רשימת המשפחות

רשימת הנושאים

רשימת המידענים

חיפוש בבסיס הנתונים

לדף פתגמים ראשי

מכון מעלה אדומים

Lista de las famiyas

Lista de los temas

Lista de los informantes

Bushkadero en la baza de datos

A la pajina prinsipal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

Lista de las familias

Lista de los temas

Lista de los informantes

Búsqueda en la base de datos

A la página principal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

דף מידען

pajina de informante

pajina del informante

24 Esther Kalmy

מסורת

עיר מגורים

שם מידען

tradision

sivdad de abitasion

nombre del informante

בולגריה

אזור

אסתר קלמי

Bulgaria

Azor

Esther Kalmy
lista de refranes del informante


מפתח
משפחה

פתגם

פרשנות המידענית

מפתח
פתגם

הפתגם
בקולה של
המידענית

indise
de
famiya

refran

interpretasion del informante

indise
de
refran

El refran
en boz
de la
informante

109

Adova paliko, se aza ermoziko

Tomas un palo le limas para ke este ermoziko. va para todas las kozas ke se atakanan, se arreglan o ke se visten i se azen ermozas.

1499

1499

115

Agua ke no la puedes detener, deshala korrer

Afita una koza i tu keres intervenir para pararlo o arreglarlo, ma lo ke afito es komo el agua ke korre i no se puede pararla. Por enshemplo: una persona tiene un defekto i tu keres ayudarle para ke se dezbarase de eyo ma no es posivle - komo el agua ke no se puede parar i entonses se da en basho i se desha. En esta okazion se dize este refran.

1500

1500

117

Aguas pasadas, mulinos no muelan

Lo ke paso, paso.Las aguas ke pasaron no pueden mover los molinos. Aki ay una koza pikante, por enshemplo, se arrompe una koza en la kaza i la madre dize al ninyo: ah! tu lo kebrates! i el dize, no, yo no so, es otro. La madre lo aharva (le aharva el kulo) aunke no es el kulpavle. Esto kere dezir: kastigar alguno ke no tiene la kulpa

1501

1501

119

Aharva kulo ke no pedo

Refran picante. Se kevra una koza en la kaza i la madre grita a su ijo: "Tu lo kevrates!" i el se defiende i dize: "No so yo!" i la madre le aharva aunke no es kulpavle. Se dize entonses el refran. En jeneral se dize este refran kuando alguno es kastigado sin ser kulpavle.

1502

1502

61

A grano, grano incha la gayina el papo

Esto es por la ekonomia: Ay muncha djente ke no saven ekonomizar. Por enshemplo, aki en Israel, se menospresia las paras chikas i se echan. Porke? Amanyana no podras suvir al otobus si te mankan paras chikas. Alora se dize este refran: kon ekonomia i a pasiko a pasiko se puede ekonomizar muncho, komo la gayina ke incha su papo grano a grano.

1503

1503

123

Ajikos i sevoyikas, senyora konsuegra

Dos mujeres avlan sovre alguna koza. Una de eyas no avla del sujeto sino ke dize bavajadas fuera del sujeto (no esta interesada en avlar del sujeto i dize bavajadas), la segunda dize el refran para protestar ke la otra se aparto del sujeto

1504

1504

73

A la haragana, kuando l'alguja, kuando el dedal

Una muchacha tiene ke kuzir alguna koza i dize: oy! pedri la alguja, i despues: oy! pedri el dedal. Bushka pretekstos para no azer el lavoro.

1505

1505

72

A la haragana, la noche le viene la gana

Dizen a una muchacha: az esto i esto, i ella fuye i dize: tengo ainda tiempo. Kuando yega la noche (i ya no se puede azer) le viene la gana. Ekspresion para el haragan ke evita los lavoros

1506

1506

139

Al dezmazalado, le kaya el bokado

Kuando un ombre no tiene mazal, mizmo el pedaso de pan ke aserka a su boka se le kaye. Se dize este refran sovre alguno ke no tiene suerte, no reushe nada de lo ke aze.

1507

1507

138

Al deavlo se vaya, de chiko fin grande

Esto es una maldision. kuando uno avla de una famiya kualkera ke uno es mas negro ke el otro, dize el segundo: de chiko fin grande al deavlo se vaya. Todos son iguales

1508

1508

148

Al harif le vijita la boved?

Harif es un ombre intelijente ke save todo i entiende todo, ma a vezes la bovedad lo vijita. Se dize esto de un ombre intelijente ke enduna no entiende alguna koza muy simple i mos maraviyamos: Esto tu no lo entiendes?

1509

1509

78

A la muerta i a la aogada aza los echos

Alguno aze un echo kon su amigo ma este kere enganyarlo i rovarle las paras. Aze este echo a las eskondidas i despues se ve ke una de las partes enganyo a su amigo. Despues entiende ke fue enganyado. Komo el ke mata i aoga a las eskondidas. Por enshemplo: Mi padre, el deskansado, emprestava dinero a sus parientes sin ke se lo sepa mi madre. Kuando tenia menester i les demandava ke le pagaran, lo niegavan todo. I mi madre se iniervava en diziendo este refran.

1510

1510

164

Al riko, i el gayo le meta guevo

Un ombre es bastante riko. Ma kuando merka loteria gana, malgrado ke no lo nesesita. El refran dize ke al riko, mizmo el gayo le mete guevo.

1511

1511

202

Al sol le diza: "Sale, ke salire"

El refran avla de la ermozura de la mujer. Se dize esto, por enshemplo, de una mujer tan ermoza ke su ermozura sovrepasa la del sol, komo si le dishera: "Sal, sino yo salgo". Mi madre, por enshemplo, era una mujer muy ermoza, i dezian de eya: Era tan ermoza ke dezia al sol: "Sal ke (sino) yo salgo"

1512

1512

76

A la mar, un poko de agua

Dar algo mas al riko es komo anyadir una gota de agua a la mar. El riko tiene bastante i malgrado esto le dan mas. Es komo el refran "Al riko, i el gayo le mete un guevo"

1513

1513

170

Al tinyozo un gayo mas

Komo los dos refranes anteriores (EK015): Anyadir algo a un lugar ke tiene muncho. No presizamente rikeza de dinero. A los rikos los yaman "tinyozos"

1514

1514

179

Alvanta el velo, i veras en lo kue t'emborujas

Kuando una muchacha se kaza, despues de la boda se kita el velo i vee la realidad en su desnudez. Al prinsipio todo parese roza, despues se deskuvre la verdad. Este refran no se dize solamente para la boda, sino para kualkera koza (por enshemplo un echo) ke al prinsipio parese ermozo i prometedor i despues se revela komo es

1515

1515

185

Amata las kandelas

Se dize de los ke miran todo preto. Las personas pesimistas ke ven todo preto. Para personas komo estas no ay luz, no ay esperansa, todas las kandelas estan amatadas

1516

1516

191

Amigos es mas d'ermanos

Ermanos a vezes se pelean. Los amigos a vezes dan su alma i son mas ke ermanos de sangre. Este refran se dize kuando un amigo bueno viene a ayudar.

1517

1517

86

A mi vizino le incho el fuzo, a mi me keda el uzo

Azemos un lavoro kualkera para alguno, ma la eksperiensa ke se obtiene aziendo el lavoro se keda en el ke izo.

1518

1518

54

A Moshon tomi, a Moshon deshi, a Moshon me lo vo tomar

Por enshemplo, una muchacha toma a un muchacho, despues lo desha, i despues lo desha i otra vez lo toma. Se dize esto kuando se ezita sovre una koza i finalmente se vuelve a tomarla. Por enshemplo, kuando se kere komprar una tela en un magazen. Se ezita ma finalmente se toma la primera tela del magazen

1519

1519

199

Ande ay bien kerer, no kave mal meter

Kuando dos personas se entienden i se keren una a la otra, i ke djente avlan mal de eyos i dizen kozas negras, si entre eyas ay un amor verdadero, el mal avladero no reushira a entrar i a bozear.

1520

1520

200

Ande ay franses, no ay fez

Este refran lo senti de una vizina nasida en Turkia. Fransez reprezenta kultura. El fez (o el tarbush) reprezenta lo kontrario. Semplichita i atrazamiento komo lo de los turkos. En el lugar onde entra el fransez, la fez desparese. La kultura elimina la semplichita i el atrazamiento.

1521

1521

203

Ande ay migas, ay amigas

Migas indika una meza kon muncha djente al derredor. El uzo del refran: Una famiya ke aze muchas fiestas i kombida muncho, tiene tambien munchos amigos. Ma kuando se troka la situasion, i dizminuyen los kombites, tambien dizminuyen los amigos! No konosen i no se akodran mizmo si se asentaron toda la vida en su meza. Komo dize otro refran: "No siempre el gayiko kanta"

1522

1522

206

Ande eyos van, yo ya torno

Uno avla i dezea dar una idea. Antes de ke avra la boka, el otro ya entendio de ke se trata. Dize entonses: Ya te entendi, no es menester ke anyadas mas.

1523

1523

207

Ande kaya la braza aya se kema

Kuando afita una katastrofa en una famiya, se muere alguno, esto se asemeja a un fuego ke kaye i kema el lugar. El ke sovre el kayo el dezastre, sufre komo si sovre el kayera fuego.

1524

1524

209

Ande korrio, egine va korrer

Uno estava en una buena situasion finansiaria. Le afito alguna koza i pedrio todo. Le konsolan diziendole este refran.

1525

1525

204

Ande el pie del djidio peza, yerva no kresa

Al pareser esto se dezia porke los djudios no lavoravan la tierra. En jeneral se okupavan de komersio. Kuando se veia un terreno de djudio seko, i no atakanado, se dezia este refran.

1526

1526

210

Ande la da, ande la toma

Se dize este refran kuando dos personas avlan i no ay relasion entre lo ke una dize i lo ke la otra le responde.

1527

1527

211

Ande mi pie, ande mi karkanyal

Kuando uno demanda onde se topa un lugar i el lugar esta muy leshos, le responden kon este refran (ande mi pie, ande mi karkanyal - la distansia es muy grande entre los dos), deves andar muncho para yegar aya.

1528

1528

212

Ande no ay banyo, no ay danyo

En hutz laarets no avia agua korriente ni banyeras komo en Israel. Se iva de vez en kuando al banyo (hamam). Kuando uno no se lavava (por el frio, para no kaer hazino), le dezian: No te preokupes, no va pasar nada, i le dezian el refran.

1529

1529

214

Ande no ay medko, ke no bivas

Siempre es mijor bivir en un lugar onde ay un medko, ke si lo nesesitas pueda venir a ayudarte.

1530

-

213

Ande no ay madre no ay ni padre

El padre no se okupa de la famiya i no la aune komo la madre. Kuando la madre se muere, se siente komo si padre tambien no ay.

1531

-

217

Ande se ateman los buenos dias

Este refran indika un lugar muy leshano, komo el refran no. 1528

1532

1532

221

Ande veyan las esfuegras

Indika una limpieza superfisial. Se dize esto, por enshemplo, de la mosa ke alimpia de enriva enriva. Despues viene la ama de kaza i topa suziedades eskondidas en todos los kantonikos.

1533

-

232

Ansias dubladas

Ansias dubladas. Se dize kuando sovre uno kaen ansias tras ansias.

1534

1534

233

Ansias tiena, ken a mi me tiena

Uno tiene una amiga, ma esta no es una "metsia" grande i no es muy orozo kon eya. Es una dezgrasiada, embelekada en belas. Se dize de el ke la tomo kon sus ansias.

1535

1535

248

Aparate Hasday, ke te vo spozar

Se dize de un mansevo un poko bovo. Esta siempre aparado komo en una ekspozision. Le dizen burlandose: Sige aparandote ke te vo spozar. Ver tambien el refran no. 2036.

1537

1537

249

Apega el dia kon la noche

Por enshemplo, una muchacha lavora en echos de mano, trikotaje o kostura, kae la noche i es menester interrumpir asta ke ensiendan las luzes. Le dizen: Deskansa! i sigen kon el refran.

1538

1538

253

Arrankar un pelo del puerko

Se dize de un eskarso grande. Kuando se reushe a sakar de el un grush es komo si se arrankara un pelo del puerko (su pelo es muy duro).

1539

-

263

Arrondjo siete piedras

Uno vino a tu kaza i le resivites bien, le izites bueno, i el se va i no kere mas saver de ti - Se dize de el este refran (asegun la kreensia popular, si uno kere fuir de un lugar i no kere mas tornar a el, arrondja siete piedras por detras).

1540

1540

321

Aze echos embatakados

De uno ke aze un lavoro presto, presto, sin aplikarse i sin meter tino, se dize este refran. Se dize, por enshemplo, de los ombres ke toman emprestado en un lugar i dan emprestado a otro, ets. sin saver kuala es la situasion verdadera de su kuento - todo lo de eyos es lavoro "suzio".

1541

1541

267

Aze bueno i echalo a la mar

Kuando uno aze un favor a otro no deve "untarselo" en la kara. Ay ke ulvidarlo, komo si lo echara a la mar. Ma en los sielos todo esta eskrito.

1542

-

268

Aze kualo el haham dize, ma no kualo el haham aze

Los rabinos siempre dizen a la persona lo ke deve azer. Ay ke oir lo ke dizen ma no azer komo azen, porke eyos mizmos no se komportan siempre asegun sus palavras. Por enshemplo, aki en Azor, el dia de Kipur se traia al rav bulgaro de Yafo. Durmia en mi kaza para no viajar el dia de Kipur, ma por la amanyana, antes de salir para azer la tefila de Kipur, bevia un vazo de kave.

1543

-

320

Aze de una pulga un gameyo

Se dize de las personas ke les plaze exajerar.

1544

1544

352

Aze los diez dedos kandelas i ni uno no le arlumbra

Ay djente ke los azes bueno kon los diez dedos (komo diez kandelas) ma ninguna kandela les arelumbra - no veen del todo la luz de lo bueno ke izites para eyos.

1545

1545

323

Aze los echos uno en alto, uno en basho

Se dize kuando se aze un lavoro de manera superfisial, sin meter tino i sin presizion.

1546

-

354

Aze un oyido puerta, uno ventana

Este refran se adapta bien a las suegras. La nuera nunka esta kontente kon su suegra i la kritika. La suegra deve azer un oyido puerta i el otro ventana - es dezir ke lo ke entra por un oyido ke salga por el otro. Deve inyorar las palavras de su nuera para ke no esbrochen peleas sin fin (las dos biven endjuntas).

1547

-

325

Azer buenda, topar malda

Se aze una buendad a uno i en vez de rengrasiamiento, se resive piedras en la kavesa.

1548

-

327

Azer la pasensia del guerko

Por enshemplo, la suegra deve komportarse kon muncha pasensia enverso su nuera, sino esbrocharan peleas sin fin. Se dize ke el guerko tiene muncha pasensia, ma - guay! - kuando empesa a asperar.

1549

-

231

Ashugar i kontado te do, mi ija, el mazal va bushkatelo

Kuando una ija se va a kazar, los djenitores le dan anshugar i kontado, ma el mazal no se lo pueden dar. (Es el Dio ke da el mazal). El refran korresponde a palavras de la madre a su ija.

1550

-

322

Azno batal, provecho para mal

Batal= (segun la informante) grande, pezgado. Segun Nehama i Benvenisti: del ebreo: sin lavoro, dezokupado. Mensionan el refran: "Ombre batal es para mal". Alguno kere ayudar a su amigo ma es bastante bobo para provokar mal en vez de bien. Es komo este azno grande i bobo ke lo ke aze es para mal (la informante)

1551

1551

353

Azno ijo d'un otro!

Demandan: Ken es este ombre? Responden: Este es un bovo! o un basho pedrido! Aze las kozas sin meoyo.

1552

1552

273

Asentimos i barrimos

Se aze una koza i no sale bien. Se dize este refran. Siendo ke no se puede barrer asentado, lo mizmo mos afito. Provimos "barrer asentados" i por seguro no lo reushimos.

1554

1554

278

Asombra a la manseves para ke arkojas a la vejes

En su djuventud el ombre tiene menester de pensar i lavorar duro para ke tenga en su vejez. Se dize sovre el momento bueno en el ke el ombre puede, i deve azer las kozas buenas para ke tenga en los dias malos kuando ya no es posivle azerlo. Por enshemplo: Un djoven no kere lavorar, gasta su djuventud. Se le dize este refran.

1555

1555

280

Asombro el kampo i lo desho por arkojer

Se dize de una mujer ke se murio djoven i desho detras de eya ijikos chikos, no tuvo tiempo de kriarlos i de alegrarse kon eyos. Esta es la unika okazion en la ke se dize este refran.

1556

1556

287

Ate al gato por el de sinko

Se trata del avaro: No se puede atar a un gato. Ma el avaro por ganar una moneda de poko valor (de sinko = un mil o un sentim) esta presto a probar a atar un gato. De un avaro komo este no sakas nada! Segun la informante existe otra sinyifikasion un poko diferente: Sakar para de un avaro es komo atar a un gato. Las dos kozas son difisiles de azer.

1557

1557

96

A ti te lo digo mi ija, entiendalo mi nuera

Kuando dos mujeres estan sentadas i una kere dezir algo no agradavle a la segunda, algo ke puede eskandalizar, se lo dize a su ija ma su intension es ke lo oyga la otra mujer. Es dezir kuando se kere dezir algo a alguno sin dezirselo a la kara. Kien dize el refran? Una tresera persona ke oye la konversasion i entiende la intension, puede dezir esto para si mizma.

1558

1558

296

Avla a la boved?

Esta djente reunida avlando, i uno dize una bavajada. Se dize de el: "Avla a la boved(ad)"

1559

1559

333

Batido kon pishtimal mojado

Pishtimal es una tovaja. Se dize de uno ke esta nervozo i loko - komo si le aharvaron kon una tovaja mojada.

1560

1560

360

Apritadiko i enkojidiko, i un paliko en el kuliko.

Esta es una enigma sovre la pasika: se dize para divertirse

1561

1561

338

Bendichas manos, ke esto azieron

Kuando alguno aze una koza ermoza, se dize: "Bendichas manos"

1562

1562

339

Bendichas tripas de madre, ke esto parieron

Se dize kuando una persona es buena en todos los sentidos: Bendicho sea el vientre de la madre ke konsevio i pario a esta persona. Se dize para alavar a una persona

1563

1563

341

Bendicho el Kreador, ke tala ermozura kreo

Kuando vemos a una mujer ermoza, dezimos esto. Tambien se puede dezir por la naturaleza: una vista ermoza o un peizaje ermozo

1564

1564

342

Bet-ahayim de ambre no ay

En el bedahem no ay enterrados ke murieron de ambre. Es dezir: de ambre no se muere uno aki, siempre enkontras un pedaso de pan para artar la ambre del prove. Se puede dezir tambien por la haraganez: "De ambre no se muere aki". Si te mueves i lavoras no moriras de ambre.

1565

1565

349

Bienes de mi padre tapan mis korkovas

Todas las personas tienen defektos, ma las paras los tapan i los eskonden.

1566

1566

350

Bienes son d'este mundo

Todo lo ke el ombre akumula de bienes i paras es para este mundo. Es menester tambien de preokuparse del lado espiritual - para el mundo venidero

1567

1567

346

Bien guadrado, mal bushkado

Guadramos alguna koza muy bien en un kantoniko de la kaza o en un almario. Despues lo bushkamos. Bushkamos, bushkamos i no lo topamos. Despues de algun tiempo, kuando ya mos dezesperimos, en supito lo topamos. Estonses dizimos este refran ke kere dezir: Lo guadramos muy bueno, komo se deve, ma no lo bushkamos komo se deve.

1568

1568

362

Biva el devdor, biva el arikavdador

Kuando se da emprestado paras i se demanda del devdor ke las retorne i no tiene. El devdor o otra persona prezente en akel momento dize el refran, lo ke kere dezir: "Pasensia, no tiene agora, amanyana tendra"

1569

1569

344

Bueno darsha el haham, ma ken ke lo oya?

El haham avla bueno i ermozo, solamente ay ke oirlo i azer lo ke dize. El uzo del refran: Se da un konsejo a alguno komo komportarse, ma este no eskucha i aze lo ke kere. Se dize entonses el refran lo ke sinyifika: No me eskuchates i mira lo ke afito.

1570

1570

387

Buen vino, negra bota

Se dize de una persona buena ma ke tiene tambien alguna koza en kontra, "komo la vaka ke da leche i da una patada al kovo". La alma de la persona es buena ma su puerpo aze bavajadas

1571

1571

377

Bokado grande engluta, palavra grande no kitas de boka

Alguno dize: Oh, yo no sere komo el. Se le dize: Mijor ke englutas bokado grande i no kites palavra grande de tu boka. Es dezir: No te alaves ke no saves si amanyana no vas a komportarte ansi tu tambien

1572

1572

379

Borachon ijo d'un otro

Borrachon ijo de borrachon. Se dize esto del borracho pedrido.

1573

1573

406

Chiko de kuerpo, grande d'alfirizi

alfirizi = persona kon medios, kon sensia. Alferezia = saviduria ke se gano duramente (Nehama). En Nehama aparese el refran "Chiko de boy, grande de alferezia" i le eksplika ansi: Ainda djoven ma tiene eksperiensa de una vida dura i amarga. La informante eksplika: kuando vemos a alguna persona chika ke no aze impresion, ma kon muncha kapachidad i saviduria, se dize este refran

1574

1574

408

Chikos i grandes komo los djidios de la kaye

En un lavoro de mano ay ken no mete tino en azer puntos kompletamente iguales, su amigo se lo aze ver i el responde kon el refran, komo los djudios de la kaye ke son diferentes, ay entre eyos grandes i chikos, tambien en este lavoro no todo deve ser exaktamente igual.

1575

1575

418

D'aksham par la noche

Aksham = (turko) noche. Una persona promete azer algo. Le demandan kuando? I no da una repuesta klara. Le dizen: "De la noche asta la noche aras esto" - Es dezir, nunka lo pensas azer

1576

1576

45

Da nam de bueno, echate a la mar

Nam = (turko) nombre bueno, fama buena. Si se dize kozas buenas sovre alguno i este tiene buena fama, alora puede permitirse azer tambien kozas malas i ainda konserva su buena fama.

1577

1577

424

Dale ke le daras, guay ke de si no ay, de su mano no ay

Komo dar a alguno ke no pena i aze por si-mizmo, nunka sera sufisiente. Por enshemplo, en una famiya ke ayuda a un ijo i el nunka toma la inisiativa de azer algo.

1578

1578

437

Dar kon las manos, tomar kon los pieses

Dan a uno paras de emprestado, i este no lo torna atras de si-mizmo. Es menester korrer detras de el (kon los pieses) para ke torne atras la devda.

1579

1579

448

De dizir fuego, la boka no se kema

Kuando alguno dize una koza mala, le dizen: "Porke avlas ansina?" I entonses responde "Kon palavras no se kema la boka". Es dezir, solamente avli. [En efekto la informante dize, kon palavras no se kema la boka ma se puede kemar la alma de alguno.]

1580

1580

420

De dia en dia, kaza mi tia

Promete ke va azer i ke va dar, ma no dize kuando. Se dize este refran: La tia se va a kazar una vez, ma no se save kuando

1581

1581

447

De el al Dio, un palmo

Se dize de uno: Es un sadik grande i derecho, i de el al Dio ay una distansia korta korta. Se dize kon ironia de alguno ke se prezenta komo lo ke no es en verdad. El ke lo konose dize este refran sovre el

1582

1582

453

De grandeza se kaya a pedasos

Mujer ermoza ke se kree muncho. De tanto orgolio, parese ke se dezaze en pedasos. Grandeza = orgolio. No tanto de ermozura sino de orgolio. Puede ser fea ma kreerse princhipesa.

1583

1583

441

De Hanuka kresa el dia kon una saltadura de gayo

En hanuka el dia krese del tiempo ke nesesita un gayo para saltar. a) Es dezir un salto supitanio. Uzo: segun la sinyifikasion primera - kuando estamos en invierno i ke los dias son muy kortos dezimos este refran para ekspresar el kambio ke afita en Hanuka anunsiando el pasaje a la primavera

1584

1584

441

De Hanuka kresa el dia, kresa el frio

En disiembre, enero, febrero, aumenta el frio, i en este konteksto imediato se dize el refran

1585

1585

466

De ladron de kaza no te puedes guadrar

Si ay un vezino o un miembro de la famiya ke rova, no podemos guadrarmos de el. Por enshemplo, la madre de tu marido (tu suegra) bushka en todos los kantones de la kaza i topa lo ke kere i tu bushkas despues i no topas - en este kazo se dize "De ladron de kaza... etk.

1586

1586

454

De la ekonomia s'emprovesio mi padre

Se deve ekonomizar ma azerlo kon meoyo, no ekonomia bova. De muncho ekonomizar mi padre se izo prove. Muncha ekonomia puede sontraer provedad. Uzo: Dezimos a una persona gastadera: Ekonomiza un poko, entonses para djustifikarse el dize este refran: "De la ekonomia s'emprovesio mi padre"

1587

1587

497

Del amigo te viena la piedra mas grande

Kuando tienes enemigos puedes guadrarte de eyos, ma de los amigos no te podras guadrar. A vezes, es de tus amigos ke resives la piedra mas grande porke eyos saven todo de ti: todos los sekretos i las kozas ke estan adientro de tu alma, i ayega el momento malo en el ke una persona komo esta arrekoje todo lo ke save sovre ti i te lo echa a la kara. Palavras i echos. Solamente un amigo ke te konose profundamente puede azerte esto.

1588

1588

460

De la fasha, fin la mortaja/la negra mortaja

Una persona ke no se puede adovar en su vida. Por enshemplo, un bevedor o un djugador de kartas toda su vida la pasa ansi, i entonses se dize de el: "De la fasha... etk", desde su nasimiento asta su muerte se kedara komo es, no es posivle adovarlo.

1589

1589

16

De la roza sale el 'spino i del 'spino sale la roza

De una famiya buena sale un kriminal o un ladron, i a la reves, de una persona tuerta puede salir un ijo bueno. Uzamos el refran kuando mos topamos kon un kazo komo este

1590

1590

13

Del krio i del loko se save todo

Demandamos a un ijiko i mos konta todo lo ke vio en la kaza, i tambien del loko se puede sakar todos los sekretos de la famiya. Por enshemplo, vezinas kuriozas keren saver lo ke afita en una famiya kualkera, kojen al ijiko (amigo de su ijo) i lo peskuzan i el konta. Lo mizmo para el atrazado.

1591

1591

500

Del kulo al puso

La distansia entre el kulo i el pulso es grande. El refran kere dezir: no ay relasion entre estas kozas.

1592

1592

467

De las Frutas kaya la djembre

Aki "Frutas" sinyifika la fiesta de las frutas (Tu Bi-Shevat). El refran deskribe un fenomeno: A partir de Tu bi-Shevat (ke kaye en febrero) el frio fuerte dizminuye. Djembre = frio en turko aparentemente.

1593

1593

468

De las kashkas a las muezes lo kue le da a 'ntender

Al marido (en espesial) i a la amiga no es nesesario kontar todo. Sino lo ke te konviene - de las kashka i no de la mizma muez.

1594

1594

484

Del mazal no se puede fuir

Esto es la realidad, no es un refran. A kada momento de la vida mos topamos kon esto. Afita un aksidente de otomobil etk. i la persona no puede fuir de su destino.

1595

1595

454

De lo barato s'emprovesio mi padre

Ver el refran: "De la ekonomia se emprovesio mi padre" (No. 1587)

1596

1596

471

De los rios fuertes no es d'espantar

Ay djente ke gritan i azen muncho ruido. De eyos no ay ke espantarse. Uno se deve de espantar djustamente de los silensiozos, komo se dize: "Aguas trankilas penetran profundamente". Es semejante a lo ke dizimos "Perro ke ladra no modre"

1597

1597

472

De los tuyos - d'enfrente

Kon djente de la famiya no se deve azer echos. Es menester desharlos leshos

1598

1598

486

Del tejado para ariva es suyo

Kuando alguno dize ke todo le apartiene, esto es mio i esto es mio, i savemos ke en realidad nada es suyo, dizimos este refran (El ke save la verdad dize esto)

1599

1599

478

De podzo ke bevites agua, no skupas

Kuando alguno resivio alguna koza buena de su amigo, ke no diga mal de el. El refran se uza para las relasiones de amistad

1600

1600

473

De rovo, hair no se veya

Hair - palavra turka: Reushita. Kon rovo, no ay reushita, no se reushita

1601

1601

509

Desha padre i madre, i vate kon el marido

Kuando una muchacha se kaza, desha su padre i su madre i se va kon su marido. Se dize este refran a una muchacha ke se kaza.

1602

1602

442

De Shavuot se vista el amorero i se deznuda el samarero

El amorero empiesa a kitar ojas en Shavuot, es dezir empiesa la primavera. El invierno se termino i la djente se kitan la samara. Samarero = el ke viste la samara. Este refran es un refran sezonal, se dize kuando el invierno yega a su fin.

1603

1603

481

De su kandela ke no se arlumbra

Una persona ke no le gusta dar para ke otros no utilizen lo ke le apartiene. El refran se refiere a una persona ke no kere ayudar o dar a otros.

1604

1604

490

De todas las palavras no se incha una kashka d'alviyana

Munchos avlan para no dezir nada. Komo en diplomasia. Kuando uno avla sin fin i de todas sus palavras no se puede enchir afilu una muezezika.

1605

1605

492

De tu boka a los oyidos del Dio

Kuando uno dize a su amigo, tu puedes merkar una kaza komo esta, o konsegir algo, este le responde: De tu boka a los oyidos del Dio, esto kere dezir: makare se realize lo ke dishites.

1606

1606

19

Dizame ken son tus amigos, te dire ken sos tu

Este refran existe en todas las lenguas. Kuando se uza este refran? Por enshemplo, kuando alguno aze una koza no buena, se dize: Ken son sus amigos? Se komporta komo eyos. De los echos de los amigos se puede ambezar sovre la persona.

1607

1607

546

Dizame, te dizire

Uno aze una demanda a su amigo, i este no save i dize: dizame i te dizire, es dezir: no se

1608

1608

530

Dientes de kavayo ke tenga, igine no le vo dar or azer esto

El kavayo tiene dientes fuertes. Uno avla i avla i aze presion sovre su amigo para ke le de algo o ke aga algo. El segundo dize: ke me aprete kuanto kera, yo no le dare lo ke kere. Mizmo si tiene dientes de kavayo, no obtendra nada de mi.

1610

1610

502

De lo bueno i lo mejor

Kuando damos a uno una koza buena, dezimos, le di de lo mejor, kon todo korason

1611

1611

590

Echa el pelisko i skonda la mano

Uno aze una koza mala a las eskondidas ma esto se save i se entiende. Se uza este refran por alguno ke dize una koza mala por aluzion.

1612

1612

596

Echarse a parir es echarse a la muerta

Kuando una mujer va a parir tiene un pie en la foya, por kavza de los peligros del parto. El refran reflekta una verdad de la vida. Munchas paridas morian de parto.

1613

1613

595

Echar una vazia, aferar una yena

Se kere sakar algo de alguno, una verdad ke este eskonde i ke el otro esta interesado en konoser. Lo trava por la elguenga, kere dezir ke dize algo para ke esto lo aga avlar mas. La "vazia" es una palavra vazia ke no tiene importansia. La "yena" es la palavra ke mos interesa.

1614

1614

602

El ambre i el frio trayen in puerta d'enemigo

Una persona ke tiene frio i tiene ambre, kuando sufre esta pronta a ir a su enemigo. Uzo: Uno konta sovre alguno ke estava en apreto i ke fue a pedir ayuda a su enemigo. Se responde diziendo este refran.

1615

1615

652

El apio por ande pasa no embarasa

Mi madre uzava dezir este refran kuando servia apio. Dezia: Komid, komid, esto no embarasa.

1616

1616

653

El arto no kreye al ambierto

Una persona ke tiene todo no konsiente los males del ke le manka todo. Ambierto - no presizamente de punto de vista fiziko sino tambien del punto de vista espiritual. Por enshemplo, al marido no le viene al tino sakar a su mujer ke esta enserrada en la kaza, a pasear i a gozar del aire livre.

1617

1617

654

El arvoliko s'enderecha kuando es mansevo

No es posivle atakanar los defektos de una persona grande o aedada. Es menester edukar al ijo kuando es djoven i entonses se lo puede yevar al kamino derecho, komo un arvole kuando es ainda djoven se puede azer ke kreska derecho

1618

1618

1624

El ben-adam es de karne i de sangre

Kuando uno se inierva i no se domina, grita i no se komporta bueno, para adulsar esto se dize: el ben-adam es de karne i de sangre. Aunke es un ombre bueno i agradavle, afita ke se inierve. A la fin, es karne i sangre komo mozotros.

1619

1619

672

El dia bueno echalo a la tripa

Kuando ay una okazion de pasar un dia bueno, ay ke aprovecharlo i no desharlo fuir de las manos

1620

-

20

El dia bueno se veya de la demanyana

La persona mostra dezde su mansevez ke va ser de el. Se mira el ninyo i se ve, por enshemplo, ke malo negro va a ser, o lo kontrario, i se dize el refran.

1621

1621

679

El dia de las siete luvias

Kuando kaye luvia todo el dia, se dize: "Oy es el dia de las siete luvias". El numero siete indika "muncho" komo en la Tora

1622

1622

681

El dia ke no se barra vienen djente

A vezes la balabaya no se siente bien o no tiene tiempo de arreglar la kaza. Djusto en akel dia viene una vizita. Kuando yega la vizita en supito, dize la balabaya: "oh! i dize el refran.

1623

1623

603

El Dio aharva kon una mano, apeyada kon la otra

A vezes la persona piedre en algo ma alkansa otra koza; komo si el Dio le aharvara por una parte i le apiadara por otra.

1624

-

606

El Dio da la yaga, da i la melizina

No existe hazinura o yaga sin melezina apropriada (ver el refran presedente EK116)

1625

1625

607

El Dio da moldes i maneras

El ombre tiene diferentes kaminos para alkansar lo ke dezea: El Dio da varios kaminos para alkansar kozas. Uzo: Alguno trata de alkansar algo de sierto kamino i no resive lo ke kijo. Se dize: Bueno, El Dio da munchos moldes i maneras

1626

1626

608

El Dio diza : Ayudate, te ayudare ; guadrate, te guadrare

No se deve ir al enkontro del peligro, a un lugar peligrozo. El Dio no te salvara. La persona deve ayudarse a si-mizma i guadrarse a si-mizma

1627

1627

609

El Dio ke guadr(a)[e] el meoyo del ben-adam

Esto es una klase de beraha: Kuando le viene a una persona un aprieto grande i esta por pedrer el meoyo, por pedrer los iniervos, kaje se enlokese, se dize: Ke el Dio le guadre el meoyo para ke no se enlokesa. Kuando la informante disho el refran, pronunsio guadre i non guadra

1628

1628

615

El Dio ke te guadr(a)[e] de asinyalados

Asinyalados son personas ke fueron aharvadas por lo sielos: invalidos o personas kon un defekto. Estas personas estan amargadas i es menester guadrarse de eyas. Pueden maldezir. Su maldision es peligroza.

1629

1629

617

El Dio ke te meta la braha

Kuando alguno empesa un echo ma no tiene muncho (no dinero, i no merkaderia) se le sueta ke el Dio le meta beraha en sus echos

1630

1630

610

El Dio ke mos de de su mano l'ancha

No aze falta esperar el ayudo del ombre, ke alguno de. Kuando mos dezesperamos de la djente, dizimos esta ekspresion: Ke el Dio mos de i non el ombre

1631

1631

612

El Dio ke no de ni al perro de la kaye

Kuando vemos una hazinura dura o una sufriensa terrible de una persona dizimos: afilu a un perro de la kaye abandonado ke el Dio no le de una sufriensa komo esta

1632

1632

621

El Dio lo echo i no lo vijito

Se dize de una persona bova, nesia. Es komo si el Dio no lo vijito i no le dio sehel por regalo. Lo echo al mundo ma no le dio meoyo.

1633

1633

627

El Dio ni durma, ni adormesa

El Dio no durme ni endormese. Kuando alguno se kesha a su amigo, se le dize: No te apures, el Dio vee todo i va a konsolarte.

1634

1634

630

El Dio no kera perros gavyentos

Esta es una dicha sovre los gavientos. El Dio no los kere

1635

1635

634

El Dio tien(a)[e] kargo i de la urmiga d'ensima la tierra

Una persona esta dezesperada i tiene difikultades. Lo konsolamos i le dizimos: El Dio se preokupa por todo, afilu por la urmiga. Tambien se va a preokupar por ti.

1636

1636

701

El gameyo no veya su korkova, veya la del enfrente

La djente ven los defektos de los otros ma no ven los de eyos mizmos

1637

1637

703

El gato 'sta ensima la kasha komo se dize piss

Una persona deve realizar una koza simple, mover alguna koza, ordenar, ma no se mueve, espera ke alguno bashe de los sielos i lo aga en su lugar. En este kazo se dize esta dicha.

1638

1638

706

El gato se 'sta lavando la kara - va kaer luvia/va venir djente

Kuando se ve un gato lavandose la kara, se uza dezir (en hutz laarets): esto es senyal ke va kaer luvia o ke van a venir kombidados.

1639

1639

716

El haham no djuzga sin saver de las dos partes

Es menester sentir las dos partes. Este refran se dize kuando alguno ekspresa una opinion tendensioza

1640

-

718

El haragan da konsejo

Kuando demandamos una koza a alguno i el empesa a dar konsejos en lugar de responder a la demanda, dizimos este refran

1641

1641

849

El kochiyo del djidio apresta para mal (se korto)

Una djudia prepara el shabat i preparando la karne se korta. Entonses dize este refran para si-mizma

1642

1642

860

El loko fuya del borracho

El borracho es ainda mas peligrozo ke el loko. Afilu el loko se fuye del borracho

1643

1643

861

El lovo i la o(r)[v]eja, una negra de konseja

Kuando alguno pensa azer una koza mala, se parese al lovo ke da un konsejo a la oreja de alguno,pensando en mal

1644

1644

858

El lovo tiene el piskueso grande porke se aze el echo kon su mano

Lo mijor es ke la persona aga sus echos solo i no kon el ayudo de los otros. Se asemeja al lovo (la informante dize "leon")ke tiene los ombros anchos i ke todos se espantan de el porke aze todo kon sus manos i sin ayudo.

1645

1645

864

El mal avlar, bozeya kaza

Kuando avlamos mal podemos yegar asta el divorsio (destruision de la kaza)

1646

1646

876

El marido la desho kon maniyas de oro

Se dize esto de una mujer ke embivdo de un marido riko

1647

1647

873

El marido es el mas amigo i el mas enemigo

Echos de la vida: Kuando un marido kere es un andjel. Despues se transforma i kambia su komportamiento. Dezimos esto kuando vemos un marido ke empesa a komportarse mal kon su mujer

1648

1648

890

El meoyo aze, el meoyo dezaze

La reushita del ombre depende de su meoyo. Kon el reushe i kon el fayita

1649

1649

888

El meoyo es un kaveyo

Kuando una persona se inyerva i le toman siete mil batires, mizmo ansi deve kontrolarse para no yegar a una situasion en la ke se arrazga el meoyo komo un kaveyo fino. (El meoyo es delikado i frajil, es menester akavidarse de no travarlo demaziado)

1650

-

893

El mez va i viene, korra komo el kavayo

Se dize de los ke pagan kira kada mes: los parese ke el mes (el tiempo) galopa komo el kavayo

1651

1651

896

El muerto no aze el echo del bivo

El ombre deve kumplir i azer lo ke deve mientras esta bivo. Despues de la muerte ya no puede azer nada.

1652

1652

897

El muerto no save nada, todo es para el ojo del bivo

Kuando se aze la maseva al muerto. Se kere una maseva grandioza ma no se tiene medios para eyo. Se dize: El muerto no nesesita esto. La maseva se aze para ke lo vean los bivos

1653

1653

898

El muerto save todo, mi palavra levyana enriva d'el

Sovre el muerto se dize solamente kozas buenas, afilu si es menester dezir una palavra no buena, ke sea liviana, porke el save todo.

1654

1654

905

El ojo del bivo se incha kon un poko de tierra

Kuando una persona se muere, le sierran los ojos. Esto sinyifika ke pidieron i dezearon i no resivieron. Mientras ke la persona bive, kere i kere, i su ojo nunka esta arto. Kuando se muere basta kon un pokito de tierra para terminar kon sus grandes dezeos. Se dize esto kuando uno no tiene limito a sus dezeos. Es menester kontentarse kon poko.

1655

1655

906

El ojo en el kamino lo tiene todo

Uno ke siempre kere viajar i meterse en kamino. Sus ojos siempre estan en el kamino

1656

1656

907

El ojo kere ver bueno

La persona siempre kere ver bueno i ermozo. Komo si sus ojos demandaran a ver bueno (ermozo). [En su manuskrito la informante eskrive "kera" ma en la gravasion dize "kere"

1657

1657

421

El papu del padre

No importa. Ekspresion de despresio. Las kozas no tienen ninguna importansia

1658

1658

925

El papu del padre ke se echo kon la madre

Esta es ua dicha un poko vulgar. Su sinyifikasion: No tiene ninguna importansa, importa komo el kuento del papu ke se echo kon la madre.

1659

1659

927

El perro es amigo del ben-adam, el gato es enemigo

En la kaza onde ay una kriaturika, no se deve deshar gato porke afito ke un gato aogo a una kriatura. Por esto es un enemigo. Al kontrario, el perro es un amigo verdadero i fiel.

1660

1660

463

El peshkado guela de la kavesa

Sale un rumor malo sovre alguno. Se bushka el orijen. Se topa ke el orijen es mas alto. Entonses se dize: El rumor no viene de un empleado basho sino de enriva de "la kabesa"

1661

1661

935

El peshkado grande engluta al chiko

Los rikos siempre englutan a los chikos i los meskinos. La djustisia no aze su rolo. El ke tiene paras sovrepasa al prove i al umilde

1662

1662

933

El primer mazal no se fuya

Se dize de la muchacha. Kuando yega el primer mansevo ke la kere, eya deve kazarse kon el porke es su mazal primero. Kuando se arrempusha el mazal primero, esto no es bueno porke despues las kozas pueden no arreglarsen. No se deve fuir del mazal primero.

1663

1663

941

El prove i el malato no es aparientado

La djente se aleshan de los proves i de los hazinos. No bushkan su kompanya. No keren estar serka de eyos. Se dize esto kuando se vee un prove o un hazino ke no tiene ninguno ke se okupa de el

1664

1664

965

El sapatero yeva el sapato roto

El kunduriero no pensa en el. Estas kozas se dizen sovre todos los artezanos. Kuando le tokan las kozas no mete tino espesialmente

1665

-

977

El sol bushka a las ermozas

Una muchacha esta sentada i se kesha: El sol me viene sovre la kara. El ke esta a su lado le dize komo komplimento: El sol bushka a las ermozas

1666

1666

1008

En bueno kontarlo

Kontan sovre un evenimiento ke paso, hazinura o katastrofa. Se dize el refran para dezir ke "agora ya esta bien".

1667

1667

1011

En el kanyo ke los estruyes (los kalsados)

Kuando una persona merka kundurias muevas le dizen: ke las uzes en el lodo. Es dezir, ke las pongas muncho tiempo asta ke se uzen

1668

1668

1056

Enganyado adetras de lo enganyado

En este mundo, la persona kere alkansar mas i mas, ma en realidad todo es iluzion i enganyo. Por esto se dize: Se enganyo adetras del enganyo

1669

1669

1023

En gueso de marfil ay ke ronyir

Un ombre riko pedrio su rikeza i se emprovesio. Se dize: No ay ke preokuparse, afilu en su mizeria kedo alguna koza para ronyir. Su pobreza no es una pobreza kompleta

1670

1670

1038

En lo kue estamos, bendigamos

Estar satisfecho de la situasion en la ke mos topamos agora.

1671

1671

1057

E nos vino el ruso

Se dize esto kuando alguno konta una koza vieja avijentada komo si fuera mueva. "Esto afito kuando vino el ruso", es dezir en los tiempos de la gerra de los rusos en Bulgaria

1672

1672

1075

Ermoza komo la luna en kinze

De una mujer ermoza, se dize: ermoza komo la luna en kinze

1673

1673

1079

Es botezika vieja

Se dize esto de los verdaderos bevedores ke beven i beven i no se emborrachan

1674

1674

1082

Es de los ojikos embasho

Alguno ke parese inosente ma debasho de esta maskara se topa un diavlo grande. Por enshemplo, en sujeto de mujeres: es komo si bashara los ojos i no mirara, ma en realidad...

1675

1675

1080

Es chopar los dedos de los piezes

Se dize kon ironia de alguna koza ke parese ermoza i savroza, ma en realidad no es ansi. Es savrozo i agradavle komo chupar los dedos de los piezes.

1676

1676

1081

Es d'el tomar

El ke solamente se gosta de tomar i tomar. Ke le den mas i mas, ma el nunka da nada

1677

1677

1083

Es de poder

El ke es riko tambien tiene poder

1678

1678

1084

Es de si al Dio

Se dize de una persona simple i un poko bova: "De al Sielo" - No es ni bueno ni malo.

1679

1679

1085

Es de tener

Tiene paras, es riko

1680

1680

1086

Es komo la vaka, ke da muncha leche, ma da el tepene i la vierte toda

Tepene = patada. Por enshemplo, una mujer korre, se apresura para ayudar ma despues empesa a alavarse i a dezir: ize i ize. Se parese a la vaka ke da una patada i verte la leche ke dio. Kuando se aze alguna koza mijor es kayarse.

1681

1681

1088

Es loko de atar

Es loko, es menester atarlo!

1682

1682

1090

Es mashkar fierro in esta yeda

Se dize de los ijikos chikos. Son guerkezikos, es difisil detenerlos i frenarlos. Para la madre esto es komo mashkar fierro - Es tan difisil kon los chikitikos.

1683

1683

564

Es medko de matar sanos

No es un mediko bueno. Se dize de el ke mata a los sanos

1684

1684

1093

Es pasa de miel

De una persona buena se dize: es komo una pasa de miel

1685

1685

1110

Espejiko de kaye

Se dize de la mujer ke arrodea por kayes - se afermozigua delantre del espejo i sale sin okuparse de la kaza.

1686

1686

1094

Es pekado - de pekado se aze pasteles

Kuando alguno kere arrondjar alguna koza ke para otros tiene valor, le dizen estos "Es pekado!" Kon la karne pikada se aze pastel. Es dezir ke ainda se puede utilizar la koza ke tu keres arrondjar. Ay aki dos sinyifikasiones de la palavra "pekado / pikado"

1687

1687

1095

Es pelo hairsis

Hair = mazal, sis = no (turko). Esto kere dezir "dezmazalado". Se dize del kaveyo blondo ke tiene mazal malo. Por esto kuando se kere dezir de una persona ke su frekuentasion es mala, se dize de eya: aha!Este no tiene mazal (es dezir, tiene kaveyo blondo). Se dize esto de los ke presto se inyervan, le suven los batires (ruvio)

1688

1688

1096

Es podzo de konsejas

Se dize de los ke, sin fin, pueden kontar konsejas. Es komo un podzo de konsejas. (Tengo una vezina ke es ansi, dize la informante)

1689

-

1097

Es podzo de ley

Se dize esto de una persona instruida, ke konose la Tora

1690

1690

1098

Es punto de masapan, avlar i pezar

Kuando se avla kon una persona sensivle, es menester pezar todos los verbios kon muncha atension porke puede ofenderse de kualkera palavra i en avrir i serrar el ojo puede kambiar su umor komo el masapan ke en segida pasa de un estado likido a un estado demaziado duro

1691

1691

1132

Este kaldo aryeva d'arros

Este echo tura muncho i nesesita muncho kudio para ke se arregle. Komo el kaldo (agua) ke nesesita mas i mas arroz para ke este komo se deve.

1692

1692

1099

Es tinyozo ma es venturozo

Kuando se kere alavar a un novio malgrado sus defektos, se dize: Es verdad ke es tinyozo, ma es tambien venturozo. La novia se kesha de ke el novio ke la destinan tiene tinya, la kayan diziendo: ma tiene mazal, es dezir ke tiene rikeza i bienes.

1693

1693

1100

Es un pedaso de karne kon dos ojos

Se dize esto de una persona bova. Un pedaso de karne i dos ojos. En desparte de esto no tiene nada.

1694

1694

1101

Es un shavar fuerte, no es de spantar

Se dize esto de alguno ke grita muncho ma no es peligrozo. Shavar = ramas i ojas sekas ke eksplozan kon ruido kuando se keman ma no provokan danyo.

1695

1695

1146

Falso, ijo d'otro

Alguno ke todas sus palavras son mentiras, se dize de el: mentirozo ijo de mentirozo

1697

1697

1147

Famiya grande, ansias grandes

Kuando kresen los ijos, kresen las belas i las ansias

1698

1698

1148

Fyel le korra [korre] por la kara

Ay djente ke siempre estan tristes, nunka sonrien

1699

1699

1160

Fuyo a pie deskalso

Alguno ke no topo interes (en un echo, o en una konversasion ke no le gusto) i fuyo. Se dize de el ke fuyo deskalso.

1700

1700

1162

Fuyo, ke nainda sta fuyendo

Komo el refran anterior (EK186): Se dize de una persona ke presto fuye kuando alguna koza no le gusta

1701

1701

1166

Gano la estreya de Djoha

Se dize este refran de la persona ke izo un negosio i no gano nada kon el

1702

1702

39

Godruras dan ermozuras

Esto es la verdad, kuando era djoven i godra (era ermoza) agora esto yena de manchas i de arrugas. La mujer godra (i no komo un palo) tiene ermozura

1703

1703

1158

Guadrate de ojo malo, biviras munchos anyos

Akavidamiento: Devemos guadrarmos de situasiones dezagradavles (kontrariamente al ojo malo del refran anterior EK 188) i ansi biviremos munchos anyos

1705

1705

1158

Guadrate de ora mala, biviras munchos anyos

Se dize de un povre mizeriozo ke bive dias malos.

1706

1706

1188

Guay del ke se va (el ke se muere)

El muerto se va i la famiya sige biviendo. Se dize entonses: Guay del ke se va

1707

1707

1189

Guay del prove i de su dia malo

Se dize este refran kuando se avla de un prove ke esta pasando dias negros

1708

1708

1206

I al loko le paresa

Kuando uno eksprime una esperansa exajerada (fantazea), dize el ke lo oye: Al loko le parese - Le parese ke se va azer riko ets. - todos son ensuenyos

1709

1709

595

Icho vaziyas, afiro yenas

Kuando se kere sakar un sekreto de alguno, se empesa kon palavras al derredor. Se arrondja vierbos sin interes para kojer vierbos yenos (los ke se kere)

1710

1710

1216

Ijas paresan a ermanas de padre

Las ijas se asemejan al lado del padre tanto por el aspekto komo por el karakter. Las ermanas del marido no biven en armonia kon la mujer i a vezes esta se kesha de sus ijas: Estaish del lado de vuestro padre, sosh komo sus ermanas

1711

1711

1116

Ijos de mis ijos, dos vezes mi ijos

Se dize esto de los inietos. La nona kere muncho a sus inietos. Su amor es doble.

1712

1712

1216

Ijos paresan a ermanos de madre

Esto es la verdad. Los ijos se asemejan a la madre de aspekto i de karakter. Esto se dize en momento de birra. Kuando la madre se inierva kon su ijo, dize esto. Ma a vezes (kuando el ermano del padre es un ombre de kavod) se uza este refran de manera pozitiva

1713

1713

1219

Ijo pedo, vate tadre, torna presto

Kuando uno korretea i se da aires sin ningun provecho, se dize de el: "Ijo pedo, vate tadre, torna presto.

1714

1714

1209

I mas godra ke seya la gayina, puede tener de minister de la vizina

Oralmente la informante disho una version un poko diferente: I la mas godra gayina tiene de menester de la vizina. Se dize de el ke tiene todo i ke parese ke no nesesita ninguna ayuda. Mizmo el se asemeja a la gayina godra ke tiene todo ma va al kortijo de la vizina.

1715

1715

1234

In bueno mundiko stamos, ma no mo lo stamos gozando

Bivimos en un mundo bueno ma entramos en males. Se dize a uno: desha los males i goza un poko de lo bueno del mundo. Ma no! deshamos lo bueno del mundo i bushkamos bela.

1716

1716

369

In boka serrada, moshka no entra

Kuando alguno nesesita ayuda ma no avre la boka para demandar ayuda, se le dize: En boka serrada afilu moshka no va a entrar. Se deve avlar, avrir la boka i demandar.

1717

1717

1028

In kazal sin perros, kamina sin palo

La informante imajina ke el refran kere dezir: Se deve uno komportar kon kudio. Si uno esta seguro ke no ay perro en el kazal, puede renunsiar al palo, ma es mijor ser prudente i konduizerse kon kudio. Nota del redaktor: Onde se vio un koza komo esta "Kazal sin perros?" Si existiera esto se podia renunsiar al palo.

1718

1718

1236

In mano de madrasta ke no kayas

Se dize esto komo bendision. Ke no kayas en manos de madrasta, es dezir ke no kayas en manos de alguna persona mala komo la madrasta (o ke no tengas males komo los males de madrasta)

1719

1719

1238

In palasio skuro, klarida no entra

Esto es una imajen de la alma: Kuando alguno esta yeno de tristeza, su alma esta yena de eskuridad i ninguna luz (alegria) puede entrar en eya.

1720

1720

1041

In pleyto, konfites no se spartan

Kuando se pelea no se echa konfites (komo en el kal kuando ay una fiesta) ma solamente palavras malas i akuzasiones. Uzo del refran: Kuando alguno se kesha i dize me disho esto i esto, esto es djusto i esto no es djusto, se le konsola diziendo: I ke si disho esto? En momento de pleito no se spartan konfites.

1721

1721

1058

Inriva lisho, lisho, adebasho medra i pisho

Vemos una kaza limpia i briyando ma en los kantonikos i debasho del tapete: suziedad i polvo. Tambien se dize sovre las relasiones umanas: Por fuera mostra una kara lisha i sonriente ma debasho, mijor no ver

1722

1722

1210

I para la tinya ay imbidio

Preguntan a uno: Porke embidias? Mizmo para una koza mala komo la tinya ay ken lo embidia

1723

1723

1244

Kada boka kere su sopa

En una famiya povre, la komida se esparte kon pokedad. Para kada boka de la famiya se deve preparar i medir la komida. (se anyade un poko de agua al gizado para ke sea sufisiente para todos)

1724

1724

1246

Kada dia no kanta el gayiko

Kuando una persona se enkuentra en buena situasion deve pensar en el dia de amanyana i poner un poko de lado, porke no es seguro ke la situasion amanyana se kede tan buena (No kada dia kanta el gayo)

1725

1725

1247

Kada gayo en su gayenero kanta

Kada uno se siente bien en su kaza, komo el gayo entre sus gayinas. Mizmo si una persona esta invitada en kaza del rey, no se sentira tan bien komo en su kasa.

1726

1726

1248

Kada kodrero por su pacha s'enkolga

Kada uno es responsavle de sus aktos. Kada uno resive lo ke sale de sus aktos. [komera la komida ke gizo para si-mizmo]

1727

1727

1263

Kada uno por si, i el Dio por todos

Manka la eksplikasion.

1728

1728

1267

Kada uno yeva mal de su kavesa

Se le da un konsejo a alguno ma el no lo siente. Prefere azer asegun su kabesa: No me eskuchates, agora sufre del mal ke te trushites.

