá se despobla Castilla

206/10

1991

Allá en la plaza de Argel

139/01

1359

Almenara y almenara

206/07

1988

Alta alta es la luna

006/05

49

Alta alta es la luna

011/05

103

Alta alta es la luna

034/09

317

Alta alta es la luna

036/10

347

Alta alta es la luna

053/06

504

Alta alta es la luna

095/03

919

Alta alta es la luna

149/11

1484

Alta alta es la luna

208/03

2006

Alta alta es la luna

220/05

2128

Alta alta es la luna

224/03

2167

Alta alta es la luna

238/07

2342

Alta alta es la luna

325/04

2776

Alta alta va la luna

007/02

52

Alta alta va la luna

222/05

2152

Alta alta va la luna

311/05

2659

Alta, alta es la luna

236/11

2321

Alta, alta tabaka

236/07

2317

Altos altos kavalieros

075/05

729

Alzís novia, alzís novia

160/11

1581

Aman aman mulinero

016/01

142

Aman dermendjik kuzum dermendjik

148/16

1466

Aman molinero

072/01

702

Aman, aman aman dime ke keres

229/08

2223

Aman, molinero kuzum molinero

152/05

1508

Amor ize kon tu padre

325/05

2777

Amor tengo en las entranyas

057/04

542

Amor tengo en las entranyas

141/09

1385

Amor tengo en las entranyas de mi korason

025/04

224

Amor tengo en las estranyas

032/03

297

Amor tengo i no paresko

045/07

425

Amor tengo i non paresko

028/02

270

Amor yo ize kon ti mansevo

149/04

1477

Amor yo ize kon ti mansevo

220/14

2137

Amén, amén, amén

136/06

1342

Amén, amén, amén

250/05

2482

Anda en las buenas oras

331/04

2824

Ande buena niña

248/04

2457

Anderleto, mi Anderleto

318/09

2722

Andjelina, Andjelina

148/04

1454

Anoche mi madre

191/04

1833

Anoche mi madre

197/08

1894

Anoche yo en mi kaza

228/02

2210

Ansi dize la muestra novia

003/08

23

Ansi dize la muestra novia

323/06

2759

Ansina dize la muestra novia

043/07

395

Ansina dize la muestra novia

089/01

868

Ansina dize la muestra novia

172/04

1696

Ansí se me arrimó y hacia la cama

101/17

992

Aparejo lenyo de alsasion

079/04

776

Apreso llevan al Verĵico

113/06

1124

Aquí se me arrimó hacia la cama

035/09

335

Armas armas caballeros

169/03

1670

Armas armas caballeros - las que solíais armare

117/05

1158

Arrelumbre y arrelumbre

093/03

905

Arrelumbre ya el mazale

230/10

2235

Arvoleras arvoleras aman

044/12

414

Arvolero, arvolero tan djentil

310/04

2649

Arvoles yoran por luvias

006/01

45

Arvoles yoran por luvias

014/03

121

Arvoles yoran por luvias

022/03

189

Arvoles yoran por luvias

049/08

477

Arvoles yoran por luvias

060/10

579

Arvoles yoran por luvias

066/12

632

Arvoles yoran por luvias

104/02

1028

Arvoles yoran por luvias

143/07

1400

Arvoles yoran por luvias

147/10

1444

Arvoles yoran por luvias

148/01

1451

Arvoles yoran por luvias

149/12

1485

Arvoles yoran por luvias

153/05

1515

Arvoles yoran por luvias

155/10

1529

Arvoles yoran por luvias

175/11

1722

Arvoles yoran por luvias

193/05

1853

Arvoles yoran por luvias

208/04

2007

Arvoles yoran por luvias

212/13

2049

Arvoles yoran por luvias

215/02

2070

Arvoles yoran por luvias

219/11

2123

Arvoles yoran por luvias

223/02

2154

Arvoles yoran por luvias

225/04

2182

Arvoles yoran por luvias

226/02

2193

Arvoles yoran por luvias

235/12

2309

Arvoles yoran por luvias

238/14

2349

Arvoles yoran por luvias

254/16

2530

Arvoles yoran por luvias

310/08

2653

Arvoles yoran por luvias

311/13

2667

Arvoles yoran por luvias

313/06

2678

Arvoles yoran por luvias

315/03

2687

Arvoles yoran por luvias

315/05

2689

Arvoles yoran por luvias

331/03

2823

Arvoliko de yasemin

036/09

346

Arvolikos d'almendra

011/02

100

Arvolikos d'almendra

085/14

849

Arvolikos d'almendra

143/05

1398

Arvolikos d'almendra

216/06

2080

Arvolikos d'almendra ke yo planti

240/04

2357

Arvolikos d'almendra ke yo planti, ke yo planti

049/07

476

Arvolikos de almendra

148/05

1455

Arvolikos de almendra

225/08

2186

Arvules yoran pur luvia

194/02

1860

Asentada 'sta Miraibeya - en el puertal de la kaye

182/06

1770

Asentada Katerina

009/12

85

Asentada Katerina

221/03

2141

Asentada en la guerta

320/02

2730

Asentada en la ventana

026/09

242

Asentada en la ventana

063/03

596

Asentada en la ventana

073/11

718

Asentada en la ventana

075/16

740

Asentada en la ventana

078/02

766

Asentada en mi kamara

054/14

520

Asentada en mi kamara

187/04

1796

Asentada en mi ventana

317/05

2708

Asentada`n la ventanika

011/03

101

Asheriko de kinze anyos

176/05

1727

Asheriko de kinze anyos

201/07

1924

Asheriko de kinze anyos

320/07

2735

Ashuar de novia galana

032/11

305

Ashuar nuevo

035/07

333

Ashuar nuevo

065/08

617

Ashuar nuevo

083/03

820

Ashuar nuevo

165/07

1634

Ashuar nuevo

244/14

2420

Ashuar nuevo delante vos le pondré

069/01

673

Ashugar di novia galana

047/05

443

Asi biva doktor Major

068/06

671

Asi se da la buelta

180/03

1753

Asibiva el doktor Mayo

025/05

225

Asibiva el marido

254/03

2517

Asibivash el soldado - ke me avlesh la verda

168/03

1661

Asomose a la ventana

248/03

2456

Asta ke l'amor nasio

306/10

2622

Astillero de montaña

210/03

2021

Asuvyendo a la 'skalera

328/04

2801

Así lo oí yo decir

251/08

2493

Así se me arrimó

083/04

821

Aunque de los baños vengo

199/09

1908

Aunque le di la mano

101/14

989

Aunque subas a los cielos

136/05

1341

Av?a de ser un papushchi

170/09

1684

Aver tan limpio i tan klaro

150/13

1499

Aver tan limpio i tan klaro

174/08

1710

Aver tan limpio i tan klaro

238/02

2337

Avia de ser una tora muchacha

066/11

631

Avia un pishkador

016/04

145

Avia un rey de Fransia

029/01

275

Avia un rey de Fransia

060/07

576

Avia un rey en Fransia

187/01

1793

Avia una djoven

155/12

1531

Avlame ninya kon amor

143/01

1394

Avodá zará y guiluy 'arayot

324/05

2765

Avre biju este abajur

129/07

1287

Avre biju la tu abajur

129/06

1286

Avre este abajur biju

006/03

47

Avre este abajur biju

022/01

187

Avre este abajur biju

174/04

1706

Avre este abajur biju

238/08

2343

Avre este abajur biju

315/01

2685

Avre la tu pandjur biju

222/01

2148

Avre tu puerta biju hanum

114/07

1139

Avre tu puerta serada

311/11

2665

Avre tu puerta serrada

050/04

485

Avre tu puerta serrada

107/04

1063

Avre tu puerta serrada

161/06

1593

Avri beju la me beju

141/08

1384

Avri la tu pandjur biju

208/01

2004

Avri los ojos i mira

091/02

884

Avri tu puerta serrada

024/09

220

Avri tu puerta serrada

104/03

1029

Avri tu puerta serrada

213/08

2060

Avrime galanika

019/06

161

Avrime la puerta biju avrime la puerta mi alma

019/12

167

Avrimesh galanika

014/12

130

Avrimi galanika ke ya va 'maneser

067/18

659

Avrish mi galanika

317/08

2711

Ay 2000 anyos ke estamos travando

078/01

765

Ay Arribita arribita, / hay un niño mercade[r]

2833

Ay Esterica Aiwa

203/07

1947

Ay Esterica Aiwa

204/12

1959

Ay Halisko, tierra mia

023/10

206

Ay Mosé, ay Mosé

251/14

2499

Ay aladín que no hay dote

145/13

1419

Ay arriva i mas arriva

045/08

426

Ay ayi a los kampos verdes

114/01

1133

Ay cuántos grados buenos

231/06

2258

Ay dainos a la novia

191/05

1834

Ay demandar quiero yo a mi padre

246/02

2437

Ay deseía tener marido

108/06

1082

Ay dos anyos ke tu me amas

258/04

2552

Ay dos anyos ke tu me amas

259/01

2557

Ay en la plaza de Linares

230/15

2240

Ay enfrente en el balkon

238/03

2338

Ay hermana, hermana

162/08

1607

Ay ke alelumbror de novia galana

078/05

769

Ay ke kazas tan ermozas

005/12

39

Ay ke mueve mezes

001/02

2

Ay leshos al lado del Jordan

201/06

1923

Ay levantaivos nuera

113/07

1125

Ay levantíme un lunes por la mañana

329/08

2811

Ay lo bueno que es lo bueno

097/09

942

Ay los ángeles de Alavé

244/16

2422

Ay mansevo ay mansevo - ay mansevo tan janti

043/04

391

Ay mansevo ay mansevo - ay mansevo tan janti

043/04b

392

Ay mansevo, ay mansevo

025/09

229

Ay mansevo, ay mansevo

216/09

2083

Ay mansevo, ay mansevo ay mansevo tan jentil

014/07

125

Ay mansevo, ay mansevo - ay mansevo tan jentil

189/02

1807

Ay mansevo, ay mansevo, - ay mansevo tan djentil

212/07

2043

Ay mansevos, ay mansevos

159/05

1570

Ay mas ariva i mas ariva

217/06

2095

Ay mi Dios y quién me diera

122/05

1205

Ay mi madre y ay mi madre

242/21

2398

Ay mi padre y ay mi madre

069/11

683

Ay mi padre y ay mi madre

101/08

983

Ay mi padre y ay mi madre

158/10

1564

Ay mi padre y ay mi madre

303/07

2585

Ay mi padre, ay mi madre

102/10

1006

Ay mi padre, y ay mi madre

102/12

1008

Ay nadie diga y que buena estoy yo

118/10

1170

Ay pase la novia andando

191/07

1836

Ay que buena que es la esperanza

204/15

1962

Ay qué manzía de Mesodi

304/09

2604

Ay qué rueda de fortuna

125/09

1242

Ay qué rueda de fortuna y ay qué rueda de fortuna

112/01

1112

Ay qué rueda y ay qué rueda

304/06

2601

Ay se pasea el gran Turco

249/13

2476

Ay se pasea un gran Turco

250/07

2484

Ay señor dutor

304/12

2607

Ay triste estaba la infanta

124/10

1233

Ay una ramika de ruda

067/19

660

Ay una ramika de ruda

067/21

662

Ay vayaimos para Hebrón

204/17

1964

Ay viva Ordueña

243/05

2404

Ay ya mi suegra

230/24

2249

Ay ya mi suegra

327/02

2795

Ay ¿Por qué lloras blanca niña?

230/03

2228

Ay! ija mia

027/04

246

Aya ariva i mas ariva

047/04

442

Ayd'ermanos tomavos las manos

148/22

1472

Ayde Djako mos iremos

014/13

131

Ayde ermanos bevermos

147/07

1441

Ayde ke la tengo grande

027/20

262

Ayde, ayde mansevikos

189/10

1815

Ayi avia una viejizika

076/01

741

Ayi ayi a los kampos vedres

053/01

499

Ayi en el midbar vide relumbros

021/01

183

Ayi en la kaza dil felek

225/01

2179

Barona te v'azerte

221/06

2144

Barona te va azer yo

022/09

195

Barona te va`zer yo

105/06

1044

Barona vo azerte rika komo a mi

107/03

1062

Bastoniko djilali

233/05

2282

Bañábanse la(s) novia(s)

035/08

334

Bella ninia d'admirasion

014/14

132

Bella ninya de admirasion

212/10

2046

Bellida Bellida

246/06

2441

Bellida, Bellida

108/04

1080

Bellida, Bellida

109/05

1092

Bellida, Bellida

144/05

1406

Bellida, Bellida

204/01

1948

Bellida, Bellida

204/09

1956

Bendicho su nombre

070/09

692

Bendicho tu Adonay muestro Dio

010/05

94

Bendigamos al Altisimo

156/02

1536

Bendito el Dio

131/09

1306

Besiman tov me dizen la djente

189/16

1821

Bien se pensaba la reina

065/03

612

Bijukita solo a ti te amo yo

034/11

319

Biva biva Palestina

004/02

25

Biva, biva Palestina

196/07

1883

Blanco y destinto era el toro

125/12

1245

Blanka klaveyina era yo

105/02

1040

Blanka klaveyina era yo

315/08

2692

Blanka klaveyina tengo yo

027/13

255

Blankas manikas ke yo iva tokando

080/06

790

Bordando está un camisón

304/08

2603

Bordjula la mi bordjula

176/01

1723

Bostandjis vienen kon bozes

046/04

436

Boyadjiko boyadji

066/10

630

Bozadjiko bozadjiko

045/11

429

Buen'asi biva la kosuegra

180/02

1752

Buena semana nos dé Dio(s)

102/15

1011

Buena semana nos dé Dios

158/09

1563

Buena semana vemos venir

085/01

836

Buenas noches hanum Dudu

236/03

2313

Buenas noches hanum Dudu

257/03

2542

Buenas semanas oigo dizir

221/08

2146

Buenas semanas oigo dizir

313/02

2674

Buenas semanas oygo dizir

080/25

809

Buenas semanas vemos venir

070/08

691

Bueno asi biva la kosuegra

186/02

1788

Bueno asibiva la kosuegra

010/02

91

Bueno asibiva la kosuegra

030/01

281

Bueno asibiva la kosuegra

051/04

491

Bueno ya le di siete sepetes

306/16

2628

Buenos Aires ya se avio

159/04

1569

Buenos dias Katerina

127/09

1266

Buka del kantaro

306/06

2618

Burdjula la mi burdjula

320/09

2737

Burjula la mi Burjula

318/01

2714

Bésame con besos de tu boca

083/07b

826

Camillera, camillera soy

098/06

951

Camillera, camillera soy

100/07

973

Cantar de los Cantares

110/07

1101

Capa y corona

145/06

1412

Cara de leche colada

158/03

1557

Carmela se paseaba

303/16

2594

Casóme mi madre

303/05

2583

Catalina rosa fina

210/08

2026

Cazome mi padre con un mercader

101/18

993

Cazárame mi padre (con un pastor

111/04

1107

Cercada esta Santa Fuente

083/06

823

Cercada esta Santa Fuente

248/10

2463

Chap, chop le chaptea el kushak

036/04

341

Chika fui grande m'ize

012/01

107

Chika fui grande m`ize

010/08

97

Chika fui grande me ize

010/08b

98

Chika fui grande me ize

011/06

104

Chika fui grande me ize

233/13

2290

Chika fui grande me ize

306/12

2624

Chika fui grande me izi

213/02

2054

Chikitika me madre me kazo

150/12

1498

Chikitika mia eras tu

066/21

641

Chiko de poka edad

048/12

467

Choban so yo de mis ovejas

228/01

2209

Cinco lobitos tenía una loba

304/07

2602

Criaba la reina hija regalada

206/01

1982

Cuando Ester la reina

088/07

866

Cuando Ester la reina

146/07

1432

Cuando Ester la reina

163/09

1618

Cuando Ester la reina

242/17

2394

Cuando Hamán el malo

332/01

2826

Cuando Ister la reina

322/05

2747

Cuando Ister la reina vistiose de reinar

093/01

902

Cuando Tara levantó

065/07

616

Cuando Tara levantó

083/09

828

Cuando Tara levantó el enredo

197/06

1892

Cuando Tara levantó el enredo

249/08

2471

Cuando Tara levantó el enredo

303/11

2589

Cuando Tara levantó el enredo

324/04

2764

Cuando dejé Gibraltar

210/01

2019

Cuando el Rey Shelomó

097/02

934

Cuando el rey Memrod

163/05

1614

Cuando el rey Nimrod

097/11

944

Cuando el rey Nimró

230/05

2230

Cuando el rey Nimró al campo salía

139/03

1361

Cuando el rey Salomón

329/07

2810

Cuando el rey Selomó

249/03

2466

Cuando el rey Selomó

251/09

2494

Cuando el rey Zemrod

230/21

2246

Cuando el rey de Nimrod

142/02

1389

Cuando fuimos ajuntados

211/01

2032

Cuando yo en ca de mi padre

069/05

677

Cuando yo en ca de mi padre

200/05

1915

Cuando yo en ca de mi padre

302/02

2570

Cuando yo enfermera de la caridad

126/05

1254

Cuando yo enfermí de amor

330/02

2816

Cuando yo enfermí de amor triste y non dormía yo

120/01

1184

Cuando yo nací

302/08

2576

Cuántos grados buenos ......

096/01

923

Cuántos grados buenos al Creador.......

304/04

2599

Cállate Zeré la loca

230/02

2227

D'akel peral korti una pera

155/02

1521

D'en kavane i en kavane

066/08

628

D'enfrente moro, por esto yoro

029/02

276

D'enfrente te veo viniendo

008/06

65

D'enfrente te veo viniendo

009/03

76

D'enfrente te veo viniendo

224/08

2172

D'oy en este dia vos dan marido

220/01

2124

D'oy mos s'emepeso la boda

323/03

2756

D'oy mos s'empesa la boda

217/10

2099

Dadle a cenar al despozado

102/05

1001

Dai de cenar al desposado

303/04

2582

Dai de cenar al despozado

097/05

938

Daile a comer al desposado

191/08

1837

Daile, daile de cenar

204/14

1961

Daimos a la novia

087/01

853

Dainos a la novia

231/13

2265

Dainos a la novia

250/08

2485

Dak'il tas toma'l tas

170/08

1683

Dale la mano al caído

146/04

1429

Dale la mano al caído

242/16

2393

Daliziko de minekshe

147/02

1436

Dame la mano cariño mío

231/05

2257

Dame la mano palomba

014/02

120

Dame la mano palomba

029/03

277

Dame la mano palomba

072/04

705

Dame la mano palomba

130/03

1292

Dame la mano palomba

143/06

1399

Dame la mano palomba

229/03

2218

Dame la mano palomba

236/19

2329

Dame la mano palomba

310/02

2647

Dame la mano palomba

325/15

2787

Dame la mano tu palomba

092/12

901

Dame la mano tu, palomba

223/11

2163

Danos a la novia

069/07

679

De Burgos partió ese rey

124/05

1228

De Burgos partió ese rey - ese rey para Salamanca

198/04

1898

De Cádiz vengo señores - de un polido mercader

120/05

1188

De Francia partió la niña de Francia la bien guarida

121/06

1200

De Francia vengo, Señores

110/08

1102

De Toledo y Aragón

122/12

1212

De Valencia pido

133/04

1320

De altas mares trayen a la blanka ninya

164/03

1622

De altas tierras viene

009/04

77

De altas tierras viene esta blanka ninya

042/07

379

De ande vienes tu soldado

140/09

1376

De dia en dia me vash enganiando

055/01

523

De eda de sinko anyos para mikra

196/10

1886

De edad de kinze anyos

141/10

1386

De guapo mozo estoy enamorada

303/12

2590

De ke espozi kon vos mi alma

217/12

2101

De ke espozi kon vos mi dama

316/04

2696

De ke nasi todo en priziones

029/04

278

De ke se disho espozar

236/09

2319

De kinze anyos

318/03

2716

De kuando se disho espozar

106/10

1058

De la fasha saleras

066/03

623

De las altas mares

155/08

1527

De las altas mares traen a la kativa

216/07

2081

De los árboles frutales me gusta el melocotón

118/05

1165

De mi chikez ke esto penando

034/12

320

De mi kaza

032/04

298

De mi kaza m'arondjaron

179/03

1750

De muestras kazas mos ketaron

155/14

1533

De olvidarte perkuro

092/01

890

De pasar por las kayes

034/08

316

De que sali

324/09

2769

De que salió la moda de los quinqueles

163/07

1616

De tu querere

145/05

1411

De tu ventana a mi ventana un limon kero echar

189/09

1814

De tu ventana i mi ventana

188/04

1800

De tus quereres

158/05

1559

De una al'azba si vieras que jial

096/06

928

De veinticinco escalones

101/12

987

De veinticinco escalones

205/03

1972

De veinticinco escalones

302/04

2572

De veinticinco escalones de oro fino

142/03

1390

De veinticinco escalones de oro fino

200/06

1916

De veinticinco escalones de oro fino

327/01

2794

De veinticinco escalones de plata fina

139/09

1367

De venticinco escalones

247/06

2452

De vez ke vo i vengo

128/06

1273

De vez ke vos veyo

043/08

396

Debajo del limón dormía

102/18

1014

Debajo del limón la novia

102/08

1004

Debasho d'un arvol 'sta una donzeya

016/03

144

Debasho'l kiupri de Larsio

020/05

172

Decidle a mi amor

069/04

676

Decidle a mi amor

102/11

1007

Decidle al amor

101/10

985

Decía el aguadero

131/05

1302

Deke nase el chikitiko

181/01

1759

Deke nasi todo en preziones

076/04

744

Deke nasi todo'n preziones

032/12

306

Deke yoras blanka ninya

164/08

1627

Deke yorash balnka ninya - deke yorash blanka flor?

212/09

2045

Deke yorash blanka ninya -

213/12

2064

Deke yorash bojagribor - porke yorash kativada

184/02

1774

Del deredor de la mi kama

072/02

703

Del dia ke yo nasi

003/05

20

Delante del rey Leone

227/13

2208

Delante del rey León

210/05

2023

Delante del rey León

251/06

2491

Delante el rey de León

102/01

997

Demandar quiero yo a mi padre

245/03

2427

Demesh la lesensia para'l banyo

056/05

537

Demi paras para'l banyo

066/05

625

Desde chiquita en la cuna nunca me faltó fortuna

138/05

1355

Desde hoy la mi madre

069/06

678

Desde hoy más mi madre

083/02

819

Desde hoy más mi madre

110/02

1096

Desde hoy más mi madre

191/02

1831

Desde que salió la moda de los refajos

204/08

1955

Deseía tener marido - me le dio el Dio

112/05

1116

Desha padre i madre se va kon los ajenos

148/14

1464

Desho padre i madre

048/05

460

Despues de miles de anyos

071/06

701

Dezmi biju se mi keris

220/07

2130

Di las altas mares abasha la blanka i linda

127/02

1259

Dia de Saba la tadre

184/07

1779

Dia de Shabat la mi madre

067/14

655

Dia de Shabat la tadre

077/06

762

Dia de Shabat la tadre

321/03

2741

Dia de Shabat mi madre

070/05

688

Dia de djueves era

220/04

2127

Dia de lunes

061/02

581

Dia i noche rogo al Dio

173/04

1702

Dice la nuestra novia

090/07

880

Dicen que lo verde no vale nada

118/09

1169

Dicho me avian dicho

119/09

1179

Dicho me avian dicho

161/03

1590

Dicho me avian dicho

164/01

1620

Dicho me avian dicho

172/03

1695

Dicho me avian dicho

173/02

1700

Dicho me avian dicho

178/04

1741

Dicho me avian dicho

217/09

2098

Dicho me avian dicho

254/09

2523

Dichos me an dicho

150/04

1490

Dike estash tan demudada

005/15

42

Dime deke tu no me keres

002/08

14

Dime kerida si puedo

106/09

1057

Dime kon tu mirada luzia, dime

223/09

2161

Dime ninia deke yoras

007/08

58

Dime ninya d'ande vienes

049/04

473

Dime ninya d'onde vienes

080/05

789

Dime ninya donde vienes

212/06

2042

Dime ninya muy ermoza

018/05

155

Dime por qué tienes

243/04

2403

Dime, dime deke tu no me keres

001/05

5

Dios abre tu sillero

192/07

1847

Dios alto con su gracia

162/09

1608

Dios del Cielo, Dios del Cielo

203/03

1943

Dios te salve, carita de Rosa

244/01

2407

Disho Yermiya el profeta

177/02

1733

Disho a Sara tu ijo kovrisiado

256/02

2538

Disho a la novia

020/15

182

Dize la nuestra novia

101/11

986

Dize la nuestra novia

244/03

2409

Dizilde mi novio

054/06

512

Dizimueve anyos se despozaron

053/03

501

Diziocho anyos tengo

007/06

56

Dizme ninya d'onde vienes

057/07

545

Djerozoz los mansevos ke no atan amores

221/02

2140

Djoven ke vash embrolyado

062/06

592

Dolores tiene la reina

237/02

2332

Don Buezo, don Buezo

088/04

863

Don Güezo, don Güezo hijo de mi hermana

013/06

116

Dona Maria deke yora ninyo

057/09

547

Donde hay damas hay amor - donde hay gentileza y gracia

120/02

1185

Donde hay gentil nobleza

322/07

2749

Donde vienes marinero

025/11

231

Dos amantes temgu la mi madri

027/10

252

Dos amantes tengo la mi madre

239/02

2351

Dos amantes tengo la mi mama

311/09

2663

Dos amantes tengo'n mano

049/11

480

Dos enamorados que van pa' Balonia

113/11

1129

Dos klavinas en un sesto

031/02

289

Dos ojikos me kitaron loko

238/10

2345

Duerme duerme

244/06

2412

Duerme duerme mi alma donzeya

174/06

1708

Duerme hijito mío duerme

304/14

2609

Duerme mi niño

118/06

1166

Duerme, duerme

026/03

236

Duermete mi alma

166/07

1646

Durme durme ermoza donzeya

034/13

321

Durme durme ermoza donzeya

141/07

1383

Durme durme ermoza donzeya

143/02

1395

Durme durme ermoza donzeya

193/10

1858

Durme durme ermoza donzeya

323/07

2760

Durme durme ijiko

215/01

2069

Durme durme kerido ijiko

147/09

1443

Durme durme kerido ijiko

151/01

1500

Durme durme mi alma donzeya

240/03

2356

Durme durme mi andjeliko

259/02

2558

Durme durme mi linda donzea

085/10

845

Durme durme mi linda donzeya

212/12

2048

Durme tu mi alma

050/02

483

Durme tu mi alma donzeya

060/03

572

Durme, durme ermoza donzea

235/06

2303

Durme, durme ermoza donzeya

216/02

2076

Durme, durme ermoza donzeya

217/02

2091

Durme, durme ermoza donzeya

236/16

2326

Durme, durme mi kerido ijiko

027/24

266

Durme, durme mi linda donzea

236/05

2315

Durmete mi alma

010/06

95

Durmete mi alma

055/10

532

Durmete mi alma

115/02

1144

Durmete mi alma, durmete mi sol

178/03

1740

Durmi kerido ijiko

066/02

622

Durmite mi alma

308/01b

2638

Durmite mi alma durmete mi vista

017/03

150

Durmo la nochada

201/14

1931

Duérmete mi niña

205/08

1977

Duérmete mi niño

205/07

1976

Duérmete niño

146/05

1430

Duérmete y calla

135/09

1336

Día y noche lo paso llorando

206/16

1997

Día de mi luz, día de mi despertar

203/01

1941

Echa agua a la tu puerta

082/03

815

Echa agua en la tu puerta

224/06

2170

Echate a la mar

053/02

500

Echate a la mar i alkansalo

061/01

580

Echate a la mar i alkansalo

067/03

644

Edad de kinze anyos

167/10

1657

Edad de kinze anyos

223/12

2164

El Bet Amikdash

077/02

758

El Dio alto kon su grasia

106/04

1052

El Dio alto kon su grasia

306/18

2630

El Dio alto por su grasia

085/11

846

El Dio disho ke buena fuera

103/09

1026

El Dio disho ke bueno era

046/01

432

El amor es fuerte

014/11

129

El amor es fuerti, fuerti kemador

128/01

1268

El amor yo no savia

008/09

68

El amor yo no savia

018/04

154

El bembriyu es amariyu

150/03

1489

El bet Amigdash ya lo estan fraguando

148/18

1468

El danyador a ti te dio

107/05

1064

El dia lo paso a yorar

128/04

1271

El dia lo pasu a yorar

180/05

1755

El dia vo yorando

008/12

71

El doktor mi madre

032/01

295

El día quince de enero

206/15

1996

El día quince de enero y en Madrid se presentó

117/07

1160

El día quince de mayo

241/10

2368

El día quince de mayo que noventa y dos corría

206/11

1992

El es un sinyor Moshe Rabenu

171/04

1690

El ijiko de la madri

156/01

1535

El kafe ya mos pujo

062/02

588

El kantaro era puntudo

027/26

268

El kantaru era di baro

027/25

267

El ke dezia traka traka

046/03

