חזרה לדף השער

 

פרויקטים

ספרית לאדינו וירטואלית

אנו פותחים במיזם חדש: העלאה על האתר של ספרי לאדינו ישנים ונדירים.

אחד מצווארי הבקבוק הקשים ביותר בהתפתחות חקר הלאדינו הוא נדירותם של ספרי לאדינו. מעטות עד מאוד הן הספריות בעולם המחזיקות אוספים ייצוגיים רחבים של ספרי לאדינו. רבים מן הספרים (מבין למעלה מ-2,000 כותרי לאדינו) הם נדירים ומצויים בעותק בודד או שניים בספריה זו או אחרת. כל זה מגביל מאוד את יכולתם של חוקרים, סטודנטים ותלמידי מחקר להגיע אל החומר הנדרש להם.

מאז הקמת מכון מעלה אדומים נעשה במכון מאמץ גדול לרכז בו ספרים וכתבי יד בלאדינו. האוסף מונה למעלה מאלף וארבע מאות כותרים והוא אחד מבין השלושה הגדולים בעולם. בהתבסס עליו אנו פותחים בצורה צנועה במיזם העלאת ספרי לאדינו נדירים על האתר שלנו. נתחיל בספרים קטני היקף אך נדירים מתחום ספרי הקופלאס והרומנים המתורגמים.

במקביל לכך אנו מעלים כאן 30 הפניות לספרי לאדינו שנסרקו ע"י ספריית חב"ד בניו-יורק והועלו על האתר שלהם: http://chabadlibrarybooks.com/

כאשר נכנסים לספר באתר ספריית חב"ד ניתן לדפדף בו, לקפוץ לעמוד מסוים או להוריד את הספר למחשב על ידי לחיצה על "הורדת קובץ". כדי לחזור לאתר בסיום העיון יש ללחוץ על סמל החץ בפינת המסך העליונה.

ניתן לחלק את ספרי לאדינו לשלוש קטגוריות:

א.      ספרים דו לשוניים המכילים מרכיב של לאדינו. כאלה הם ספרי המקרא עם תרגום לאדינו, פרקי אבות עם לאדינו, הגדה של פסח עם לאדינו, ספרי פיוטים ובקשות המכילים גם קופלאס ופיוטים בלאדינו, ספרים תורניים המכילים קטעים בלאדינו (דרשות, צוואות וכו').

מרבית הספרים שאליהם אנו מפנים בספריית חב"ד (להוציא שנים) הם ספרים מן הסוג הזה. כלולים כאן ספרים נדירים משנות הדפוס הראשונות בלאדינו (דפוסי ש') ובהם: (1) תורה עם לאדינו, קושטא ש"ז (1547) – התרגום הראשון ללאדינו. (2) ספר שארית יוסף... וביאור לוחות אברהם זכות בלשון לעז (ספרדי), שאלוניקי שכ"ח (1568) (3) [יוסף קארו], ספר שלחן הפנים ליברו לייאמאדו אין לאדינו מיזה די איל אלמה, ויניציאה שס"ב (1602) (4) סדר ארבע תעניות, ויניציאה שפ"ד (1624) [כולל הפטרת תשעה באב בלאדינו]. כמו כן כלולות כאן תשע הגדות לפסח.

ב.   ספרים בלאדינו. בהפניות לספרית חב"ד יש שלושה ספרים כאלה: (1) יעקב כולי, מעם לועז בראשית, אזמיר תרכ"ד (1864) (2) אברהם אסא, ספר צרכי ציבור, קושטא תצ"ג (1733). (3) בחיי אבן פקודה, ספר חובת הלבבות בלעז (תרגם ללאדינו יוסף פורמון), קושטא שכ"ט 1569

ג.    ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מן המאה הט"ו ואילך של רבנים מקהילות ספרדיות ובהם עדויות שנגבו מעדים בלשונם המקורית, ספניולית (לאדינו). במקרה הזה נשתדל להעלות ברבות הימים מבחר עדויות כאלה (ולא את הספרים במלואם).

 

משאבי המכון מצומצמים ביותר ואנו קוראים לכל מי היכול לתת ידו, לתרום תרומתו כדי לאפשר לנו המשך פעילותנו לריכוז אוצרות הלאדינו והפצתם בקרב ציבור שוחרי השפה.

 

אנו קוראים למכון בן צבי לנקוט יוזמה ולהעלות בדרך דומה את אוצר עיתונות הלאדינו הגדול בעולם שברשותו ואשר צולם בשנים האחרונות (במימון הרשות הלאומית ללאדינו) על גבי מיקרופילם.

אנו מקווים כי יוזמות כאלה יתנו דחיפה גדולה לחקרי לאדינו בעולם כולו.