1729

1729

1275

Kaminando i avlando

Kuando alguno kere azer munchas munchas kozas, esto i esto i esto, le dize su amigo: Bueno, kaminando i avlando, es dezir no todo de una vez, sino komo se kamina i se avansa poko a poko

1730

1730

1276

Kaminos de lechi i miel, kaminos buenos

Kuando uno sale a kamino se le echa esta bendision

1731

1731

1279

Kanta de dolor de korason

A vezes, una kanta ma tiene males, le afito una dezgrasia. Ke kanta? De alegria? No. De bela i de dolor.

1732

1732

1280

Kanta gayiko para bueno

Kuando el gayo kanta "kokoriko", se dize: "Kanta gayiko para bueno". Komo dicha para augurar mazal bueno.

1733

1733

1075

Kara de luna

De una muchacha o una mujer ermoza se dezia: "Es kara de luna". A mi madre la yamavan Luna i era una mujer ermoza.

1734

1734

1283

Kara de pastel

El pastel es godro i espeso. Se dize esto de alguno ke es godro

1735

1735

1284

Kara de pepino

Se dize esto de una persona siempre agra komo el pepino. Tambien de una persona no ermoza

1736

1736

1285

Kara de Zingano

Alguno ke no tiene verguensa i solamente demanda i demanda komo los zinganos

1737

1737

1286

Kara tuerta, ventura derecha

De una mujer (en jeneral) ke no es ermoza ma ke tuvo mazal. Topo un marido bueno i riko

1738

1738

1287

Karas vemos, korasones no savemos

Sovre las relasiones umanas: Vemos djente simpatika avlando de kozas ermozas i dulses, kon karas sonrientes, ma ke ay en verdad en sus korasones, no lo savemos.

1739

1739

1292

Kav(a)[e]yiko d'alegria

Se dize de el ke le gusta salir i pasear. Nota del redaktor: Puede ser un gilgul de la ekspresion "Kave de alegria" (el kontrario del kafe ke se sirve en la kaza de luto)

1740

1740

74

Kavesa de lenyo

Se dize de uno ke no entiende lo ke se le dize. Tiene kavesa de lenyo. dura

1741

1741

1294

Kavesas ki lavi, tinyozas mi salieron

Lavan la kabesa a uno i sale ke su kabesa tiene tinya. Se dize esto kuando se lazdra sin sakar provecho. Manzia por el lavoro ke se izo!

1742

1742

1301

Ke age darshar, ke sega en Tesha beav

Por enshemplo: Uno deve dinero i no paga. El promete: Lo vo a pagar oy, manyana. Se dize entonses: Ke lo page, mizmo si es en Tisha beav. En Tishabeav no se darsha, ma si ya kere pagar ke lo page mizmo en Tishabeav

1743

1743

1308

Ke fadas se le fadaron

Kuando nase una kriatura vienen tres andjeles i le suetan dezeos. Kuando afita alguna koza mala a alguno se dize: Ke klase de dezeos le izieron kuando nasio. Es dezir en ke mazal malo nasio?

1744

1744

1310

Ke hodesh, ke rosh hodesh

Alguno avla de kozas ke no tienen relasion kon el sujeto. Le dize su amigo: Ke raporto? Ke viene azer mez i rosh hodesh aki?

1745

1745

1345

Ken avla bueno, bueno ke tenga

Esto es una bendision: El ke avla bueno ke tenga bueno.

1746

1746

1319

Ke no tengas el ojo en el d'enfrente

No tomes de ojo a otra persona. Mijor es no envidiar a la djente

1747

1747

1320

Ke no traye el Dio a kayer in manos de kriyos

Los djenitores dizen esto: Ke el Dio no aga ke estemos dependientes de muestros ijos. Kuando los djenitores dan a los ijos es bueno. Lo kontrario es lo mas amargo ke puede afitar a una persona.

1748

1748

1325

Ke se sta kemando? La barva de tu konyado

Se siente golor de kemado. A alguno le parese ke afito algo. Kuando son impresiones, le dizen: No ay nada. Se sta kemando la barva de tu kunyado

1749

1749

431

Ke se unda adebasho la tierra

Kuando uno siente alguna koza mala (katastrofa) ke afito a alguno, dize: Ke se unda profundamente adebasho de la tierra, ke no se sienta mas kozas komo estas

1750

1750

1306

Ke 'stas aziendo? Pishando i batiendo

Kuando una vezina kurioza se meskla i kere saver lo ke aze su vezina. Esta le responde (kon groseza): Pishando i batiendo

1751

1751

1327

Ke te des de pieses i de manos

Kuando dos se pelean, dize uno "yo ize para ti, i te di esto i esto". El otro le maldize: "Ke te des de pieses i de manos" (es dezir haftuna)

1752

1752

31

Ke tengas el mazal de la feya

La muchacha ermoza no tiene suerte komo la feya. Por eso se dezea a la ermoza el mazal de la feya

1753

1753

1328

Ke te rias kon el guerko

Es una maldision: Kuando uno dize kozas seriozas i alguno se riye, le dize "Ke estas riendo?" I le maldize ke te rias kon el guerko, kon el andjel de la muerte.

1754

1754

1107

Ke te keda orejal en la oreja

Kuando alguno aze algo i se entrompesa, i se enkampa, lo konsolan: Ke te kede komo orejal en la oreja, ke te akodres de esto siempre i ke te sirva de lision

1755

1755

1331

Ke tura el pie i la mano

Ke el Dio guadre muestras manos i muestros piezes. Mientres la persona esta en pies tiene la kapachidad de aktuar i de bivir. Esto es un dezeo bueno: Ke el Dio guadre muestros piezes i muestras manos (fin la fin de muestros dias)

1756

1756

1332

Ke venga el Mashiah, ma no in muestros dias

Los tiempos mesianikos son el fin del mundo, i avran dias duros i malos, por eso mijor es ke vengan ma no en muestros dias.

1757

1757

1350

Ken bien se kera, in poko luguar se tiena

Kuando vienen konvidados i la kaza es chika ma la ama de kaza le gusta konvidados i los akoje bien, se dize este refran. Sinyifika: en lugar onde ay amor, basta kon poko lugar.

1758

1758

1355

Ken bushka al padre, topa a la madre

Kuando se bushka alguna koza i se topa otra koza

1759

1759

1357

Ken de l'alma sale, a l'alma toka

Se dize del ijo o de la ija: Lo ke sale de la alma, es dezir, el ijo ke se trae al mundo, tambien toka a la alma - es serkano i se preokupa.

1760

1760

1359

Ken de otro aspera, se despera

Uno deve kontar sovre uno mizmo, porke si aspera la ayuda de los otros puede asperar toda la vida

1761

1761

761

Ken en el sielo skupa, en la kara le kaya

Kuando en una famiya se avla mal de algun miembro de la famiya, esto se asemeja al ke eskupe al sielo (el sielo es un lugar santifikado) - koza ke no se aze. La verguensa es para el ke avlo ansi dentro de la famiya.

1762

1762

1365

Ken en el Dio kreya, nunka s'enganya (o se despera)

Se deve kontar sovre el Dio i nunka mos deziluzionaremos. Resiviremos lo ke dezeamos.

1763

1763

1371

Ken es tu enemigo? El de tu ofisio

Ken avla mal de mi? El del mizmo ofisio, el kompetidor. En el lugar onde ay serkania (ofisio, butikas serkanas, ets.) ay palavras feyas. Por enshemplo, el proprietario de una butika ke dize mal a la oreja del kliente sovre el proprietario de la butika de al lado ke es su kompetidor. Ansi son tambien los medikos. Se va a un mediko i anula todas las melezinas ke dio otro mediko.

1764

1764

1375

Ken fue el padre, ke no seya (i) el ijo

Kuando se vee una persona no buena, se dize: "Nu, el ijo es ansina, ma ken es su padre?" Lo mizmo. Komo el refran: "La pera no kae leshos del peraso (peral)". En la gravasion, la informante dize: "Ke no sea i el ijo , es dezir: Ke no sea ansi el ijo tambien?

1765

1765

1380

Ken in kresianos kreya, kon eyos ke se muera

El ke se kreye de los goyim muerira entre eyos. No ay fey en el goy. Kuando los goyim tenian menester de mozotros en el komercho, los djudios eran tolerados, despues vino Hitler i ke fue muestro destino?

1766

1766

1381

Ken izo uno, izo munchos

Por enshemplo, merkates una koza i te parese ke es una i unika, no ay otra komo eya, te dizen: "Ay otras del mizmo modelo (vestimienta por enshemplo) i se dize este refran.

1767

1767

1382

Ken kefi aze lo topa

El ke aze bueno, topa bueno; el ke aze malo, resive malo. kefi - komo (al pareser del ebreo)

1768

1768

1383

Ken kera servida, kera derendida

Una mujer tiene una mosa, ma su lavor no le agrada del todo, no tiene mas remedio ke serrar los ojos, sino la mosa se va i eya se keda sin ayuda. Derendida - de 'dar pasar' deshar pasar, serrar los ojos.

1769

1769

778

Ken koma i pensa, dos vezes meta meza

El ke pensa al dia de amanyana desha algo para amanyana, para ke pueda poner meza tambien amanyana. El refran se dize en kontra del komportamiento de los ke terminan todo sin pensar en lo ke va pasar el dia sigiente

1770

1770

1358

Ken lo guela, la naris le kaya

Se dize esto de una persona mala: el ke lo guele, se le kaye la naris. Uno no deve aserkarse de una persona komo esta. El ke tiene relasiones kon eya i se aserka de eya afilu de leshos su golor le danya

1771

1771

1390

Ken lo suyo kita al merkado, ken avla alto, ken avla basho

El ke konta sus echos privados a la djente en el charshi, unos avlaran alto (es dezir le djustifikaran) i otros avlaran basho (es dezir ke le kulparan). En otras palavras: No kites echos de famiya i echos intimos al publiko

1772

1772

1392

Ken mal avla, mal ke tenga

Komo el refran 1775

1773

1773

1392

Ken mal avla, ke s'arpyenta

Se asemeja al refran 1775. El ke mal avla, ke se averguense i se arrepiente.

1774

1774

783

Ken mal pensa para si se lo pensa

Este es un refran konosido en munchas lenguas. El ke pensa mas de los otros le vendra mal sovre el.

1775

1775

1363

Ken manda platikos, arsiva platikos

El ke envia regalos resive regalos, el ke no envia no resive.

1776

1776

839

Ken mas tiene, mas kere

Mas tiene la persona, i mas kere

1777

1777

792

Ken no kere konsuegrar demanda muncha ashuguar

Kuando una muchacha se kaza eya deve traer anshuguar i dote. Kuando una muchacha no interesa a un mansevo este refuza kon delikateza demandando un anshuguar exajerado. Se uza tambien este refran en otras okaziones. Uno ke no esta interesado en un negosio aze demandas exajeradas.

1778

1778

1402

Ken nada no save, nada no tiene

El ke no save nada, no sera danyado. El ke no save sovre la existensia de hazinuras

1779

1779

1403

Ken negro se nasio, nunka s'enderecho

La persona nunka se troka. Komo nasio ansi se keda.

1780

1780

1404

Ken no da kon Israel, peka kon Ismael

El ke no da kon las buenas entrara en bela. Ismael kon sentido de bela. Por enshemplo, el ke no esta pronto a pagar sus devdas, entrara en pleito i bela. El redaktor: I puede ser ke se refiere a: el ke no kere bivir entre sus ermanos djudios se topara en mala kompanya de goyim.

1781

1781

1316

Ke no kayas en manos de medko i de avokato

En sentido de bendision: Ke no tengas menester de la ayuda de un mediko (es dezir ke estes sano) ni de un avokato (es dezir ke no entres en bela i pleitos)

1782

-

773

Ken no tiene a la ermoza, beza a la mukoza

El ke no tiene lo mas mijor, se kontenta kon algo menos bueno

1783

1783

1408

Ken no tiene dientes, tiene djindjivres

El ke no tiene dientes para azer mal, lo azera tambien kon sus djendjivres

1784

1784

40

Ken no tiene ke azer, kita los ojos de la mujer

Kuando el marido no tiene ke azer, en vez de bushkar una okupasion, empesa a pelear kon su mujer, le saka la alma i la enlokese.

1785

1785

1409

Ken no tiene krios, tiene una dolor, ken tiene, tiene munchas

Kuando no ay ijos ay una dolor: El dezeo de tener un ijo. Kuando vienen los ijos, se multiplikan las dolores, no saves lo ke va a salir de kada uno i kada uno de eyos traye dolores kon el.

1786

1786

798

Ken no tiene meoyo, ke tenga pachas

Enshemplo: Una koza desparesio i estamos korre korre bushkandola. El ke no tuvo meoyo para akodrarse onde lo metio, meneara los piezes.

1787

1787

1412

Ken no tuvo i tiene, no save komo se lo detiene

El ke era prove i tuvo suerte i ensupito se enrikesio, ya no save mas komo komportarse. se da aires, se empepina de su rikeza. No save komo guadrar i administrar esta rikeza.

1788

1788

1414

Ken padre i madre mira, el Dio l'alarga la vida i la salu

Esplikasion de la informante: Esto es una bendision por el respekto a los djenitores.

1789

1789

1415

Ken pario ke mesha, ken kresio ke tesha

Se dize de la mujer djovena ke pario ijos i ke no tiene gana de kudiarlos (ke la suegra los kudie...). Le dizen (o se dize de eya)la ke pario ijos ke lavore i los kudie.

1791

1791

1422

Ken s'alvanta de manyana, se l'espierta el mazal

A las muchachas las gusta durmir muncho. Se desperta a las muchachas i se las dize: Levanta, levanta i vendra tu mazal (el novio)

1792

1792

1424

Ken se kaza kon amor, biva kon dolor

Para kazar se nesesita meoyo, no se deve ir detras de los sentimientos porke (la informante mensiona otro refran): el amor es siego. El ke no se konduse ansi sufrira.

1793

1793

1425

Ken se komio el kezo? Los ratones

Kuando uno provoka un danyo i kulpan a un grupo entero. Por enshemplo, Un djudio aze algo malo i kulpan a todos los djudios. Ken se komio el kezo? Los ratones (todos) i no un raton determinado. El refran avla contra las jeneralizasiones.

1794

1794

844

Ken solo djugo, nunka s'enganyo

Kuando ay sosios ay peligro de salir enganyado. El ke teme ser enganyado ke djuge kon si-mizmo. No se va enganyar a si-mizmo. Se dize esto de el ke izo havransa i salio danyado de eya. Le dizen: Para ke keres havransas. Lavora solo i no seras enganyado.

1795

1795

1430

Ken t'aharvo? Tu boka

Konsejo para no avlar demaziado. La boka de una persona le aharvo

1796

1796

1431

Ken te dio pachas, te dio mieles

Se dize de los ombres. El ombre ke tiene mujer en la kama, resive de eya toda la miel i no se interesa mas por otras, no por su madre i no por alguna otra. La mujer le da todo. Las "pachas" tienen aki el sentido de mujer. Este refran lo puede dezir la suegra keshandose de la nuera ke le tomo el marido, le da la miel i no se interesa por eya.

1797

1797

819

Ken te kera bien te aza yorar ; ken te kera bien , te aza reir

Algunas vezes dezimos a una persona kozas ke duelen (ke lo azen yorar) ma es por su bien. Al kontrario de esto ay djente ke siempre dizen kozas divertientes (ke azen reir a la persona), ma esa djente no son amigos verdaderos.

1798

1798

1435

Ken tiena ambre, venga i koma

Se dize de el ke tiene su kaza siempre avierta para los konvidados i estos se instalan en su kaza i se aprovechan de el

1799

1799

47

Ken tiena buen vizino, ambeza buen doktrino

El ke tiene un amigo bueno o un vezino bueno, ke se ambeze lo bueno de el.

1800

1800

1436

Ken tiena grandeza, se kaya de kavesa

Kuando una persona se aze riko, tiene orgolio i no save mantenerse asta ke al final se kaye. Se dize de alguno ke al prinsipio estava vazio i ke izo rikeza. Kon la rikeza vino el orgolio i en su seguita yegara la kaida.

1801

1801

1437

Ken tiena muncho asafran, echa i a las koles

No es menester de exajerar kon las espesias. La kol es amariya por si-mizma i no es menester de anyadirla asafran para kolorearla. Se dize de las exajerasiones.

1802

1802

1307

Ke steiga en kaza, pan no demanda

Kuando uno deside de deshar alguna koza ke no tiene nesesidad en la kaza i no echarlo, se dize: "Ke se kede en kaza, no kome pan, no molesta. Porke echarlo? Ke steiga - ke se kede (segun la eksplikasion de la informante)

1803

1803

1329

Ke te se arompa el vazo

Kuando un ijo rompe una koza en la kaza, la madre lo bendize: Ke logre romper un vazo en la hupa.

1804

1804

1456

Keto la kavesa del sako

Una sirvienta o una mosa deve kedarse kayada i no entremeterse, i no dar su opinion en las kozas de la famiya. Afita ke se ulvida kual es su lugar, gana aseguransa i se atrive a dar su opinion. Se dize entonses: "Keto la kavesa del sako"

1805

1805

45

Kita fama buena, echate a la mar

Sinyifikasion identika a la del refran: "Kita fama buena, pishate en la kama"

1806

1806

1511

Kita fama buena, pishate en la kama

Si pensan de ti ke eres una persona buena, puedes azer kozas malas (rovar) i no te danyaras. Lo prinsipal es la impresion ke uno aze.

1807

1807

1513

Kita la para de la piedra

Se dize de uno ke save lavorar bien i ganar dinero, mizmo si es menester kitar la para de la piedra. (no es haragan)

1808

1808

1517

Kitar i no meter, el dip se tiena de ver

Uno ekonomizo paras i empeso a utilizarlas sin meter otras. Al final gastara todas las ekonomias i vera el dip.

1809

1809

1515

Kita todo kulevras de la boka

Se dize de el ke siempre avla de kozas mala

1810

1810

1516

Kita todo perlas de la boka

Se dize de el ke siempre dize kozas buenas

1811

1811

1519

Kito la kavesa d'en algodones i la metio en punchones

El ke kere bivir komo un riko, toma prestemos kon interezes altos. Antes su vida era trankila i agradavle, su kavesa estava en algodones. Dezde ke entro en devdas, pedrio lo ke tenia i metio su kavesa en bela.

1812

1812

1582

Kuando ay dar sos bueno

Por enshemplo, kuando los djenitores dan, estan konsiderados komo buenos. Dezde ke kedaron de dar (no tienen) kedaron de ser buenos.

1813

1813

1591

Kuando da el padre al ijo, ariya el padre, ariya el ijo ; kuando da el ijo al padre, yora el ijo, yora el padre

Estos son faktos de la vida.

1814

1814

619

Kuando el Dio 'sta kontigo, no t'espantes de tu enemigo

Si el Dio ayuda a una persona, esta no tiene porke espantarse de su enemigo.

1815

1815

1609

Kuando ija ay de kazar, el Dio tiena de mandar

El kazamiento de una ija kavza munchos gastos. Si se tiene fey en el Dio, El manda lo ke se nesesita.