435

El ke meldo la fabula

046/06

438

El korason de mujer

188/07

1803

El koron de los muchachos

147/05

1439

El lukso grande

032/05

299

El marido esta en viaje

020/02

169

El mayor de mis cuidados

122/04

1204

El minder purio

076/14

754

El novio le manda galecha

254/08

2522

El novio le mando galechas

055/05

527

El novio le mando galechas

128/11

1278

El novio le merko galecha

002/04

10

El novio le merko galecha

119/03

1173

El novio le merko galecha

119/10

1180

El novio le merko galechas

003/02

17

El novio no keri dukados

220/02

2125

El pasharo bolando

174/05

1707

El pasharo bolando

224/12

2176

El pastel se le komo

234/06

2296

El patio de mi casa

241/15

2373

El piojo y la pulga

124/07

1230

El pompón, el pompón

157/08

1546

El puncha puncha la roza guele

057/05

543

El punchon puncha

027/05

247

El punchon puncha

147/01

1435

El que por amores se caza - su vida vive con dolor

111/08

1111

El rey de Fransia - tres ijas tenia

043/05

393

El rey de Fransia - tres ijas tenia

213/10

2062

El rey de Fransia tres ijas tenia

166/08

1647

El rey de Fransia tres ijas tenia

177/04

1736

El rey de Fransia tres ijas tenia

316/11

2703

El rey de Fransia tres ijas tenis

119/07

1177

El rey de Persia y Meda

232/01

2275

El rey es mansevo

089/06

873

El rey ke mucho madruga

075/01

725

El rey ke mucho madruga

221/04

2142

El rey ke mucho madruga - para la mesa se iva

184/06

1778

El rey ke muncho madruga

025/13

233

El rey ke muncho madruga

060/08

577

El rey ke muncho madruga

164/04

1623

El rey ke muncho madruga

217/01

2090

El rey ke muncho madruga

316/01

2693

El rey ke tan de madruga

223/05

2157

El rey ke tanto madruga

048/11

466

El rey ke tanto madruga

089/03

870

El rey kuando madruga

218/01

2102

El rey por madrugar kon eya

030/07

287

El rey por muncho madrugar

177/05

1737

El rey tenia tres ijas

044/01

403

El rey tenia un ijo Nete Bonete

014/09

127

El rio korre l'arena keda

076/05

745

El shavon meti en la fuente

219/06

2118

El verdugo desvainó su espada y en el cuello de Sol sin piedad

139/06

1364

El yelek ke vistes tu

328/01

2798

El zapato traigo roto

138/08

1358

Elena de mi alma dame tu perdón

134/02

1327

Eli Eliau Anavi

015/03

138

Ella la que se paró a nuestros padres y a nos Ella la que se par

109/01

1088

Ella me miró en la calle en la calle la mirí yo

230/16

2241

Ella se metió por una caleĵa

202/04

1937

Eloenu ve Eloey Avotenu

064/12

609

Empesar kero a kontar

311/06

2660

Empesar kero kontar

042/05

377

Empesar kero kontar

137/05

1350

En Estambol avia una djudia

325/13

2785

En Purim no bevash vino

193/08

1856

En Santa Elena bivia una hoven

008/10

69

En Santa Elena bivia una hoven

219/09

2121

En Sevill'ay una fuente i una fuente de agua fria

019/05

160

En Zaragoza cayó un peñón

169/06

1673

En anyo de 644

080/11

795

En anyo de 661

080/12

796

En ca del buen rey

099/05

958

En chika me tomates

215/06

2074

En ciudad noble y encina - vive la gente cristiana

139/02

1360

En el cielo no hay faroles

242/10

2387

En el erial de los pimientos

162/05

1604

En el jardín de Laurencia - a una niña vi

121/05

1199

En el kafe d'amaneser

001/01

1

En el kafe d'amaneser

002/05

11

En el kafe d'amaneser

219/07

2119

En el kafe d'amaneser

222/03

2150

En el kafe d'amaneser

313/07

2679

En el kafe d'amaneser

316/05

2697

En el kafe de Menashe

331/01

2821

En el lago de estas muntanyas

310/01

2646

En el nombre dile tú - y la Virgen soberana

121/01

1195

En este mundo tengo un dezeo

236/08

2318

En este mundo tengo un dezeyo

306/11

2623

En este mundo tuve un dezeo

036/03

340

En este mundo tuve un dezeo

091/04

886

En este mundo tuve un dezeo

092/03

892

En este mundo tuve un dezeo

161/07

1594

En este mundo tuve un dezeo

161/09

1596

En garreando anoche

130/02

1291

En k'Elohenu

087/04

856

En k'Elohenu

110/05

1099

En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu

081/03

812

En komiendo i beviendo

026/06

239

En la Kneset de Yerushalayim

103/07

1024

En la Tierra Santa

027/14

256

En la bella Zaragoza

146/06

1431

En la bella Zaragoza

322/09

2751

En la boka de la djente estamos

036/05

342

En la boka de la djente estamos

103/03

1020

En la ciudad de Granada

303/01

2579

En la ciudad de Madrid

113/05

1123

En la ciudad de Madrid

123/09

1223

En la ciudad de Madrid

192/03

1843

En la ciudad de Madrid

301/05

2565

En la ciudad de Toledo

013/03

113

En la ciudad de Toledo

087/03

855

En la ciudad de Toledo

165/11

1638

En la ciudad de Toledo

199/06

1905

En la ciudad de Toledo

247/03

2449

En la ciudad de Toledo

251/03

2488

En la ciudad de Toledo

322/01

2743

En la ciudad de Toledo

332/04

2829

En la gera de sesh dias

007/03

53

En la gran ciudad de Argel

132/05

1313

En la kalejika

066/04

624

En la kalejika

066/06

626

En la kalejika d'una urika

066/07

627

En la mar ay una tora

225/07

2185

En la mar ay una tora

238/09

2344

En la mar ay una tore

236/04

2314

En la mar ay una torre

019/02

157

En la mar ay una torre

066/20

640

En la mar ay una torre

221/07

2145

En la mar ay una torre

240/05

2358

En la mi guerta paseando

022/08

194

En la prezion muntanyas altas

148/23

1473

En la sivdad de Marsilya

019/03

158

En la skola de l'Aliansa

067/24

665

En las noches de Purim

097/10

943

En las noches de Purim

230/01

2226

En los campos de mi Andalucía

125/16

1249

En me guerta krese ruda

044/14

416

En mi guerta bey mama

105/04

1042

En mi guerta mi kerida

027/23

265

En mi guerta vey mama

023/01

197

En mis guertas pasando

317/02

2705

En pasando por la Tierra Santa

005/01

28

En pasando por la Tierra Santa

032/13

307

En pasando por la Tierra Santa

059/01

558

En pasando por la Tierra Santa

104/01

1027

En pasando por la Tierra Santa

150/11

1497

En pasando por la tierra Santa

105/07

1045

En pasando por la tierra Santa

149/08

1481

En pasando por la tierra santa

238/01

2336

En pasnado por la Tierra Santa

174/01

1703

En pies o! ijos del puevlo

071/01

696

