חזרה לדף השער

 

פרויקטים

ספרית לאדינו וירטואלית

דוגמא לחלק מן הרפואות והסגולות בלאדינו

המופיעות בספרו של חיים פאלאג'י "ספר רפואה וחיים"

 

 

(ד) פירסמו הרופאים מב׳יינא שנת תרכ"ז וז״ל:

און רימידייו פור קי נו פודיסטי לה קולירה סוב'רי לה פירסונה:

און ג'יניראל ב'ייז'ו אין לה ארמאדה די אוסטאריאה פוב'ליקו סימאנה פאסאדה

קואנדו איסטובו אין לה ארמאדה איסטוב'ו לה קולירה איספאנדידה אין טודה

לה איב'רופה אי אין מי לוגאר קי איסטאב'ה מיס סולדאדוס איסטאב'ה לה

קולירה  קון סאנייא גראנדי אונה קאזאלינה מי אינביזו קי ליס די אקומיר

לה מאנייאנה אין אייונאס אילה נוג'י אנטיס די דורמיר דוס אז'יקוס קרודוס

אי אה קריאטוראס און קוארטו די אז'ו מאנייאנה אי לה נוג'י אי פ'ין היום

פאסו 4 קוליראס פ'ורטונוזאס קון סו סולדאריאה אי סיימפרי ריגלי לה קומידה

קון אז'וס קרודוס טאנטז לה סולדאריאה קון סו פ'אמיאה אי נו סולו. קינו

סילי מורייו ני און סולדאדו די קולירה אפילו ני אין תאזינורה נו סי לי חאזינו

דינגונו די אייוס ע״כ: