חזרה לדף השער

 

ספרי שירה לילדים בלאדינו

 

 

כניסה למצגות

(המתינו בסבלנות עד עליית המצגת)

 

אנו מוסיפים לאתר מדור המוקדש לשירת ילדים בלאדינו ובו שני ספרי שירה אלקטרוניים (מצגות שיר): "מגדל בירושלים - שירים לילדים" מאת אבנר פרץ ו"ססגוניה – שירים לקטנים וגדולים" מאת עדה גטניו-שאלתיאל.

עשוי מי מכם לתמוה: מה ללאדינו ולשירת ילדים, בדור שבו אין גדלים עוד כמעט ילדים שלשון אימם לאדינו? על כך נענה, כי שירת ילדים היא סוגה ספרותית, אחת מני רבות, שלה מאפיינים, תביעות, כללים וזרמים ותת זרמים משלה. יוצרים רבים בלשונות שונות ראו בכתיבה לילדים אתגר ספרותי ויצרו יצירות חשובות בסוגה זו, מהם כאלה שהקדישו כל חילם לכך, ומהם שהוסיפוה כנדבך לכלל שירתם. בשירה העברית נוכל להזכיר, בין היתר, את אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, מרים ילן-שטקליס, זאב, אנדה, פניה ועוד רבים אחרים. בשירה האנגלית, את לואיס קרול, אדוארד ליר, סטיבנסון וא.א. מילן. בשירה הספרדית, את חואן רמון חימנז, גבריאלה מיסטרל, קינו קאסו ואחרים.

כתיבת שירה לילדים בלאדינו היא נסיון נוסף לבחון את גבולות הפוטנציאל של הלשון ולהתמודד עם האתגר שמציבה סוגה כזו. כל עוד קיימים שוחרים לשפת לאדינו וליצירה בה, קיים גם קהל יעד פוטנציאלי לסוגה הזו וקיימים קוראים, שיוכלו ליהנות מיצירה בה, בתנאי שתהיה כתובה כראוי ובעלת ערך, גם אם הותירו מאחריהם זה מכבר את שנות הילדות והנערות.

ועוד תשובה בפינו: הספרים שאנו מעלים לאתר הם ספרים דו-לשוניים, עברית-לאדינו. לפחות בצד העברי הם יכולים לדבר אל ליבם ואזניהם של ילדים בני זמננו (אף על פי שקרנה של השירה בספרות הילדים ירדה מעט בשנים האחרונות ויצאה, לא עלינו, מן האופנה, אך הגלגל עשוי גם שיתהפך...) ואנו מעיזים אפילו להביע תקווה, שימצאו כאלה שירצו להנחיל לדור הצעיר את הלשון היפהפיה ההולכת, למרבה הצער, ומשתכחת, וימצאו בשירים הדו-לשוניים האלה עזרה וסמך.

שני הספרים מכסים טווח גילים רחב. שיריה של עדה גטניו-שאלתיאל יכולים להמנות עם תת-הסוגה של Nursery Rhymes, שירים לפעוטות. מעבר לחזות הפשוטה, מסתתרת צליליות נעימה העשויה לדבר לאוזנם של ילדים. שלל תמונות הבובות (עיצוב וצילום של המשוררת) המלוות את הטקסט, יש בו להרחיב ולהעצים את חוויית הילד. קראו בעצמכם והווכחו.

באשר לשיריו של אבנר פרץ, הם מכוונים לגילאים גבוהים יותר. ראשיתם בשירים עבריים שפרסם המשורר לפני כשלושים שנה בעיתון הילדים המיתולוגי "דבר לילדים" בשלוש שנותיו האחרונות ("אני גאה לצרף שמי ליוצרים נהדרים שתרמו, על דפי "דבר לילדים", לספרות הילדים העברית, ובהם שלונסקי, לאה גולדברג, נחום גוטמן, מרים ילן-שטקליס, רפאל ספורטה, זאב, אנדה ופניה ורבים אחרים" – אומר המשורר). החל משנות השמונים הוא כתב נוסח ספניולי לרבים מן השירים האלה (מונח עדיף על פני "תרגום"). אחדים מהם פרסם ב"אקי ירושלים". עתה ניאות להביאים לפני קהל שוחרי הלאדינו, בתקווה שימצאו הד בליבם. אחדים מן האיורים המלווים את השירים הם מעשי ידיה של יפה טלרק, שהיתה באותן שנים המאיירת של "דבר לילדים". שני השירים האחרונים בלקט לקוחים מתוך ספר שירי הילדים "יש לי נמש" שפרסם אבנר פרץ ב-1979 בהוצאת ספרית פועלים. האיורים המלווים את שני השירים האלה לקוחים מן הספר הזה והם מעשי ידיהן של זוג מאיירות: אסתר קורטי ואלונה דגני.

אגב, באותן שנים בהן פרסם אבנר פרץ את שיריו בגליונות "דבר לילדים", פרסמה שם עדה גטניו-שאלתיאל אגדות קצרות לילדים. כעבור שלושים שנה, נפגשים שני היוצרים הללו במדור "שירי ילדים בלאדינו" באתר הזה.