1816

1816

1586

Kuando kaya luvia, kaya para todos

Por enshemplo, uno tiene una butika i a su lado se avre una butika kon la mizma merkansia, i el se preokupa, kualo va ser de su parnasa. Le dizen este refran: Avran klientes para ti i tambien para el. La kaye Neve Shaanan de Tel Aviv esta yena de butikas de kundurias, i todos los merkaderes biven bien.

1817

1817

1617

Kuando lo vere, me lo kreere

Kuando se konta a alguno una koza ke no es lojika, este responde diziendo: Solamente kuando lo vea kon mis propios ojos lo podre kreer.

1818

1818

1618

Kuando los kriyos son chikos es mashkar fierro

El refran avla de la difikultad tan grande de edukar a los ijos kuando son chikos.

1819

1819

1619

Kuando muncho skuresa es para amaneser

A vezes la situasion de la famiya es muy dura, todo esta preto. Para konsolar i alevantar el umor dizen este refran: No te preokupes, es djustamente kuando mas eskurese ke viene la luz.

1820

1820

1626

Kuando no se bare viene djente

Se dize este refran kuando uno no esta pronto para alguna koza i, en supito, esta le kaye ensima.

1821

1821

1632

Kuando s'enrikesa el ijo del ombre se la aza la kaza chika, la mojer feya

Este refran deskrive una situasion umana: La persona se enrikese, i en supito, la kaza ya le parese chika, la mujer ya no es ermoza, i se bushka otra mas djoven. Esta es una dejenerasion del ombre kavzada por el enrikesimiento.

1822

1822

1631

Kuando se vista el amorero, se desvista el samarero

El amorero es el arbol de la mora. En la primavera le empesan a salir las ojas. El aire se kayenta i la djente se kitan el samarero.

1823

1823

1646

Kuanto keres bulisa, yevalo a kaza

Se dize de la persona ke merka i paga i no save lo ke pago. Dize a la vendedera: "Kuanto keres? Aki estan las paras. Manda la merkaderia a mi kaza". Paga lo ke le demandan i no se interesa del todo de saver si la merkaderia vale algo. Kuando yega a la kaza, la mujer empesa a gritar: "Kualo es esta basura ke trushites?" I dize el refran.

1824

1824

1620

Kuanto mas 'sta la pera en el peraso, su buen mazal 'sta asperando

Se dize de la muchacha ke no se kazo kuando era djovena. Pasaron anyos i ainda esta en kaza i su madre se preokupa. La konsolan i le dizen de no preokuparse. Komo la pera ke esta asperando madurar en el arvole, ansi aspera su momento el mazal de la muchacha.

1825

1825

1521

Kochiyiko kayo, martiyiko se rompio

El marido kome el alma de su mujer, o un vezino komplota kontra alguno i topa siempre una razon para pelearse - komo si se kayera un kuchiyiko i se rompiera un martiyo grande - el sujeto se unfla.

1826

1826

1527

Komer pan i sal, ma kon salud

Mijor es komer pan i sal, ma a kondision ke estemos sanos.

1827

1827

1528

Komer por no morir

Se dize del ke no tiene para komer i kome poko para no morir.

1828

1828

1540

Kon buena djente lo digo, uno yevaron, uno trosheron

Kuando uno esta aziendo una melezina popular para un hazino dize este refran. Este es un prekante ke akompanya el echo. Komo si las buenas almas tomaran un ombre hazino i tornaran un ombre sano.

1829

1829

1008

Kon bueno kontarlo / Kon bien kontarlo

Kuando uno pasa una hazinura o una koza mala, i lo konta, anyade este refran.

1830

1830

1541

Kon el (eya) es kon el punto i la vezne

Vezne = pezo, balansa. Se dize de una persona muy sensivle ke todo la afekta. Es un espanto avlar kon eya. Se deve pezar en la balansa kada palavra ke se la dize.

1831

1831

1550

Kon parientes d'enfrente

Es mijor alesharse de los parientes (guadrar distansia).

1832

1832

1551

Kon parientes ke no tengas dar i aver

Kon parientes no vale la pena azer negosios, no dar i no aver.

1833

1833

1556

Kon sus piedras en su kavesa

Afito una koza mala a uno, ma es el ke se lo kavzo a si mizmo. Le dizen: "Tu te trushites a ti mizmo esta bela".

1834

1834

1567

Kontentate kon la parte ke te dio el Dio

Kontentate kon lo ke tienes. (kon lo ke te dio el Dio).

1835

1835

1560

Kon vida i salud todo se aze

La djente dezean obtener mas i mas. Ma lo prinsipal es ke estemos sanos i bivos. Si esto existe todo va a venir.

1836

1836

1569

Korason de kresiano

Se dize de una persona kruel.

1837

1837

1571

Korason, 'spejo de otro

Kuando dos personas son fideles una a la otra, pensan una por la otra, se dize de eyas este refran.

1838

1838

1313

Korre kuando no te korre

Una persona kere lograr algo. Perkura kon toda su fuersa ma no reushe. Le dizen: "Korre kuando la koza no te korre".

1839

1839

1579

Kriyos chikos, ansias chikas ; kriyos grandes, ansias grandes

Ver la eksplikasion del refran 1698.

1840

1840

1651

Kumicha de kavesal, aze muncho mal

Kumicha de kavesal es una mujer ke palavrea i enfasia sin kedar. Se echa en la kama i rompe kavesa al marido kon keshas sovre miembros de la famiya o kon exijensias: Kere un oto, kere otra koza i no lo desha repozar.

1841

1841

699

La ansia (i la solalda) abata el leon

La soledad es una koza terrivle i abate mizmo el leon.

1842

1842

24

La boka aza, la boka desaza

Kuando la persona avla bueno, puede konstruir i arreglar kozas. Kuando avla mal, destruye.

1843

1843

1663

La boka le va komo el kulo de la patika

Ay djente (jeneralmente mujeres) ke no kedan de avlar moviendo los lavios. Se asemeja la boka de esta klase de djente al kulo del pato ke se mueve todo el tiempo.

1844

1844

1666

La butika traya kaza i la kaza no traya butika

En primero es menester de tener una butika, un lavoro ke meta paras, i entonses se puede merkar kaza i no lo kontrario, komo azen muncha djente. Si tienes kaza i no tienes lavoro, ke vas a komer? Las paredes de la kaza?

1845

1845

1676

La esperansa del Dio no se kita

La esperansa en la ayuda del Dio nunka abandona al ombre.

1846

1846

1846

L'afero de la koda (Lo kojio por la kola)

De uno ke esta seguro ke va obtener lo ke kere de otro, se dize este refran: Ya tiene la koza en mano.

1847

1847

1680

La gana ke tengo de bailar, tienes tu de lavorar

Se dize del haragan.

1848

1848

1690

La ija es amiga de la madre

Se dize de las relasiones madre-ija: La ija es la amiga de la madre. Se dize este refran kuando nase una ija (komo konsolasion para la madre)

1849

1849

1656

La kara le 'sta de siete alegrias

Ay djente ke siempre estan kon kara de mungrina i de pepino. Se dize de eyos este refran kon ironia.

1850

1850

1699

La kaza es un podzo

La kaza es komo un podzo, mas metes en eya i mas se nesesita meter.

1851

1851

1700

La kaza i la lana, in la mano ke lada

La kaza komo la lana dependen de las manos ke las mantienen i ke las kudian.

1852

1852

464

L'akoleyas por la puerta, entra por la ventana

Se dize de la djente deskarada: La echas por la puerta, i kon azpanut torna atras i entra por la ventana.

1853

1853

1711

La komio komo el pan blanko

Ver refran 2024.

1854

1854

1713

La kondja s'amurcha, ma la vertu keda

Kuando se yevan flores a alguno, las flores no rezisten muncho tiempo, ma el pensamiento bueno atado a este akto permanese muncho tiempo en el tino del ke lo resivio. Se dize por las aksiones buenas del ombre ke deshan detras de eyas un rekuerdo bueno.

1855

1855

1728

La limpieza es media rikeza, ken la tiene es entera

Kuando una balabaya mantiene su kaza limpa i arreglada, se asemeja a media rikeza, ma para la ke la limpieza es una kualidad konstante - esto es rikeza entera.

1856

1856

1789

L'alma yeva mas de la piedra ; la piedra patlea, l'alma no

Kuando una persona sufre, su alma soporta mas ke la piedra. La piedra resive golpes i al kavo eksplota (patlea), la alma no.

1857

1857

1701

La luenga no tiene gueso, ma rompe guesos

Se dize de la kalumnia i del lashon ara, i del danyo ke pueden kavzar.

1858

1858

1701

La luenga no tiena guesos, se le arezvala

Ay djente ke de tanto palavrear, la luenga se le arrezvala - dizen kozas ke no tenian la intension de dezir.

1859

1859

1740

La mano pezo no tiene

Kuando uno alevanta la mano para aharvar, puede kavzar invalidez. Por esto kuando un padre alevanta la mano para aharvar a su ijo, la madre dize este refran: Pensa bien antes de aharvar i onde aharvas. Aharva el kulo i no la kavesa o la kara.

1860

1860

1742

La mansana ermoza se la koma el guzano

Se dize de la muchacha ermoza ke kae en manos de un marido negro.

1861

1861

1804

La mentira sale komo l'azeyte enriva del agua

Al kavo kavo, la mentira se deskuvre.

1862

1862

1810

La mojer aze, la mojer desaze

Si la mujer es buena, eya konstruye i aze, i mizmo si su marido no es riko, save arreglarse kon lo ke ay. Ma si la mujer no es buena, mizmo se se kaza kon un riko, lo va a destruir.

1863

1863

1811

La mojer onorada, en la punta de la montanya

Si la mujer es onesta i guadra su onor, mizmo si se topa en la punta de una muntanya, no le pasara nada.

1864

1864

1812

La mojer tiene el kaveyo largo i el meoyo kurto

Refran ke avla mal de la mujer.

1865

1865

1752

La negregura, al pareser se le veya

Manka la eksplikasion.

1867

1867

1773

La para kita loko al ben-adam

El ke tiene munchas paras se enlokese de preokupasion por su dinero.

1872

1872

1783

La pera no kaya leshos del peraso

Los ijos se asemejan a sus djenitores.

1877

1877

1856

Las bragas no se save atar, kazar se kera

Se dize kon ironia de uno ke ainda es chiko ma demanda komo si fuera grande.

1882

-

1867

Las oras buenas

Kuando alguno se espanta, le dizen: "Las oras buenas"

1890

1890

1871

Las paras van ande las paras

El riko bushka al riko para unirse kon el. No tomara a un prove mizmo si es intelijente.

1893

-

1830

La una mano lave la otra, las dos laven la kara

Kuando uno aze una buendad a su amigo, este le retorna dos tantos. Por esto vale la pena azer bien. (i la informante anyade: i a vezes no vale la pena!).

1895

1895

1883

Le kayo la kavesera

Se dize de la ke se kedo bivda.

1901

-

1892

'l es el ojo de la kara

Se dize de uno ke es "el ojo de la kara". (En ebreo: La luz de mis ojos). Por enshemplo, una madre kere a sus ijos ma uno de eyos es "el ojo de su kara". Kere espesialmente a este.

1904

1904

26

Leshos de vista, leshos de korason

Se dize del amor. Kuando se separa uno, el korason se ulvida del amor.

1906

1906

1885

Le 'sta akesheyando komo la moshka en la leche

Una se pavonea exajeradamente: chapeo kon flores, ets. i pensa ke es muy ermozo. Se dize de eya (por su espalda): le esta yakisheyando komo la moshka en la leche.

1907

1907

1886

Le 'sta komiendo las karnes

Uno esta bushkando a pelear kon otro i empesa a echar remarkas, el segundo no le interesa pelear i dize de el: Le 'sta komiendo las karnes. Dezea pelear.

1908

1908

1887

Le 'sta koriendo piedra i pidrisko

Kuando a uno le kaen kozas malas una tras otra (hazinuras, problemas financiarios), es komo si kayera sovre el pedrisko de los sielos.

1909

1909

1889

Le vijito la boveda

Se dize de uno ke en supito no entiende lo ke le dizen. Se dize de el ke la boveda lo vijito en supito.

1910

1910

1902

Lo barato es karo, i lo karo es barato

Kuando se merka una koza barata, sale ke no tiene valor i se deve echarla. A la reves, kuando, por enshemplo, se merka un vestido karo, se puede vestir i vestir este vestido i gozar de el muncho tiempo.

1911

1911

1904

Lo bueno i lo negro se veya al pareser

Se puede ver en la kara de una persona si le va bueno o malo

1912

1912

1905

Lo bueno ke le salga, lo malo ke le keda

Esto es una maldision: Uno dize de alguno ke es una buena persona, ma en realidad, no es bueno del todo. Responden kon ironia al ke disho: Si, esta es una buena persona, makare ke lo bueno le salga i ke lo malo le kede.

1913

1913

1906

Lo bueno se kera para la vejes

Kuando una persona es djoven puede somportar la durezas de la vida, ma para la vejez, mijor es ke le vaya bueno.

1914

1914

1955

Lo das enbasho salta komo el karpus

Se dize de los bovos: La persona bova es komo el karpus ke se echa al suelo i eksploza.

1915

1915

1908

Lo echo al sako

Kuando se reushe en enganyar a uno, se dize: Na ke le echaron al sako (le enganyaron)

1916

1916

1909

Lo echo detras de la oreja

Kuando demandan a uno de azer algo i este lo ulvida o no mete tino, se dize de el: echo la koza detras de la oreja.

1917

1917

1943

Lo kue aze la mano derecha, la siedra ke no sepa/veyga

Kuando se aze una sedaka o un favor a alguno, la mano siedra no deve saver lo ke izo la mano derecha.

1918

1918

1928

Lo kue pensa el amigo, ke se vaya al enemigo

El amigo siempre pensa i se preokupa ke mal puede afitar a su amigo. Ke estos pensamientos kaygan sovre el enemigo.

1919

1919

1925

Lo kue se aza a la boda, no se aza toda la ora

Para la boda se azen vestidos muevos, se gasta munchas paras. Estas kozas no se azen todos los dias. Se dize kuando ay una okazion en la ke se gasta un poko i se aprovecha para merkar otras kozas.

1920

1920

722

Lo kue yeva el ijo del ombre, l'alma lo save

Lo ke la persona somporta solamente lo save la alma.

1921

1921

1941

Lo komido por lo servido

Se dize esto de la parnasa de uno ke pasa estrechura. Lo ke gana lo kome i no le keda nada para ekonomizar.

1922

1922

1944

Lo metio kon la mano

Se dize del ke esta seguro de alguno.

1923

-

1962

Los dedos de la mano no son todos los mezmos

Kuando se kere dezir ke una persona no se asemeja a una otra, o ke esta koza no es kompletamente igual de esta otra koza, se dize: tambien los dedos de la manos no son los mizmos unos de otros.

1924

1924

1964

Los dias de la semana kayeron en un sako

Sovre el ke lavora en shabat i en fiesta. Le dizen: Ya no ay mas dias en la semana ke deves lavorar en shabat?

1925

1925

1965

Los dias korren komo el kavayo

Los dias pasan presto, presto

1926

1926

1968

Los echos no s'eskapan

Kuando una persona lavora sin parar, le dizen: Deskansa un poko. Los echos nunka se eskapan.

1927

1927

1985

Los kueros, kitan kueros, i metan kueros

Se dize del komersio de kueros. Ay ken merka kueros de kavra o de karnero i los venden. A vezes los presios son altos i a vezes no ay demanda i el merkader perde su fortuna, kere dezir ke el kuero le kito el kuero.

1928

1928

1989

Los maridos ke veyan en el chukal

Se asemeja al refran 1930

1929

1929

1989

Los maridos ke veyan kagar i no komer

Ay maridos ke se komportan kon sus mujeres komo si fueran esklavas. Les duele ke eyas koman. Se dize de estos maridos ke veen la mujer kagar i no komer. Yo tenia un marido komo este.

1930

1930

1993

Los panyos dan onores

Una persona ke se viste bien anyade a si mizma onor

1931

1931

1995

Los poyos ambezan a las gayinas

Se dize de los ijos ke munchas vezes ambezan a los djenitores.

1932

1932

2014

Madre ke no seyga

La madre se preokupa siempre i le dizen: No seas komo una madre, inchida de ansias.

1933

1933

1731

Madres haraganas kitan ijas asil

Asil = ke le agrada lavorar. Si la madre es haragana, las ijas azen el lavoro i se azen lavoraderas.

1934

1934

1737

Maldision de padre se ankalsa, maldision de madre no, porke los pechos bendisan

La maldision del padre se aze ma no la maldision de la madre porke los pechos ke alecharon a la kriatura la bendizen.

1935

1935

2033

Marido sin paras, ke si echa siniza a la kavesa

Para ke se nesesita un ombre/marido sin paras? El ke dezea ser marido deve ser kapache de mantener a su mujer. Si no, ke eche siniza a la kavesa.

1936

1936

2032

Marido no es kamiza de deznudar

Es menester avrir los ojos antes de tomar marido, porke no se trata de una kamiza ke uno puede trokar (es dezir divorsiar kuando da la gana). I malgrado esto, munchos van a la rabanut.

1937

1937

2091

Mazal no se merka kon paras

La suerte no se merka kon paras

1939

1939

2092

Mazal tapado

El mazal esta tapado. De un ombre ke no konsige lavorar i tener un soldo se dize: mazal tapado. Nada de lo ke toka se aze ermozo.

1940

1940

2039

Mas deznudo kayi de la tripa de mi madre

Kuando uno lo perde todo en los negosios i deve empesar de muevo, dize: Kede deznudo komo el dia ke nasi. Se dize kon optimizmo: Se deve empesar de muevo i todo tornara a su lugar.

1941

1941

2050

Mas vale bien de leshos ke mal de serka

Alguno de la famiya, el ijo o la ija, se va leshos, por enshemplo a otro pais. Esto es duro para los padres ma eyos dizen: mijor es ke esten bien leshos, i no mal aki serka.

1942

1942

2053

Mas vale kayido ke non pudrido

Se dize del kaveyo. Kuando el kaveyo se kae, se dize: Mas vale kayido ke non pudrido en la tierra (despues de la muerte).

1943

1943

2062

Mas vale un pasharo en la mano ke sien abolando

Mas vale tener menos ma en la mano, ke pensamientos i imajinasiones sovre kozas grandes ke podemos obtener, ma ke son komo pasharos abolando en los aires.

1944

-

2065

Mas vale solo ke mal akompanyado

Estar solo es malo. Ma mas vale estar solo ke en mala kompanyia.

1945

1945

2100

Meoyo kon paras no se merka

Si uno es bovo, no podra desbarasarse de su bovedad merkando hohma kon paras.