En salir Israel de Ayifto

096/02

924

En salir Israel de Egipto

211/04

2035

En su caza hiziera

230/08

2233

En tu balkon me renkontri

042/08

380

En un konvite muy relijiozo

215/05

2073

En un momento de grande likura

034/14

322

En un puerto de Zaragoza

203/04

1944

En una kalijika

311/12

2666

Encomienda de los sabios

096/04

926

Ende Chinar yo m'asenti

049/06

475

Endo le esta paresiendo

208/09

2012

Enfrente de mi ay un andjelo

011/04

102

Enfrente de mi ay un andjelo

150/08

1494

Enfrente de mi balkon

036/02

339

Enfrente el kupri de Fransia

106/08

1056

Enfrente la kaza tuya moro

106/11

1059

Enfrente la kaza tuya moro

154/03

1519

Enfrente la kaza tuya moro

212/14

2050

Enfrente la kaza tuya moro

213/07

2059

Enfrente la kaza tuya moro

235/03

2300

Enfrente la kaza tuya moro

311/02

2656

Enla torre una ventana

318/07

2720

Enriva de las tus sejas

104/04

1030

Ensupiensa i entendensia

306/08

2620

Ensupiense i entendiense

313/01

2673

Enterrada ke la veyga

045/04

422

Enterrada ke la veyga

047/06

444

Entra al palacio

109/04

1091

Entre el mes y salga el año

101/06

981

Entre la mar i el rio

224/07

2171

Entre la mar y el agua

227/05

2200

Entre las guertas paseando

005/05

32

Entre las guertas paseando

039/02

362

Entre las guertas paseando

066/09

629

Entre las guertas paseando

067/23

664

Entre las guertas paseando

161/04

1591

Entre las rozas paseando

236/10

2320

Entre suegras i nueras

106/05

1053

Entri a las guertas

217/07

2096

Entri en una kaza rika

152/02

1505

Entri en una kaza rika

222/02

2149

Entri en una kaza rika

316/07

2699

Entri la mar i el rio

194/03

1861

Entri mas alinetro

036/01

338

Entri mas arientro por ver lo ke avia

321/02

2740

Entri una kaza rika

002/09

15

Entri una kaza rika

043/14

402

Entrí por una caleja

163/06

1615

Era Ya'acobito Benchetrit

244/18

2424

Era en un bodre de mar

311/03

2657

Era en un bodre de mar

316/03

2695

Era en un bodri de mar

153/02

1512

Era un dia de lunes

010/03

92

Era una pobre doncella

244/02

2408

Eres alta y delgada

241/01

2359

Ermanos mis keridos sinti esta kantiga

022/07

193

Ermoza sos en kantidad

063/04

597

Ermoza sos en kantidad

223/06

2158

Ermoza sos en kantidad

315/04

2688

Ermoza sos linda Dina

155/09

1528

Ermozo kapitano d'onde vienes tu

140/08

1375

Ermozo manseviko d'onde vienes tu

235/09

2306

Es Moshé, Moshé, Mosé

302/06

2574

Es ora ke las puertas de piadad se avren

190/06

1827

Es ora ke las puertas de tu peadad

154/01

1516

Es ora ke las puertas de tu piadad

155/15

1534

Es razon de alavar

155/07

1526

Es razon de alavar

159/02

1567

Es razon de alavar a el Dio grande i poderozo

074/01

720

Es razon de alavar a el Dio grande i podirozo

256/01

2537

Es razon de alavar a el Dios grande i puederozo

190/02

1823

Es razon de alavar al Dio

171/01

1687

Es razon de alavar al Dio alto i poderozo

178/10

1747

Es un gramde mal kon la dota

107/11

1070

Es un grande mal kon las dotas

326/05

2793

Escuchéis señor soldado

065/05

614

Escuchís señor soldado

097/01

933

Escuchís señor soldado

199/05

1904

Escuchís señor soldado

204/10

1957

Ese día ha de sugerirte sentida expansión

083/07

825

Eshavona, shavona mashka, la gamba

163/03

1612

Eshavona, shavona, mashka

230/19

2244

Eshet Hayil mi yimtsa

064/10

607

Eskalerika l'ize

115/04

1146

Eskalerika t'ize de oro i marfil

051/03

490

Eskalerikas ize d'oro i de marfil

054/07

513

Eso dijo el 'arbito

204/02

1949

Esperai señor, que me estoy bañando

109/07

1094

Esperái señor que me estoy lavando

136/04

1340

Esperís señor soldado

108/09

1085

Espozika 'sta 'n el banio

128/07

1274

Esta Rahel lastimosa

090/09

882

Esta Rahel lastimoza

242/02

2379

Esta Rahel lastimoza

244/12

2418

Esta chika nena ke nasio de dia

212/01

2037

Esta chika nena ke nasio de dia

212/15

2051

Esta chika nenna ke nasio de dia

213/13

2065

Esta gerra mos abatio

095/02

918

Esta gerra mos abatio

189/04

1809

Esta gerra ya m'abatio

049/05

474

Esta kantiga la asenti

307/01

2631

Esta kantiga la kompozi

216/05

2079

Esta kantika l'asenti

178/05

1742

Esta kantika la kompozi

316/02

2694

Esta kantika yo l'asenti

092/08

897

Esta letra vos eskrivo

104/10

1036

Esta luna noche klara

149/10

1483

Esta montanya d'infrente

237/04

2334

Esta noche de Purim

098/08

953

Esta noche de Purim

246/08

2443

Esta noche de Purim

246/09

2444

Esta noche en mi kaza

236/06

2316

Esta novia d'alavar

180/01

1751

Esta novia d'alavar

181/06

1764

Esta palomita hermano Atal

158/02

1556

Esta palomita hermano Atar

102/07

1003

Esta parea ke viene

236/12

2322

Esta ramika de ruda

007/01

51

Esta vida larga

318/10

2723

Estaba el señor don Gato

093/05

907

Estaba gentil dama

210/07

2025

Estaba la gran señora

301/06

2566

Estando Carolinita

133/02

1318

Estando Paipero sentandito al sol

097/06

939

Estando Señora Manuela

230/26

2251

Estando el señor don Gato

305/01

2610

Estando en la puerta paso 'l kavayero

321/04

2742

Estando en mi casa

157/02

1540

Estando en mi casa

160/09

1579

Estando la niña bordando corbatas

099/10

963

Estando un señor don Gato

205/11

1980

Estaremos djuntos gloriozos

008/03

62

Estaremos todos djuntos ermanos

224/01

2165

Estas arenitas de mano Atar

112/06

1117

Estas cazas altas son

101/19

994

Estas cazas son de pilo

112/07

1118

Estas cazas son de pino

244/04

2410

Estas cazas son que son

069/09

681

Estas mezas son de vino

027/11

253

Estas mezas son del vino

147/06

1440

Estas mezas son del vino

150/05

1491

Estas mezas son ermozas

053/07

505

Estava la reina Izelda - i en su bastidor lavrando

184/05

1777

Este clari (?) Señores se cometió

248/05

2458

Este dia terrivle

188/08

1804

Este enverano te vide en la grande ada

306/14

2626

Este mundo para mi

092/11

900

Este niño mío

157/10

1548

Este pan de l'aflicción

211/03

2034

Este pan de l'afreision ke komieron muestros padre

079/01

773

Este rey de Francia

090/02

875

Este rey de Francia - tenía tres hijas

120/04

1187

Este rey de los Romano(s)