1946

1946

2102

Meta dos piezes en un sapato i la ventura va bushkala

La persona deve bushkar su mazal, mizmo si para esto deve meter los dos pieses en un sapato.

1947

1947

2104

Meter enriva d'un muerto, un bivo

Meter sovre una koza ke no vale nada una koza buena. Si dezeas konstruir, deves azerlo sovre fondasiones rezias, si no, tu konstruksion no va rezistir. Por esto se dize este refran.

1948

1948

2106

Meter sefer n'el kal

Azer una misva, azer alguna koza buena. Es komo meter sefer en el kal.

1949

1949

2107

Metida, korona de kavesa

Avlan de una persona ke estiman muncho: La resiven komo una korona de kavesa. (una novia por enshemplo)

1950

1950

2109

Mi padre fue roska, yo muri al ambre

Se dize esto del ke viene de una famiya buena i rika ma el, personalmente, es prove i se muere de ambre. Para ke le sirve ke su famiya fue rika?

1951

1951

2113

Mi palavra leviana ensima d'el

Se dize ke sovre el muerto solamente se avla de kozas buenas. Si no ay nada bueno ke dezir, no se avla del todo.

1952

1952

2124

Mirada i velada komo la reina

Kuando se avla de alguna persona bien kudiada, i ke la keren, se dize de eya este refran.

1953

1953

2123

Mira a la madre, toma a la ija

Kuando un mansevo kere eskojer una novia, le dizen: Mira a la madre i toma a la ija. Esto kere dezir ke si la madre es buena, tambien la ija sera komo eya.

1954

1954

1117

Mis kriyos kazados, mis ansias dubladas

Kuando los ijos son chikos, las ansias son chikas. Kuando kresen, las ansias kresen.

1955

1955

2127

Mochacha por las orejas

Kuando una muchacha engria kon mansevos, se kaza i no esta betula, de dize sovre eya: "Salio muchacha por las orejas". El kuero de mosedad estava en su oreja i no en el lugar djusto...

1956

1956

2143

Muerete te kerere bien

Mientras ke la persona bive, no se komportan bien enverso de eya. Kuando esta hazina i va a morir, en supito sienten amor por eya.

1957

1957

2144

Muerta dulsi no ay

No ay muerte dulse

1958

1958

2129

Mojeres munchas, madre es una vez

El ijo esta pronto a echar la mujer, ma guadra a su madre, porke solo ay una madre.

1959

1959

2134

Moshe morio, Elokim kedo

Kuando uno se pedre o no reushita, no falta pedrer la esperansa. El Dio mandara lo ke se nesesita.

1961

1961

2161

Muncho la 'sta mirando, le va ketar la stampa

Kuando vemos un mansevo ke fiksa su mirada sovre una muchacha, le dezimos este refran

1962

1962

2362

Ojo vaziyo tiene

Se dize de la persona ke kere i kere sin limito ni mezura.

1963

1963

2363

Ojos i manos te dio el Dio

Uno dize: No puedo azer esto. Le dizen: Porke no? El Dio te dio ojos i manos.

1964

1964

5

Oras esminguadas!

Kuando uno, en supito, entrompese kon una piedra, se kevra la pacha o esta ferido, dizen de el: Guay! Oras esminguadas! (en el diksionario: dezminguadas), kon la sinyifikasion de oras malas.

1965

1965

2398

Oro toka, lodo se li aza

Una persona sin suerte. Nada de lo ke toka le reushe.

1966

1966

2001

Oydeyadon komo kapak i tendjere

Son asortidos komo kapak i tendjere. Se dize del marido i la mujer ke se kompletan uno al otro.

1967

1967

2403

Oy no ay, amanyana va venir/aver

Salir kon esperansa. Oy no gano/no vendio. Amanyana reushira mijor.

1968

1968

2404

Oy no tengo ke azer; 'sto s'en puerta en puerta, porke mi suegra 'sta muerta

Se dize de las mujeres ke preferen distraersen en vez de lavorar. Van de puerta en puerta, de vezina en vezina, charleando i malavlando. Se dize de estas mujeres: La suegra se murio, no ay ken kontrole i la nuera esta libre de azer lo ke kere.

1969

1969

2405

Oy por ti, amanyana por mi

Oy yo te ayudo, amanyana, tu me ayudaras

1970

1970

2129

Padre i madre es fin un karar

El padre i la madre biven asta sierto tiempo

1971

1971

2129

Padre i madre es una vez

Uno tiene unikamente un padre i una madre. Esto es sabido

1972

1972

2409

Paga lo kue deves, saves lo kue tienes

Paga lo ke deves i savras lo ke te keda en la mano.

1973

1973

1119

Palavra buena de marido, unfla por l'oyido

Kuando el marido es bueno i avla dulse kon su mujer, eya se engodrese, komo si la unflara por la oreja kon las kozas buenas ke le dize.

1974

1974

2411

Palavra dulse avre puertas de fierro

Se topa en todas las lenguas: Kuando se avla bien, se avren las puertas, ma kuando se avla kon birra i ofensando, se serran las puertas.

1975

-

921

Paliko salio de Gan-Eden

A vezes es menester dar unas kuantas aharvadas kon un palo. El ke no entiende kon palavras es menester ambezarlo kon palo

1976

1976

266

Palo tuerto nunka s'enderecha

Ver la eksplikasion del refran 1618.

1977

1977

2425

Panderiko muevo, tres dias a la pader

Una koza mueva reziste tres dias i despues para de ser mueva.

1978

1978

1527

Pan i sal komer ma kon salud, kon kontentes, kon alegria

Komo el refran 1827, ma aki se trata de tres kozas: salud, kontentes i alegria.

1979

-

2423

Pan kortado se koma kon savor

Kuando se konkluye un akordo, es menester ke todo este klaro. Komo kuando se korta una revanada de pan i se kome kon apetite.

1980

1980

2428

Para echos del Dio no ay ni kavo, ni karar

Para los echos del Dio no ay fin ni bastante.

1981

1981

2145

Para el marido, la muerta de la mojer es una dada en el kovdo

Kuando un ombre se embivda, sufre muncho, komo kuando se resive un golpe en el kovdo. El dolor es grande ma se va pronto. Na ke ya se topa la mueva mujer a la puerta.

1982

1982

2437

Para ke se azan lodos, para ke pizan todos

El lodo indika palavras malas o echos malos. Kuando se sienten palavras malas, se endjuntan todos para pizar - para anyadir de su parte.

1983

1983

1906

Para kuando keres lo bueno? Para la manseves o para la vejes

Komo el refran 1914.

1984

1984

2429

Para lo bueno prima poder, para lo malo pasensia

Para ke se aga bueno, es menester saver komo azer para ke se aga bueno. Para las kozas malas, es menester tener pasensia asta ke pasen.

1985

-

30

Parame madre kon mazal i echame a la mar

Se dezea a la madre ke pare un ijo kon mazal bueno. No nesesita mas de esto.

1986

1986

2095

Para nada, kaldo de avas

Uno deve a su amigo i no paga. Le da alguna koza chika sovre la kuenta. El emprestador aksepta este pokitiko i dize: Para nada mijor es resivir kaldo de avas.

1987

1987

599

Pasa punto, pasa mundo

Kuando una persona se enfurese, grita, maldize i aze verguensa. Desha pasar el tiempo i sakara toda su ravia, i se kalmara.

1988

1988

2454

Pasatelo por la barva

El "sefte", la primera ganansia del dia en el echo, se uza pasar por la barva en senyal de mazal bueno. Otra esplikasion: Estan avlando de una persona i saven ke no merese komplimentos. Uno lo alava i el ke le konose bien i save lo ke es, dize: Tomatelo tu - pasatelo por la barva (komo el sefte)

1989

-

2455

Pasensia, piojo ke la noche es larga

Una koza ke se alarga i se alarga sin fin, se dize: Pasensia! La noche es ainda larga (Los piojos tienen tiempo, toda la noche esta delantre de eyos)

1990

1990

2456

Pashariko de montanyas

Se dize del ombre ke siempre esta paseando afuera i nunka se topa en la kaza. Es komo un pashariko de montanyas.

1991

1991

385

Patron en bolsa ajena

Uno akonseja a su amigo: merka esto, mete paras aki. De onde save lo ke tiene el otro? Es ke se topa adientro de su bolsa?

1992

1992

2466

Pensar i avlar

Es menester pensar antes de avlar

1993

1993

2470

Perro ke grita no modre

Ay djente ke gritan, gritan, ma todo pasa i no azen danyo. No son malos.

1994

1994

2471

Perro ke seya, de soy ke seya

De mizmo ke se eskoje un perro de rasa, ansi se deve tomar una novia - de kaza buena i famiya buena

1995

1995

2472

Perro selozo

Se dize del envidiozo. Los perros son envidiozos grandes. Karesas a uno, imediatamente viene otro a pedir karesas.

1996

1996

2480

Piedra arondjada no se torna atras

Kuando uno dize alguna koza; por enshemplo, ofende a su amigo. El danyo ya esta echo, no se puede arremediar.

1997

-

2484

Pisha d'en alto

Es uno ke no tiene medios ma se aze de Rothchild. Se dize de el: "Pisha d'en alto". Parate en un lugar ke te konviene i no en un lugar ke no es tuyo.

1998

1998

2487

Pisho de bivdas

Kuando el kave no sale bueno, no esta bastante espeso i fuerte, o kuando la supa sale shavda, se dize ke estan komo pisho de bivdas.

1999

1999

2488

Pleito d'ermanas, ahenya de manos

Se uzava poner alhenya kada semana (para el shabat). Dos ermanas ke se pelean es una koza normal i korriente - komo la alhenya ke se uza poner kada semana.

2000

2000

2494

Por el muerto se avla solo bueno

Komo el refran 1654.

2002

2002

2515

Prime dar de pasadas

Uno bushka a pelear, ay ke desharlo, azer un torno i pasar adelantre.

2003

2003

2516

Prime darles leche de madre i ija

Dos personas de la famiya (marido i mujer o madre i ija) se pelean entre eyas. Se dize: Es menester darles a bever leche de madre i de ija. Antes avian munchos kavzos en ke la madre i la ija parian al mizmo tiempo. Se koje leche de la madre i de la ija i se les da a bever a los ke se pelean i se mete la paz entre eyos.

2004

2004

2519

Pudri, i no se pudri

Uno kome la alma de otro. Kere ke se pudra, ma no se pudre. Por enshemplo, un marido kon su mujer.

2005

2005

2483

Piojo, piojo, sale de mi, vate ande mi vizina

Se dize de uno ke importuna sin parar, tanto ke ya no se le puede soportar. Le dizen: Vate ande la vezina.

2006

2006

2540

Riza a la boveda

Ay muchachas ke rien de todo. Avlen de lo ke avlen, eyas se rien. Esto mostra bovedad.

2007

2007

1279

Riza de dolor de korason

A vezes uno rie malgrado ke el korason duele, para tapar i no mostrar por afuera los sentimientos interiores.

2008

2008

2541

Riza sin ansya

Ay ken rie de todo korason, riza sin ansia.

2009

2009

2552

Salta komo el gayo montes

Kuando se avla a uno, i este salta sin sentir asta el fin lo ke le estan diziendo, le komparan a un gayo ke salta (gayo montes)

2010

-

2553

Salud es una chika palavrika

Le dizen a uno "salud ke tengas" - en todo i por todo una palavrika chika, ma es, en realidad, un sujeto grande, muy grande i komplikado. A vezes, la djente no dan importansa a la salud. No se kontrolan. A una persona ansi, le dizen: la salud es una chika palavrika, ma ke azes tu por ti?

2011

2011

2555

Salud no se venda ni se merka

Un refran ke eksprime la realidad.

2012

2012

2550

Salio de kaza entre las dos luzes

Se dize del ke madruga muncho para ir al lavoro o a otro lugar, kuando ainda esta eskuro, entre la noche i el dia.

2013

2013

2559

Save la roza en ke kara apoza

Kuando una muchacha se viste kon un vestido ke le va bien, dizen por eya este refran. Komo si el vestido fuera una roza ke save en ke kara apoza.

2014

2014

2572

Se aza del bovo i del loko

Se dize de uno ke se aze el bovo ke no entiende nada, ma en realidad prova eskonder su vedradera facha.

2015

2015

2566

Se aparo komo la novia

Djentes, en jeneral ombres, estan parados i avlan, i uno esta parado komo una estatua, no se mueve i no dize una palavra. Dizen sovre el este refran.

2017

2017

2569

Se arkojeron dos kulos desnudos

Se dize de dos proves ke se kazan. No tienen nada (No komo oy en dia, ke los padres merkan todo para los ijos, (kaza, muevles), i se limitan eyos para dar a sus ijos kazados)

2018

2018

2570

Se avrio komo la flor de la kalavasa

Se dize de la muchacha ke dezde su chikez se komporta komo una mujer eksperimentada, se dezvelopa i se avre grande komo la flor de la kalavasa. Se dize kon konotasion negativa sovre una muchacha lijera i vulgar.

2019

2019

2577

Se durma el mazal

Se dize de la muchacha ke le agrada muncho durmir. La dizen: Porke durmes, muevete! si no, tambien tu mazal se va durmir.

2020

2020

2576

Se dio al daul de yorar

Uno se unfla de tanto yorar. Se dize de el ke, de tanto yorar, se unflo komo un daul.

2021

2021

1160

Se fuyo a pie deskalso

Uno ke dezea muncho fuir de algo o de alguno, lo aze mizmo sin kundurias.

2022

2022

2585

Se kudreyo komo el perro

El perro kere tanto a su amo ke le resive kon alegria i kon saltos. Kuando se vee a uno ke se esmueve, se alegra i aze ruido, se dize de el este refran.

2023

2023

1711

Se la komieron komo el pan blanko

Se dize del marido ke no se komporta bien kon su mujer. "Se la kome" (la atema) komo se kome el pan blanko.

2024

-

2586

Se lo komio entre kulos i fruskos

Uno aze una koza no reglamentaria sin ke ninguno lo vea o lo sepa, komo el ke kome en guadrado.

2025

2025

2591

Se 'spandio komo el piojo en la tinya

Resives en tu kaza a un invitado ke no tiene onde bivir, i el s'espande i se ensancha i ya se aze amo de la kaza. Se dize ke s'espandio en tu kaza i en tu alma komo los piojos (le dates el dedo i aferro toda la mano).

2026

2026

2594

Se torno kon los mokos enkolgando

Envian a uno para azer una tarea i no reushe i torna sin ke iziera nada. Dizen de el este refran.

2027

2027

25

Serra tu puerta, alava tu vizina

Mizmo detras de la puerta serrada, alava a tu vezina. Se prudente i previene el golpe. Ansi tendras siempre buenas relasiones kon eya.

2028

2028

2233

Ser, rikos de salud

Esto es una bendision: Sanos ke estemos (rikos de salud).

2029

2029

2609

Serro la puerta despues del kavayo fuyido

Se trata de una situasion en la ke la prudensia vino despues de ke algo ya afito (el kavayo se fuyo)

2030

2030

2734

'Skojo todo peras mundadas

Se dize de uno ke bushka para el las kozas las mas eskojidas. (eskoje las peras mundadas, para no tener ke kansarse mundandolas).

2031

2031

2735

Skorido por la nariz

Se dize esto, por enshemplo, de un ijo ke se asemeja al padre komo dos gotas de agua (komo si saliera de su nariz)

2032

2032

1279

Sol de dolor de korason

Se dize kuando sale un dia luviozo i nuvlado, ke kaje no se vee el sol. Kuando ya sale el sol, esta tan palido ke duele el korason.

2033

2033

2744

Solo, ken no se nasio, no se muere

No se puede fuir de la muerte. Se dize esto komo konsolasion: Solo el ke no se nasio, no se muere.

2034

2034

2746

Sorver ke seya, bavas ke seya

Kuando uno va a merkar alguna koza, es menester ke avra bien los ojos i ke no merke todo lo ke se prezenta a su mano. Ke no sea komo uno ke sorve sin meter tino mizmo si son bavas.

2035

2035

2747

'Spandete Hasday, ke te vo 'spozar

Se dize kon ironia de uno ke esta parado komo si fuera un tapete ekspuesto en vitrina. Le dizen: Espandete i mostra lo ke tienes ke te vamos a espozar.

2036

2036

1265

'Spandete fin ande la kolcha se 'stira

Una persona ke sale a merkar i lo kere merkar todo ma no tiene bastante paras. Deve azer kuento para saver lo ke puede merkar, i merkar asegun sus medios.

2037

2037

2748

'Spantate de los ojikos d'enbasho

Ay djente ke prezentan un aspekto modesto i kayado (la mirada en basho), ma en basho eskonden alguna koza feya. No se deve fiar uno de esta klase de djente.

2038

2038

517

'Sta aharvada del filek

Se dize de la ke fue aharvada por el destino, i esta kevrada.

2039

2039

2749

'Sta asperando kon ojos de papel

Kuando uno aspera kon impasensia a alguno, dizen de el este refran. Sus ojos ya se kansaron de tanto asperar i estan komo el papel.

2040

2040

2750

'Sta de la puerta a la ventana

Este refran es komo el refran 2040, avla del espero. Kuando se aspera a alguno, se korre de la puerta a la ventana asperando ke yege.

2041

2041

2578

'Sta dormiendo ensima la mula

Se dize de uno ke no entiende, ke esta al limito entre la bovedad i la naividad. No save lo ke afita a su derredor.

2042

2042

2751

'Sta el guevo a la punta

Se dize de uno ke se apresura muncho. Se asemeja a la gayina ke esta kon el guevo a la punta.

2043

2043

2752

'Sta kada kara una mansana

Se dize de una mujer muy ermoza. Sus karas son komo dos mansanas.

2044

2044

2759

'Stamos en un korason

Se dize esto kuando ay komo telepatia entre dos personas ke pensan lo mizmo al mizmo momento.

2045

2045

2753

'Sta muncha kayades, va naser una ija sfriyada

Se dize este refran kuando, entre djente, se aze silensio en supito, i ninguno dize una palavra. Se dize: Esto es sinyo ke va a naser una ija no dezeada.

2046

2046

2754

'Sta muy kudus

"Kudus" es un perro loko. Se dize esto de una persona ke sufrio un dezastre, ke se separo de una persona kerida, o ke se le murio un kerido - i esta yora yora.

2047

2047

928

'Stan komo el perro i el gato

Se dize de dos personas (un marido i una mujer, por enshemplo) ke estan peleando siempre.

2048

2048

2760

'Stan unas nochadas, en bien empleyadas

Kuando se pasa una noche sin durmir, se dize: Las noches son tan largas - ke en bien las vendamos (ke mos sea por bien)

2049

2049

1284

'Sta una kara de pepino

De una persona ravioza se dize ke tiene la kara komo un pepino.

2050

2050

2756

'Sta un friyo ke la piedra patleya

Kuando aze un friyo muy fuerte, se dize: Aze tanto frio ke la piedra patleya (eksploza).

2051

2051

2757

'Sta un panar amariyo

Kuando uno esta hazino i tiene la kara amariya se dize de el ke esta komo un panariz amariyo (panar = panariz).

2052

2052

2754

'Sta un perro kudus

Se dize de una muchacha lijera, ke no se averguensa, ke no se komporta komo se deve, ke flirta kon los mansevos, ets. Se dize de eya ke esta komo un perro loko.

2053

2053

2758

'Sta un ratoniko embutido

Se dize de una mujer bashika i godrika - es komo un ratoniko embutido.

2054

2054

1102

Suegra ni de barro buena

Es muy raro ke una nuera avle bien de su suegra. Puede ser una sovre un milion. Por esto dize el refran ke mizmo kuando es una estatua de barro, la suegra no es buena.

2055

2055

2762

Su ermozura es, la leche i la sangre

Se dize de una mujer ke es tan ermoza ke es komo la leche en la sangre. (Meshkla de blankura i koloradez).

2056

2056

2761

Su ermozura es una en el mundo

Se dize de una mujer ke es tan ermoza ke su ermozura es una en el mundo, no tiene parigual.

2057

2057

2764

Sus lagrimas no van a kayer en basho

Kuando afita a uno una koza negra o ke uno le aze danyo, i este yora, le dizen: De los sielos alevantaran tus lagrimas i el ke te danyo, resivira de enriva lo ke se merese.

2058

2058

2716

Siempre no kanta el gayiko

Kuando a una persona le va todo bien en la vida o en el echo, deve ser prudente, porke la suerte no va estar siempre kon el. Mientres esta ganando, deve ekonomizar i guadrar para el futuro

2059

2059

2766

Taksan d'abasho, taksan d'ariva

De lo ke dezimos sovre la Tierra, los sielos son testigos. Si dezeamos bueno, esto lo oyen en los sielos i lo realizan. Lo mizmo kuando avlamos mal i maldezimos, los andjeles envian el mal de enriva.

2060

2060

241

Tanto grita el ladron, fin kuando se fuya el patron

El kulpavle avla i embrolia tanto el meoyo del amo a ken danyo ke este se kaya i se va. Esto es un metodo de la djente mala, ke enganyan i rovan i embrolian a las personas buenas i naivas.

2061

2061

731

Tanto va el kantariko al podzo, fin ke se rompa

Se dize por enshemplo del ladron: rova i rova sin ke le arresten. Ma a la fin es arrestado (se rompe el kantariko).

2062

2062

2233

Tener rikezas de salud

Dize uno: Este tiene una fortuna, este otro es riko. Le responden: la fortuna sola no es tan importante, lo esensial es ke venga kon salud.

2063

2063

2776

Te nombrimos ! Ke te nombran kon bueno o kon salud

Dos mujeres se enkontran. Dize una a su amiga: Ah! Ay poko tiempo avlimos de ti kon una amiga. I eya anyade el refran: Te nombrimos, ke te nombren kon bueno!

2064

2064

2777

Te 'stan komiendo los oyidos

Te arraskan los oyidos - esto es sinyo ke alguno avla de ti/te esta membrando agora.

2067

2067

2778

Te troko el soy

En jeneral, el padre dize esto a su ija kuando lo enfasia: Te trokaremos la famiya, es dezir, te kazaremos. Se dize por birra, ma en realidad es una beraha.

2068

2068

1953

Te vo mandar por la komadre

Se dize a uno ke mandan a azer un mandado i este se ulvida de atornar. Le dizen kon ironia: Te vamos a mandar por la komadre.

2069

2069

2811

Todo es para el ojo del bivo

Se dize de alguno ke se murio: Ke entierro grandiozo tuvo, ke maseva manyifika le izieron! Responden: Todo es para el ojo del bivo, ma al muerto ke le importa?

2070

2070

2812

Todo komo todo, i esto komo todo

Kuando uno aze una koza mala i tambien antes no se komportava komo se deve, dizen de el este refran. Es dezir, No se troko nada en el. Todo esta igual.

2071

2071

2813

Todo kon hen i kon grasia

No falta exajerar en nada. Todo deve azerse kon mizura i kon grasia

2072

2072

32

Todo lo ke briya no es oro

Ay djente ke biven kon muncho luso ma estan yenos de devdas i sus vida briyante esta podrida por adientro.

2074

2074

2826

Todo 'sta el ojo en el kamino

Se dize del ke no puede kedarse sentado trankilamente en un lugar. Siempre esta korriendo de un lugar para otro. Kere salir a kamino.

2075

2075

2825

Todo 'sta disho, me disho

Estan avlando en famiya o entre amigos: Este me disho esto, no, esta me disho esto, ets. Se dize sovre eyo este refran: Todo es avlastina sin importansa.

2076

2076

2821

Todo su ganado para Ham Merkado

Se dize del gastador. Todo lo ke gana se lo da a Ham Merkado (Merkado tiene aki un dovle sentido: el nombre de una persona i el merkado (charshi).

2077

2077

2833

Todos los ke van a la gerra no kayen

Se dize este refran kuando uno teme empesar a azer algo (empesar un lavoro muevo) porke save ke otros antes de el no reusheron. Le responden: No todos los ke van a la gerra kayen. El fakto ke otros fayitaron no es una razon sufisiente para no provar.

2078

2078

2836

Todos s'aferran kon la pader basha

Ninguno ataka a una persona fuerte. Atakan, sin razon, a la persona debil. Por enshemplo, a una mujer sola ke no tiene defensa, ke es vieja o hazina, a un guerfano o a una bivda. Es muy fasil ser barragan frente a la djente debil.

2079

2079

2838

Toma i demanda

Le dan a uno una koza i este dize: Es poko. Le dizen: Toma agora i despues demanda mas. Si te keshas dezde el prinsipio, te kedaras sin nada.

2080

2080

2841

Tomar los kaminos en las manos

A vezes la persona esta enfasiada de todo i dezea fuir de los problemas. Ir leshos i alesharse de sus belas.

2081

2081

2853

Tu boka ke kome miel

Kuando sirven a uno una komida savroza, le dizen este refran y le suetan: ke tu boka koma miel.

2082

2082

2792

Tiene boka de pinyon

De uno ke maldize sin parar i saka palavras negras de su boka, se dize ke tiene una boka negra, boka de pinyon.

2083

2083

2793

Tiene kulo puntudo

Se dize de la persona ke no puede sentarse trankilamente en un lugar. Se alevanta i se va i atorna, i otra vez se alevanta.

2084

2084

2794

Tiene manos de oro

Se dize de la persona kapachitada en los lavoros de mano.

2085

2085

2795

Tiene manos largas

Se dize del ladron: Tiene manos largas ke yegan a todos los lugares i rovan.

2086

2086

2790

Tiena meoyo de graja

Se dize del bovo (tiene meoyo de graja)

2087

2087

2796

Tiene ojo burakado

Dizen ke ay djente ke tienen ojo malo - Kavzan aynara a los otros.

2088

2088

2798

Tiene pachas largas

Se dize del ke anda presto.

2089

2089

2797

Tiene pachas de guma

Se dize de los abitantes de la sivdad bulgara Plovdiv (Filipopoli, Filibe). La sivdad esta konstruida sovre siete kolinas i los abitantes suven i abashan sin parar. Por esto se dize de eyos ke tienen pachas de guma.

2090

2090

2799

Tiene padre padrasto, madre madrasta, i ninguno de korason

Se dize del ke no tiene ninguno ke le kudie, ke pense en el o ke le ayude. Aunke tiene djenitores verdaderos, esta en el mundo komo un ijastro.

2091

2091

2800

Tiene punchones en el komo-se-yama

Tiene punchones en el kulo. No puede kedarse sentado en un lugar. Se tiene ke mover todo el tiempo.

2092

2092

2801

Tiene puso roto

Puso = pulso. Se dize del ke djuga a las kartas o a los dados i pedre. Komo si su pulso estuviera roto: echa i echa i no reushe.

2093

2093

2802

Tiene tino de gato

Se dize de la persona ke se ulvida. Tiene memoria de gato.

2094

2094

2803

Tiene tripas buenas

Se dize de la persona ke kome de todo. Todo lo ke se le da, lo kome sin objeksion.

2095

2095

2890

Una fila de karne, una de kezo

Se dize de una mujer ke anda neglijada, no le importa su aparensia, se parese a un pastel kon una fila de kezo i sovre eya una fila de karne.

2096

2096

2893

Una luvia kayo, ke s'avrieron los sielos

Se dize kuando kae una luvia muy fuerte.

2097

2097

2904

Una paja detiene un mulino

A vezes una koza chikitika provoka problemas enormes - komo la paja ke se enkasha i detiene el mulino.

2101

2101

2911

Unas paren, otras beven los kaldos

Se dize este refran kuando una mujer pare ijos i se muere i los ijos kresen. Yegan las alegrias, kazamientos i inietos, i eya no goza de eyo. El padre se kazo kon otra mujer i esta es la ke se aprovecha de las alegrias i del onor de estos ijos. (kuando una mujer pare le dan a bever kaldo de gayina - i aki es otruna mujer, no la parida, la ke resive el kaldo de gayina). Se puede jeneralizar i tambien uzar el refran para otros kavzos en los ke la persona no goza de los frutos de su lavoro.

2103

2103

2865

Un bulto de chimineya

Se dize de una mujer suzia komo un bulto de estierkol.

2104

2104

2866

Un bulto de mursa

(Mursa = fealdad, una koza dezagradavle, ke kavza disgusto). Se dize de la persona ke esta siempre triste o araviada, ke se le ve en la kara ke algo le oprime la alma.

2105

2105

2869

Un dia mantiene un anyo i un anyo no mantiene un dia

A vezes los benefisios de un solo dia permeten de bivir un anyo entero, i a vezes el lavoro de un anyo entero no es bastante para azer bivir un solo dia.

2106

2106

2917

Uno yevaron, uno trosheron

Se dize de una persona hazina ke la kudian i el kudio reushe. Komo si yevaran un ombre hazino i trusheran un ombre sano.

2107

2107

1100

Un pedaso de karne kon dos ojos

Se dize esto de un bovo kon kola.

2108

2108

2886

Un punto oy, uno amanyana

Se dize del ke lavora avagar avagar, komo si tuviera todo el tiempo del mundo.

2109

2109

2887

Un raton ke kaya, se skalavra

(se skalavra = se rompe la kavesa). Se dize de una kaza de proves onde no ay nada de komer. Mizmo un raton ke entre ayi se va romper la kavesa para topar komida.

2110

2110

2923

Vamos sakodir el arvoliko

Por enshemplo, vienen los ijos a demandar dinero a los padres, i estos no tienen. Dizen los padres kon ironia: vamos a sakudir el arvoliko i empesaran a kaer paras.

2111

2111

2922

Va venir tiempo, ke las karas se van azer komo los dipes de los tendjeres

Kuando vendra el Mashiah las karas se van a azer pretas komo los dipes de los tandjeres. Asperamos a la venida del Mashiah ma los tiempos mesianikos estaran akompanyados de dezgrasias grandes.

2112

2112

2928

Vejes, no me la alaves

No ay nada bueno ke se pueda kontar sovre la vejez.

2113

2113

1507

Vende el sol, merka la kandela

Kuando una muchacha aze un lavor de mano, ma durante el dia pedre su tiempo korriendo de un lugar al otro, por la noche se akodra de empesar a lavorar a la luz de una kandela.Se dize de eya este refran: Durante el dia kuando ay sol i luz, no izo su lavoro. Kuando se akodro? Kuando yego la noche.

2114

2114

2934

Ver a la bula de baldes

(Bula es una senyora) - Ver de baldes a la senyora deznuda. Se dize kuando una mujer se mostra muy deskuvierta.

2115

2115

2938

Vezino bueno, i en beit-ha-hayim

Mizmo en el semeterio, el enterrado kere un vezino bueno, porke este es el lugar de las almas. Se dize este refran kuando alguno sufre kon un vezino negro. Se dize entonses: Mizmo en el bedahem se nesesita un vezino bueno.

2116

2116

2939

Vezino, para el dia malo

El vezino es la persona la mas serkana i el puede ayudar en los momenos malos.

2117

2117

2940

Vidas de perros

De la persona ke soporta una vida negra se dize ke bive vidas de perros

2118

2118

2002

Vites al azno, ni preto, ni blanko

Dos personas tienen pleto i se estan peleando, i tu lo saves, ma no keres entremeterte i azes komo si no supieras nada.

2119

2119

2945

Vinieron chuliko i chubaniko

(Chuliko = chikitiko; chubaniko = pastorsiko). Se dize este refran kuando ay una fiesta (boda, ets.) i una parte de los konvidados arrastan kon eyos una parea entera: vezinos, ijos sin ke esten invitados.

2120

2120

2958

Ya greto el grajon, va venir invierno

En Huts-la arets, kuando el grajon (graja, kuervo) grita es sinyo de nieve.

2121

2121

2971

Yirme por estos mundos endelantre

Uno ya esta enfasiado de algo, esta kansado i ya no lo soporta mas. Dize: fuire de esta situasion i ire por estos mundos endelantre.

2122

2122

2973

Yo do poko, de los sielos - muncho

Se dize de la sedaka. Uno ke esta en la mizeria, aze una dadiva a los proves i aspera ke por zahut de esto, los sielos lo alivien de su mizeria.

2123

2123

2980

Yora el sielo, yora la tierra

A vezes, kuando un sadik grande se muere, kae luvia. Se dize ke mizmo el sielo yora su muerte.

2124

2124

2963

Ya me komio la miga i el meoyo

Kuando uno kumichea sin parar, demanda i demanda, i si no resive imediatamente, kontinua sekando el meoyo a los otros, dizen de el este refran.

2125

2125

2960

Ya keto el velo

Kuando una persona pedre la verguensa, demanda i exije sin fin, se dize de el ke kito el velo - la verguensa lo desho.

2126

2126

2966

Ya mi se azieron los ojos pasharikos

Dize esto el ke aspera kon impasensia.

2127

2127

2176

Nainda no salio de la kashka del guevo

Kuando los ijos empesan a avlar a los padres komo si supieran mas de eyos, los padres dizen este refran. Na ke ainda estan chikos i no tienen eksperiensa de la vida i ya keren ambezarmos.

2128

2128

2177

Nasido de noche de viernes

Del enguerkado i malinyo se dize ke nasio noche de viernes.

2129

2129

2181

Ni ajo dulse, ni krisiano bueno

En kontra de los krisianos.

2130

2130

38

Ni el grande kon su grandeza, ni el riko kon su rikeza

No ay ke ser orgoliozo (so grande! so riko!) porke no saves kuando vas a kaer.

2131

2131

2203

Ni mierkoles sin sol, ni novia sin amor

El mierkoles se uzava azer la kolada. Mira una al sielo i dize: Guay! esta nuvlado! Dize la vezina: "No ay mierkoles sin sol, komo no ay novia sin amor. Siempre ay un poko de sol el mierkoles? Esta probado!

2132

2132

2226

No avlas boka, ke lo gostas

Uno dize: A mi no me pasara! Le dizen no avles ansi porke la kozas rodean de tal modo ke la boka "va a gostar lo ke avlo"

2133

2133

1890

No ay fuego sin flamas

Todo tiene una razon. Las flamas no asuven ansina setam.

2134

2134

2229

No ay ken se duele mas de la ke pare

No ay ninguno ke se preokupe mas de la ke pario, es dezir ke la madre.

2135

2135

2231

No ay madre mas de la ke pare

Ninguna puede ser madre de un ijo, solamente la ke lo pario.

2136

2136

2233

No ay mas grande rikeza de la salud

Esto es una saviduria popular. No ay rikeza mas grande de la salud.

2137

2137

2238

No ay ni tinta ni papel lo kue yevo

De uno ke sufrio muncho i konta poko de las sufrensas ke paso, se dize: No ay papel ni ay tinta para eskrivir todo lo ke paso.

2138

2138

2239

No ay savio mas del ke lo pasa

No ay mas savio del ke tiene eksperiensa. El ke paso las kozas lo save mijor ke ninguno.

2139

2139

2242

No digas d'este podso no bevo agua, si no ke t'aogas

Por enshemplo, un mansevo dize: Kon una de esta famiya nunka vo a kazarme. No saves komo van a arrodearsen las kozas. En supito vas a ver ke te estas aogando. No agas afirmasiones definitivas.

2140

2140

2246

No es d'echar a por aya

Se avla de uno i se anyade: No es d'echar a por aya, al esierkol. Tiene kon todo algo bueno.

2141

2141

2254

No keto dientes nainda

Se dize esto se una persona ke ya kresio ma ke se komporta komo una kriatura, komo si no se dezvelopara bastante

2142

2142

2257

No l'arrogas ke se le alvanta el gajo

Se arroga a uno. Kuando se demanda i se arrogo demaziado a uno, se le asuven los umos i se alevanta de orgolio. Por esto no se deve arrogar demaziado.

2143

2143

2259

No le kanta el gayiko

No siempre le va bueno a la persona. No siempre reushita.

2144

2144

2262

No m'enkolgas aki, enkolgame mas par aya

Se dize por enshemplo por el dinero. Una de las partes no tiene bastante medios. No puede responder a las exijensias. Dize: No tengo para esto, ma para una koza mas chika puede ser. I dize este refran.

2145

2145

2263

No me yoras prove, yorame sola

Ser prove es duro ma estar solo - es ainda mas duro. Para yorar por uno, yora por el ke esta solo i no por el prove.

2146

2146

2268

No piza urmigas

Alguno ke no es tan bueno, ma ke se mostra komo uno ke mete tino en no pizar sovre las urmigas. Sus aksiones mostran ke piza sovre las almas de las personas.

2147

2147

2270

No se le apura muncho

Se dize esto de una ke es un poko bova. No "apura" asta el fin sus palavras. A vezes se le eskapan palavras feas de la boka porke no lo pensa bien asta el fin. Si lo pensara no dishera esto.

2148

2148

2279

No te aza propia por salud

Esto afita por enshemplo en las famiyas. La madre demanda a sus ijos ke la ayuden en la kaza. Eyos se fuyen. La madre dize el refran: Mizmo si demandas a uno por su propia salud, no te respondera.

2149

2149

5

No te lo digo, no te lo maldigo, guay in ke ora te lo digo

Se dize ke ay oras buenas en las ke se realiza lo ke demanda la persona. I, has vehalila, ay oras malas en las ke la persona desha eskapar de su boka algo malo, mizmo sin kerer, i la koza se realiza. Por enshemplo, una mujer avla kon su vezina de las relasiones entre marido i mujer i dize kozas ke pueden yegar asta el divorsio i esto afita kontra su veluntad.