248/01

2454

Este rey de los romanos

013/04

114

Este ser villano

205/01

1970

Este sevillano

122/11

1211

Este vapor ke vesh vinir

073/10

717

Este vino es vinido

105/03

1041

Este vino es vinido de la vinya del vizino

047/03

441

Ester Sevi kerida

054/02

508

Ester mi bien

101/13

988

Ester mi bien

205/04

1973

Ester mi bien que le haremos

096/03

925

Esterina Sarfati

010/04

93

Esterina Sarfati

316/08

2700

Esterina Sarfati l'amor est'aziendo

040/04

368

Esterina Sarfati l'amor esta aziendo

024/06

217

Esterina Sarfati l'amor esta aziendo

040/05

369

Esterina Sarfati l'amor esta aziendo

258/07

2555

Esterina Tsarfati

254/02

2516

Esterina de Sarfati

031/05

292

Esterina es taniedera

307/05

2635

Estirilika Salfati amor esta aziendo

168/06

1664

Esto era en el bodre de la mar

151/03

1502

Esto era en el bordo de la mar

224/09

2173

Esto era un caso

230/07

2232

Esto era un gran señor

302/01

2569

Esto era un pobre lucero

160/12

1582

Esto fue un bodre de la mar

225/03

2181

Esto ken lo kulpa? El hadji bashi

170/02

1677

Estrompana parió

227/10

2205

Esturulu no kome karne

008/14

73

Está Rahel Lastimoza

165/08

1635

Está Rahel lastimosa

230/14

2239

Está Rahel lastimosa

303/03

2581

Está Rahel lastimoza

204/07

1954

Está Rahel lastimoza

243/01

2400

Está Rahel lastimoza

305/03

2612

Está Rahel lastimoza

330/04

2818

Está Rahel lastimoza

332/03

2828

Estábaise don Alonzo

132/03

1311

Estábaise la Silvana

133/06

1322

Estábaise y el morito

132/02

1310

Estábanse la infanta

206/02

1983

Estábase Moríana

210/09

2027

Estábase don Alonso

124/03

1226

Estábase la Delgada

192/02

1842

Estábase la gallarda

133/09

1325

Estábase la gallarda

248/07

2460

Estábase la infanta

227/01

2196

Estábase la infanta

227/12

2207

Estábase reina Elena acabada de almorzar

111/07

1110

Eya era linda i alavada

148/11

1461

Eya una mujer pompoza - i el un ombre gastador

184/01

1773

Eya's alta komo el pino

009/07

80

Eya's alta komo'l pino

075/14

738

Eya's alta komo'l pino

186/01b

1787

Eyos asienden las almenaras

171/02

1688

Falsa sos i mintiroza

148/15

1465

Fea, me dicen fea

245/01

2425

Fidaniko de menekshe

237/03

2333

Fiestaremos djuntos gloriozos

103/01

1018

Fostan blanko te korti

034/10

318

Fue un momento de una gran lokura

141/02

1378

Fuego y'ay en la sevdad

149/05

1478

Fuérame a bañar

035/05

331

Fuérame a bañar

242/11

2388

Fuérame a bañar

242/12

2389

Fuérame a bañar

303/09

2587

Fátima meziana

231/09

2261

Galeas las mis galeas

177/03

1735

Gantis i gravata blanka

105/05

1043

Gantis i kravata blanka es me partido

023/06

202

Gayikos kantan gayinas baylan

023/14

210

Gerineldo, Gerineldo

100/01

967

Gerineldo, Gerineldo

165/10

1637

Gerineldo, Gerineldo

204/20

1967

Ginireldo, Ginireldo

122/06

1206

Girineldo, Girineldo

090/04

877

Girineldo, Girineldo

242/01

2378

Girineldo, Girineldo

247/01

2446

Girineldo, Girineldo

301/01

2561

Gozavos de la mansevez

235/05

2302

Grandes guerras hay en Francia más grandes en Portugal

111/01

1104

Guarda mi corazon responso

074/03

722

Guerfano era yo m'abandonates

050/01

482

Guezmo de vida

045/06

424

Ha salido un decreto

210/02

2020

Haftona i maldision

007/05

55

Haftona i maldision

008/01

60

Haimito se fuera a escuela

157/05

1543

Hajamim honrados

065/10

620

Hajamim honrados

203/02

1942

Hamshi Maya se pisha i se meneya

044/08

410

Hamán antes que muriera

207/05

2003

Hamán el malogrado

163/08

1617

Hamán el malogrado

197/02

1888

Hamán, Hamán el mamzer

324/12

2772

Hayo y Coco

145/19

1425

Haze quince días

230/20

2245

Hazirme las camas

304/10

2605

Hecha está la cama

118/03

1163

Hecha está la cama

145/10

1416

Hermana Simhá

093/04

906

Hermana Simhá

101/21

996

Hermana Simhá

163/10

1619

Hermana Simhá

192/04

1844

Hermana Simhá

242/18

2395

Hermana Simhá

245/02

2426

Hermana Simhá

322/04

2746

Hermana y hermana

206/06

1987

Hermosa era yo hermosa

200/04

1914

Hermosa era yo hermosa

251/05

2490

Hermosa m'era yo hermosa - más que rosa en el rosal

197/03

1889

Hermosa me era yo hermosa

094/01

910

Hermoza era yo hermoza más que la rosa y la flor

111/05

1108

Hermoza m'era yo hermoza

108/02

1078

Hi Tora lanu nitana

090/05

878

Hi Torá lalu litana

210/11

2029

Hi Torá lalu nitana

239/01

2350

Hi Torá lanu nitana

211/02

2033

Hi Torá lanu nitana

304/05

2600

Hombre cruel, tú me juras de amor

242/22

2399

Hoy el día del cernido

191/11

1840

I buenos dias molinera

201/09

1926

I era una mujer pompoza

193/04

1852

I fue en dia de djuzgar a los djuezes

074/02

721

I fue en dia de djuzgar a los djuezes

079/03

775

I fue en dia de djuzgar a los djuezes

193/09

1857

I meldaremos fortaleza de la santedad

074/05

724

I meldaremos fortaleza de la santidad

256/03

2539

Ija mia la mi kerida

234/05

2295

Ija mia mi kerida

004/01

24

Ija mia mi kerida

026/04

237

Ija mia mi kerida

077/04

760

Ija mia si te vas a kazar

009/02

75

Ija mia te vo dar a un alto

005/17

44

Ija mia te vo dar un alto

220/10

2133

Ija mia te vo dar un ermozo

105/09

1047

Ija mia te vo dar un ermozo

149/13

1486

Ija mmia la kerida

044/05

407

Ija muy muy ermoza

236/20

2330

Ija sos de djente basha

075/10

734

Ijika dile a tu mama

151/04

1503

Ijikos presiados andavos a la skola

196/05

1881

Ijo de chika eda

009/05

78

Il rey ke muncho madruga

167/02

1649

Ima bentsí, ima bentsí

125/13

1246

Inche el tas de Alhavaka

045/05

423

Indo me avian dicho

119/13

1183

Indome para Marsilia

054/16

522

Indome para Marsilia

067/20

661

Indome para Marsilia

170/03

1678

Indome para Marsilya

223/03

2155

Indome para Marsilya

235/02

2299

Indome por un kamino

036/08

345

Indome por un kamino

092/04

893

Indome por un kamino

119/08

1178

Inieve inieve

076/15

755

Inla este Purim es d`avrir las manos

107/02

1061

Ir me kero i a Palestina i yo

306/09

2621

Ir me kero madre

224/04

2168

Ir me kero madre a Yerushalayim

168/01

1659

Ir me kero madre a Yerushalayim

189/03

1808

Ir me kero madre a Yerushalayim

253/06

2513

Ir me kero madre i a Yerushalayim

185/06

1785

Ir me kero madre por estos mundos

036/13

350

Ir me kero por estos mundos

216/12

2086

Ish layehudim

210/13

2031

Izo la eskalera

229/02

2217

Jamás hemos visto un hombre tan grande

230/22

2247

Jardinera tú que entrastes

145/15

1421

Jardinera tú que entrastes

241/13

2371

Jugaba la novia

131/03

1300

Jugaba la novia

210/10

2028

Jugaba la novia con su marido

101/15

990

Junto aquella casona

100/09

975

Juramente tengo hecho - en mi librito rezar

112/02

1113

Justicia señor justicia

332/05

2830

K'amaneska k'amaneska la manyana vay! vay!