2150

2150

2189

No tengo ni ija de kazar, ni mojer de mantener

Se dize del ombre ke bive en las kayes i ke gasta sin kuento. Le dizen: Limita un poko los gastos, pensa en amanyana! I el responde kon el refran. No tengo ovligasiones ninguna.

2151

2151

2275

No s'entienda ni la entrada ni la salida

Djente avlan sin parar, ma tu no entiendes kualo es el empesijo i kualo es el fin. Es todo aire. Se dize entonses este refran.

2152

2152

2256

No kon ken nasites, sino kon ken bevites

Se dize esto a la muchacha. Eya dize: En kaza de mis djenitores avia esto i esto. Le responden: No importa lo ke avia en kaza de tus djenitores. Lo ke importa es kon ken bives agora.

2153

2153

468

No le da antender de las kashkas a las muezes

Por enshemplo entre un marido i su mujer. La mujer no save nada de los echos de su marido. El no la mete al korriente de sus echos. Eya lo ke save es sovre las kashkas ma nada sovre la muez de adientro. Se puede dezir tambien por las relasiones entre vezinos o entre miembros de una famiya.

2154

2154

2185

Ni al riko ke des, ni al prove ke aprometas

Al riko no es menester darle - ya tiene bastante por si mizmo. Al prove no ay ke aprometerle sino darle.

2155

2155

2571

Se avrio komo la kondja

A la kontra del refran 2019, este se dize de un modo pozitivo, sovre una muchacha ke se izo ermoza i se avrio komo una flor.

2156

2156

2579

Se echan dos, se avantan tres

Kuando un mansevo i una muchacha se echan endjuntos, azen una kriatura, i se alevantan tres. En este kavzo se dize este refran.

2157

2157

2523

Se kresa el azno, la samara se le aze chika

En jeneral se uza la palavra "azno" para la djente bova. Kuando el bovo krese, todo se le aze chiko, esto no le va, i esto no le va...

2158

2158

1577

Se kresan los kriyos, se kresan las ansias

Ver el refran 1840

2159

2159

192

Seremos buenos amigos ma no tokaremos la aldukera

Ke muestra amistad no toke la aldukera, las paras

2160

2160

2606

Seremos kontentes kon lo kue tenemos

Mos kontentaremos kon lo ke tenemos.

2161

2161

2632

Si el emprestamiento era bueno, el rey aiva dar su mujer emprestado

La saviduria popular dize ke no se deve emprestar. El emprestamiento no es un koza buena i util. En la mayoria de los kavzos se sale de ayi peleado. En vez de dezir munchas grasias, o no se retornan las paras o se dizen palavras feyas.

2162

2162

2634

Si el mal no era mio, yo me riiva de mi vizino

La persona se rie siempre de lo ke le pasa al vezino, ma kuando el mal le viene a el, le duele i no se rie.

2163

2163

2731

Sinko puntos d'alegria, sien anyos de mala vida

Se dize sovre los kriminales: si uno aze una mala aksion, rova por enshemplo, tiene una alegria kurta, ma despues le aspera munchos anyos de sufrensa, prizion i kastigos.

2164

2164

2755

Sta prenyada, sta l'alma yena

La mujer prenyada se mueve kon difikultad. Se dize de eya: Esta prenyada - tiene l'alma yena, porke yeva adientro de eya una kriatura.

2165

2165

2773

Te amostrare de kual palo se aze la kuchara

Uno dize a su amigo una koza ke no korresponde a la verdad o a lo ke save el otro. Este le dize: Yo te vo amostrar kuala es la verdad!

2166

2166

1962

Todos los dedos de la mano no son lo mezmo

Se dize esto en segito a una jeneralizasion o a una kalumnia sovre un grupo entero (djudios, arabos, ets.). No todos son negros.

2167

2167

2837

Todos son la fiel del guerko

Se dize, por enshemplo, de los miembros de una mizma famiya: Este es un ombre negro, este aze mal. Le responden: Todos son iguales, todos son negros.

2168

2168

2863

Un bueno i un negro no peleyan

Por enshemplo, un marido i su mujer o una suegra i su nuera, si uno de eyos es trankilo i de buena karakter, no avra pelea entre eyos. Ma si las dos partes son komo gayos, la pelea esbrochara.

2169

2169

2074

Un amigo entre la djente vale mas de paras en la kupa

Una persona rika, kon munchas paras ma ke esta sola i sin amigos - para ke le sirven sus paras? Mijor es para la persona tener un amigo verdadero ke le podra ayudar i ke le servira mas ke toda su fortuna.

2170

2170

2873

Un loko kita sien

Uno dize: Vamos a este lugar, ay ayi okaziones de azer negosios importantes. Munchos le kreen i korren ayi, malgrado ke no ay nada ayi. Sovre esto se dize ke un loko kita i fabrika munchos otros lokos komo el.

2171

2171

2876

Un mudo i un tartamudo no se dan a entender

Un mudo i un tartamudo no pueden entendersen uno al otro. Se dize kuando dos personas avlan, ma kada una esta enserrada en su mundo i no existe ninguna posibilidad de komunikasion entre eyas.

2172

2172

2884

Un poko de agua al podzo

Se dize kuando se anyade a algo ke ya tiene muncho de eyo - no se siente lo ke se anyadio. Ay ayi bastante, para ke anyadir mas?

2173

2173

191

Un vezino vale mas de un ermano/pariente

La sinyifikasion del refran es komo lo dize su sentido literal. No ay nada ke eksplikar.

2174

2174

2941

Viejos en kaza, apretos vienen en kaza

El refran lo dize todo - La vejez se akompanya siempre de apretos.

2175

2175

2968

Ya va venir el Turkito por la fez

Uno demanda un favor a su amigo i este se lo refuza. Dize el ombre: Ya yegara el dia en ke nesesite un favor mio (komo si deshara el fez en su kaza i va a tornar a tomarlo) i no lo tendra.

2176

2176

101

Abasha eskalon i toma mujer, asuva eskalon i toma kompanyon

Es menester ke el ombre sea un poko mas alto de la mujer, no dezde el punto de vista fiziko, sino por el orijen de la famiya, por la instruksion, ets. Las dos partes del refran son paralelas. La primera parte es dirijida al ombre (deve tomar mujer de pozision mas basha) i la segunda parte es dirijida a la mujer (deve tomar marido de pozision mas alta).

2177

2177

75

A la mar va, agua no topa

Se demanda a uno ke traiga una koza ke se topa i ke es fasil de ver, ma el lo bushka i no lo ve - se dize sovre el este refran.

2178

2178

135

Al benadam la palavra, azno el palo

A la persona se le deve avlar i eya entiende, ma al azno es menester aharvarlo un poko para ke entienda lo ke se kere de el. Por enshemplo, la madre aharva a su ijo kuando no se komporta bien. Le dizen: Porke lo aharvas? Deves avlar kon el i tomarlo kon las buenas.

2179

2179

98

Al enemigo konsideralo komo amigo

Mizmo si saves ke uno es tu enemigo, mijor es konsiderarlo komo amigo porke puede ser ke ansi amejoree su relasion. Ma si a lo malo se responde kon malo, el se azera ainda mas malo.

2180

2180

234

Antes de avlar pensa lo kue digas

No apresurarse en avlar. Antes de sakar una palavra de la boka, azer preseder el pensamiento a la palavra.

2181

2181

246

Antes ke te la kortan, kortala tu

Se dize esto de la palavra. Antes ke te la korten i te serren la boka, apresurate i serrale tu la boka.

2182

2182

242

Antes ke t'espozas, mira lo kue 'skojas

Antes de despozarse es menester examinar bien ke kompanyero se deskoje.

2183

2183

103

Abata la tierra, abata el korason

Kuando uno se muere los parientes se preokupan i se okupan de los enlutados. Kuando el tiempo pasa, el dolor se kalma i pasa, komo kuando se echa tierra sovre la tumba, i ke se va i se undea.

2184

2184

399

Bueno viene de mano del bueno i malo viene de mano del malo

La persona buena aze bueno, del malo solo viene malo. Kuando uno aze un favor a su amigo, se dize de el: Es una persona buena i se dize el refran.

2185

2185

439

Das en el baro guay del baro, das en el vidrio guay del vidrio

Para la madre todos los ijos son iguales. Kuando ay un pleto entre eyos, si se mete de parte de uno de los ijos es komo si kevrantara el barro, si se mete de parte del segundo, es komo si kevrantara el vidrio. Es menester ke se kede en pozision neutral.

2187

2187

566

Djudio bueno no ay

Se dize burlando. Los djudios son intelijentes i saven azer kombinasiones. Lo bueno del korason es menester bushkarlo. Se dize kuando se siente ke un djudio izo alguna koza mala.

2188

2188

563

Djustos pagan por pekadores

Munchas vezes, el djusto paga por el ke izo el pekado.

2189

2189

583

Dos vezes pensa, una vez korta

Kuando uno deve dezir la palavra del kavo, le dizen: pensa dos vezes i despues korta (di la ultima palavra).

2190

2190

579

Dos mujeres i una oka azen bazar

Se dize de las mujeres ke azen muncho ruido avlando: Dos mujeres kon su palavradero i su ruido son komo un bazar.

2191

2191

643

El amor es dulse ma kon pan

Dos personas se keren muncho una a la otra ma estan desnudos i desbragados, i no tiene ke komer. Un amor komo este no puede rezistir, i se puede transformar en odio.

2193

2193

663

El benadam arriva asta onde puede ma no asta ande kiere

Kuando una persona kere lograr algo, aze todos los esforsos i yega asta un lugar determinado. Ma ay limites en lo ke puede alkansar.

2194

2194

1118

El Dio ke mos guarde de medkus i de indivinas

Esto es una bendision: Ke el Dio te guadre de medikos i de indivinas.

2196

2196

631

El Dio veya los korasones

Una persona puede avlar bien i mostrarse bueno, ma lo ke tiene en el korason solo el Dio lo save.

2197

2197

714

El guevo del gayo

Se dize esto de el ke dize bavajadas, ke no tienen lojika (komo si avlara del gayo ke puso un guevo)

2198

2198

149

El ijo es komo lo ambezas, el marido komo lo uzas

Los ijos se pueden ambezar i edukar. Eyos saldran komo los edukates. Ma al marido es menester akostumbrarlo poko a poko asta ke se komporte komo kere la mujer. Se dize komo konsejo a una ke se kazo o a una mujer djoven.

2199

2199

685

El djugar maytap es kontajiozo

Kuando empesan a burlarse de uno, la djente ke estan al derredor partisipan i kada uno anyade lo suyo - komo una hazinura kontajioza.

2200

2200

855

El kuento de kaza no sale para la piatsa

En la kaza se azen los kuentos: Vo a merkar esto i esto. Kuando se yega al charshi todo es diferente i el kuento no sale komo lo penso la mujer en la kaza. Nunka sale lo ke la persona preparo komo eya lo penso.

2201

2201

859

El loko da, el meoyudo toma

Esto es una imajen de la vida: El bovo renunsia i da, viene el meoyudo i lo koje. Se dize kuando uno resive una koza ke no le korresponde. En vez de dezir: No, esto no me korresponde, se aprovecha de la inosensia del ke da, i toma.

2202

2202

48

El loko lu gasta, el savio se lo koma

Por enshemplo, una pareja se va a kazar. No tienen muncho dinero ma eyos keren un salon para la kaza, para konvidar muncha djente, azer una boda luksioza - entran en devdas para azer todo este "teatro". Los konvidados son los intelijentes ke gozan por kuento de esta pareja. Trayen un chiko prezente ke no kuvre ni un grosh de lo ke van a komer ayi.

2204

2204

2018

El mal para uno es konsuelo para otro es ansia

Uno se sente kulpavle. Devia azer esto i no lo izo. I na ke le kaye un mal, i el lo aksepta i se konsola. Para otros el mal ke les kaye, les provoka belas.

2205

2205

903

El nasido kon mancha nunka se adova

Se dize esto kon una sinyifikasion moral i no fizika. El ke nasio kon una mancha moral no la puede adovar.

2206

2206

746

El ke da es komendador

Kuando uno da, el pensa ke es el patron del ke resivio, ke puede dar ordenes i exijir.Por esto muncha djente dizen: Renunsio, me arreglare solo.

2207

2207

942

El prove veye todo preto

El prove es pesimista. No tiene esperansa de ver bueno. Para el todo esta pintado en gris o en negro.

2208

2208

965

El sapatero yeva el sapato roto

Refran konosido: El sapatero anda deskalso

2209

2209

976

El sodro oya para mal

Kuando se avla mal de uno ke no oye bien, esto lo siente, sin embargo. Por enshemplo, un viejo de la famiya. Pensan ke no oye i avlan de la intension de meterlo en una kaza de viejos, este salta i dize: No kero.

2210

2210

991

El uzo es segunda natura

El uzo es la segunda natura del ombre. Avlan de uno i dizen ke esta akostumbrado a komportarse ansi i ansi, ma no nasio kon esto. Le responden kon el refran.

2211

2211

1034

En la kaza del kumardji l'alegria no tura muncho tiempo

Kumardji es djugador de kartas. A vezes el djugador de kartas gana. Ma muy presto perde su dinero, de modo ke la alegria no le tura muncho tiempo.

2212

2212

1058

Enriva lisho lisho, adebasho medra i pisho

Los ojos veen lo ke briya i es lisho, ma un poko mas adientro - ke el Dio mos guadre! Se dize de la djente ke, por afuera, parese ke todo esta ermozo, ma debasho ay kozas feyas.

2213

2213

1137

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

Kuando se dize de uno ke es derecho i onesto, uno no deve fiarse muncho en esto. Le responden diziendo: Los derechos son los muertos (djugo de palavras: los muertos yazen derechos en sus tombas)

2214

2214

1052

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

Kuando el perro guaya por la noche, se dize este refran, ke la guaya no sea para maldision sino para bendision i alegria.

2215

2215

2436

Para ke no kayas en pekado

Para ke no pekes.

2216

2216

1178

Guadra las paras para dia malo

La persona deve guadrar paras para los dias duros. En Bulgaria se dize: Paras blankas para dias negros

2217

2217

39

Gudruras dan ermozuras

Se dize komo alavansa de la godrura de la mujer.

2218

2218

1180

Guadrate de djudio riko, de grego buracho i de turko prove

Estas son las kozas ke son atribuidas a los miembros de estos puevlos. Ay ke guadrarse del djudio riko, del grego burracho (kuando se emborrachan, rompen platos i son peligrozos) i del turko prove (porke puede ser ke se mete a robar)

2219

2219

45

Ganate nombre bueno, echate al rovo

Si te merkates una buena fama, puedes azer lo ke keres, mizmo rovar (ninguno kreyera ke una persona komo tu puede azer una tal koza).

2220

2220

62

A hazinura larga, muerta segura

Esto es un fakto de la vida: Una hazinura ke tura muncho tiene komo kavo la muerte.

2221

2221

1174

I grandes i chikos komo los djudios de la kaye

Por enshemplo, uno fabrika unas kuantas kozas ma no le salen iguales (no mete tino). Vienen a el kon keshas. Se djustifika diziendo este refran.

2222

2222

1045

I prove i gaviento

La persona prove deve abasharse un poko, demandar ayuda. Ma no. Tiene orgoyo. Ke se muera de ambre entonses! - Se dize esto kuando mos topamos kon una persona komo esta.

2224

2224

1318

Ke no te konfias ni a tu kamiza

Esto es un konsejo a la persona: No fiarse en otra persona (mizmo en su kamiza) sino en si-mizmo.

2225

2225

1307

Ke estega en kaza, pan no demanda

Ay djente ke lo tiran todo i kuando lo keren no lo topan i van a bushkarlo ande los vezinos. Se dize entonses: Porke tirar? Ke se kede en kaza, pan no demanda.

2226

2226

1266

Kada uno trave la kuedra para onde el

Kada uno pensa en si mizmo i no en los otros (trava la kuedra para onde el)

2227

2227

1343

Ken aprometa toma responsabilita

El ke promete deve mantener la prometa. No todos se komportan ansi.

2228

2228

1362

Ken dize no, dize ya

Se dize de uno ke se obstina en lo suyo i dize siempre no. Le dize la otra parte: Di si una vez! (ya = si en alman).

2229

2229

1365

Ken en el Dio s'arima nunka s'enganya

Esto es una ekspresion de fey: El ke tiene konfiensa en el Dio, nunka sera enganyado.

2230

2230

1341

Ken engluta amargo, no eskupa dulse

Una persona ke tuvo muncha amargura en su vida, las kozas ke dize i ke salen de su korason estan tambien yenas de amargura.

2231

2231

775

Ken korra detras de lo muncho, piedre lo poko

Se dize, por enshemplo, sovre los djogos de kartas: ganates? kontentate de lo ke ay. Si no, pedreras tambien lo poko ke tienes.

2232

2232

1296

Kayades senyora, ke la salud es para ti

Se puede dezir de kualkera mujer, de la suegra, por enshemplo, ke avla, avla i se inyerva. Le dizen: Kayades, kayades, ke se trata de tu salud (ke no te hazinees de tanta birra).

2233

2233

1537

Komo es el arvole, es i el fruto

Komo los djenitores - ansi salen los ijos (La verdad es ke no siempre es ansi).

2234

2234

1531

Komio el ratonado

Se dize esto del ke se ulvida. Le akodran ke disho esto i esto i el lo niega. Se dize de el ke komio lo ke los ratones komieron (kere dezir ke se ulvido)

2235

2235

1555

Kon sestos no mandan de los sielos

El Dio no manda al ombre sestos con vedruras, frutas i otros produktos. El da al ombre la kapachidad i las aptitudes para mantenerse.

2236

2236

1616

Kuando las manos no tokan, las paredes lo echan

A vezes se guadra una koza en la kaza i despues no se topa. Se dize: si manos no lo tokaron, es dezir, si ninguno no la rovo, al kavo la toparemos.

2237

2237

1647

Kuanto mas alto me veyo, mas alto kero ser

Mas tiene la persona mas kere. Se topa en la sima ma kere toparse ainda mas alto. Se puede dezir sovre el onor i tambien sovre el dinero i los bienes.

2238

2238

1605

Kuando el riko s'emprovesa es komo el prove s'enrikesa

Kuando el riko pedre sus paras, lo poko ke le keda es komo lo ke tiene el prove kuando s'enrikese.

2239

2239

1595

Kuando el gato no sta, los ratones baylan

Kuando no ay ninguno en la kaza (no esta el balabay), los ladrones fiestan i bailan. Azen rebuelta en la kaza.

2240

2240

1705

La barka es grande, la rikeza es grande

Kuando se karga una barka, si la barka es grande, entrara una karga grande. Kuando se traye un resipiente grande, demandan: Porke tan grande? Porke es menester meter adientro munchas kozas.

2241

2241