325/08

2780

Kaminando al lado al lado

005/13

40

Kaminando entre las flores

043/02

389

Kaminando entre las flores

092/05

894

Kaminando entre las flores

255/06

2536

Kaminando kampos

141/04

1380

Kaminando por la plasa

080/02

786

Kaminando por la plasa

128/02

1269

Kaminash novia d'avagariko

045/09

427

Kanta gayiku kanta

011/08

106

Kanta gayiku, kanta

023/04

200

Kanta gayo kanta

019/11

166

Kanta gayo kanta

020/01

168

Kanta kanta Djako

193/07

1855

Kanta kanta Djako en las bodas i berit

314/01

2682

Kanta pasharo sharmante

022/04

190

Kanta pasharo sharmante

022/05

191

Kanta pasharo sharmante

027/01

243

Kanta pasharo sharmante

048/03

458

Kanta pasharo sharmante

174/07

1709

Kantar de los kantares

085/15

850

Kantar de los kantares ke a Shelomo

154/02

1518

Kantemos su gloria

026/05

238

Kantemos su gloria

174/02

1704

Kapitan de gerra

070/11

694

Karsilero i piadozo

057/06

544

Karvoniko amatado

106/02

1050

Katerina asentada

029/05

279

Katerina asentada

037/03

354

Katerina asentada

119/04

1174

Katerina en su ventana

223/04

2156

Katerina en su ventana

233/09

2286

Kavritiko ke lo merko po padre

130/05

1294

Ke bushkash vos la mi donzeya

005/04

31

Ke ermozas ke son las blankas

306/03

2615

Ke ermozo mansevo

306/13

2625

Ke kriava i la vieja

045/13

431

Ke la kijeron kastigar

318/11

2724

Ke se kere aunarse

002/07

13

Ke se kere aunarse

119/05

1175

Ke vos vash i me deshash

051/07

494

Keda en buenora madre buena

027/12

254

Kedavos en buen ora madre buena

147/14

1448

Ken de mozotros non admiraria

071/04

699

Ken de tu pantalon duble

325/01

2773

Ken desparte al Dio

061/05

584

Ken desparte al Dio tiene la buena parte

079/02

774

Ken es akeyo de la menyana

176/07

1729

Ken es akeyo de la ventana

140/01

1368

Ken keri tomar konsejo

320/01

2729

Ken konosio la mi mansevez

016/06

147

Ken konosio la mi mansevez

034/06

314

Ken konosio mi mansivez

141/01

1377

Ken me va tomar a mi

149/06

1479

Ken me va tomar a mi

239/03

2352

Ken se kere aunarse

311/15

2669

Ken se kere aunarse a la parea muestra

024/05

216

Ken supiense i entendiense

194/13

1871

Kidush i lavar apio

074/04

723

Klara Baruh mi yamo yo

167/01

1648

Klara de flores

025/03

223

Klara sos komo el sol

003/07

22

Klara sos komo el sol

161/08

1595

Klara sos komo el sol

172/05

1697

Klara sos komo el sol

218/10

2111

Komo el pasharo ke bola

060/01

570

Komo el pasharo ke bola

212/02

2038

Komo el pasharo ke bola

213/14

2066

Komo el pasharo ke bola

325/06

2778

Komo la roza en la guerta

129/03

1283

Komo la roza en la guerta

213/01

2053

Komo se yama esta kavesa

067/13

654

Komo'l pasharo ke bola

034/16

324

Komo'l pasharo ke bola

187/02

1794

Kon bien me lavi

067/09

650

Kon bien me lavi

114/05

1137

Kon bien me lavi

229/04

2219

Kon el nombre del Dio

030/05

285

Kon grande difikultades a Palestina entrimos

064/06

603

Kon grande verguensa vo lo digo

170/11

1686

Kon grande verguensa vo lo dire

323/04

2757

Kon lagrimas de sus ojos - lavava la su kamiza

182/02

1766

Kon mi amor me kero ir madre

179/02

1749

Kon muncha lisensia madri buena

148/08

1458

Kon su nisensia sinyora madre mia

155/05

1524

Kon vuestra lesensia madre buena

047/01

439

Kon vuestra lesensia madre buena

048/06

461

Kon vuestra lesensia madre buena

056/04

536

Kondja mia, kondja mia

049/03

472

Kontar kero una farsa

052/02

497

Kopas! chinis! platos! vazos! etc.

257/09

2548

Kriador asta kuando

177/01

1732

Kuando Aman s'emborracho

143/04

1397

Kuando Aman s'emburacho

194/10

1868

Kuando Aman s'emburracho

012/04

110

Kuando Ishak avinu

225/06

2184

Kuando Mordehai sali i dize

015/04

139

Kuando Moshe Rabenu kijo enreynar

148/17

1467

Kuando Moshe rabenu kijo enreinar

077/03

759

Kuando el puevlo de Israel

103/08

1025

Kuando el rey NImrod

226/03

2194

Kuando el rey Nimrod

002/03

9

Kuando el rey Nimrod

060/06

575

Kuando el rey Nimrod

127/07

1264

Kuando el rey Nimrod

223/07

2159

Kuando el rey Nimrod

233/08

2285

Kuando estas en el baril

314/02

2683

Kuando ke lavre este lindo bastidor

257/04

2543

Kuando la ijika s'empeso a engrandeser

195/05

1876

Kuando la komadre dize

313/04

2676

Kuando la komadre dize ayde ayde

009/09

82

Kuando la komadre le dize dale dale

306/17

2629

Kuando la libertad se dio

067/08

649

Kuando los djidios

015/05

140

Kuando los djidios salieron

076/16

756

Kuando los djidios salieron de Ayifto

015/06

141

Kuando los rikos mansevos salin a kavayeria

228/07

2215

Kuando mos vamos a enkontrar al mundo verdadero

137/02

1347

Kuando nase un chikitiko

076/06

746

Kuando parto para la gerra

140/04

1371

Kuando parto para la gerra

176/09

1731

Kuando pasas por mi kaza

031/04

291

Kuando veresh novia

066/17

637

Kuando veresh novia al vuestro amado

058/10

557

Kuando yo del banyo salgo

059/05

562

Kuando yo vos veygo

129/02

1282

Kuanto grande desplazer

046/02

434

Kuantos modos de komida

214/01

2068

Kuatro anyos d'amor ke izimos los dos

217/03

2092

Kuatro ijas muy ermozas

086/02

852

Kuatro ijas muy ermozas

161/01

1588

Kuatro kantones ay en esta kaza

234/02

2292

Kuchiyo de kacha preta

068/03

668

L'alma tengo ayi

005/14

41

L'alma vo dar por el raki

308/05

2642

L'amor mio se muere

306/02

2614

La Bulisa Diamante

306/07

2619

La Madelon era muy luzia

218/07

2108

La Santa Elena

057/02

540

La Tora, la Tora

061/07

586

La Tora, la Tora

076/12

752

La Tora, la Tora

257/01

2540

La Tora, la Tora

319/02

2726

La Tundja korre

068/04

669

La agua pasa l'arena kada

224/10

2174

La algua pasa

075/11

735

La bava yaskendi

042/15

387

La berendjena la tengo buena

036/06

343

La birendjena i la tengo buena

194/05

1863

La bulisa de Levi

020/13

180

La demanyana al bazar

107/15

1074

La djente de buena fey se espartieron

190/05

1826

La dolor de la prensesa

175/01

1712

La falsa tenía un hiĵo

231/01

2253

La gaynika del koko

076/11

751

La gaynika dize el kokoche

061/06

585

La gaynika koko

042/14

386