 

ד"ר אבנר פרץ

 

 

א. ספרי לאדינו באוסף ספרית חב"ד

 

Títulos de los libros

מקום

שם הספר

La Tora (Pentateuco) con ladino, Constantinopla, 1547

1-11658

 

תורה עם לאדינו (ותרגום יווני), קושטא ש"ז (1547)

Sefer 'Han'hagat a-Hayim – Livro Intitulado Redjimiento de la Vida, Salónica, 1564

shh

ספר הנהגת החיים – ליברו אינטיטולדו רגימיינטו דילה וידה, שלוניקי שכ"ד (1564)

[Yosef ben Sem-Tov ben Yesua Hay] El Libro Sheerit Yosef…con comentarios sobre las Tablas de Abraham Zacuto en ladino, Salónica, 1568

2-11634

 

 

 

 

עמוד 158

 

[יוסף בן שם טוב בן ישועה חי], ספר שארית יוסף ... וביאור לוחו' כ"ר אברהם זכות בלשון לעז (ספרדי), שאלוניקי שכ"ח (1568)

החלק הכתוב בלאדינו:

Bahaya Ibn Pakuda, Sefer Hovot ha-Levavot be-Laaz, Constantinopla 1569

3-11707

בחיי אבן פקודה, ספר חובת הלבבות בלעז (תרגם ללאדינו יוסף פורמון), קושטא שכ"ט 1569

[Yosef Caro], El Libro Shulhan Ha-Panim (La Mesa Puesta), libro llamado en ladino Meza de el Alma, Venecia, 1602.

4-11642

 

[יוסף קארו], ספר שלחן הפנים ליברו לייאמאדו אין לאדינו מיזה די איל אלמה, ויניציאה שס"ב (1602) [ספר שולחן ערוך בלאדינו. נדפס לראשונה בשלוניקי שכ"ח (1568)]

Mahzor Venezia, Venezia 1598

mv

מחזור ויניציה שנ"ח (1598)

 

Seder Arba Taaniyot (Orden de Cuatro Ayunos), Venecia 1624

5-24762

 

סדר ארבע תעניות, ויניציאה שפ"ד (1624) [הפטרת ת"ב עם תרגום לאדינו]

Abraham Asá, Sefer Tsorhè Tsibur, Constantinopla, 1733

17-24673

 

אברהם אסא, ספר צרכי ציבור, קושטא תצ"ג (1733)

Isaac ben Moshé de Pas, Sefer vMeirat Enayim, Liorna 1753

25-33041

 

יצחק בן משה די פאס, ספר מאירת עינים, ליוורנו תקי"ג (1753) [בלאדינו: הקדמת המחבר ובסוף הספר: בית המקדש ג שיבנה בימינו בקרוב אמן]

Meam Loez, Devarim, part I 1773

16ª-41526

ארגואיטי יצחק, מעם לועז דברים ח"א תקל"ג 1773

Tefilat Yesharim, a-Kol Kol Tefila, Amsterdam 1779

ty

תפלת ישרים הקול קול תפלה, אמשטרדם תקל"ט (1779)

David Pardo, Sefer Shifat Revivim, Liorna 1793

21-19742

 

דוד פארדו, ספר שפעת רביבים, ליוורנו תקנ"ג (1793) [בדף כ"ג – כ"ד כתובת התורה בלאדינו]

Elisha Havillo, Sefer Hamon Hogeg, Aggada de Pesah, Liorna 1794

6-4915

 

אלישע חבילייו, ספר המון חוגג..דברי הגדה לליל פסח, ליוורנו תקנ"ד (1794)

Hohmat Yeoshua Ben Sira, Viena 1818

hy

חכמת יהושע בן סירא וינה תקע"ח (1818)

Sefer Zimrat a-Arets, Liorna 1820

zh

ספר זמרת הארץ, ליוורנו תק"פ (1820)

Sefer Pirke Avot … Im Laaz Sefaradi, Pisa 1822

pa

ספר פרקי אבות ... עם לעז ספרד, פיסא תקפ"ב (1822)

Aggada de Pesah, Liorna 1822

8-10655

 

הגדה של פסח עם הפתרון בלשון ספרדי, ליוורנו (הוצ' בילפורטי) תקפ"ב (1822)

Sefer Kitve a-Kodesh Tora Neviim u-Ketuvim, Izmir 1838

kh

ספר כתבי הקדש תורה נביאים וכתובים עם העתקה ספרדית אזמיר 1838

Aggada de Pesah, Belgrado 1841

7-10651

 

סדר של הגדה כמנהג ספרדים, בלוגראדו תר"ב (1841)

Rahamim Menahem Mitrani, Meam Loez Yeoshua vol. 1, Saloniko 1851

426508

רחמים מנחם מיטראני, מעם לועז יהושע ח"א, שאלוניקי תרי"א (1851)

Aggada de Pesah, Liorna (Tubiana) 1853

8-10670

 

דף השער

הגדה של פסח עם הפתרון בלשון ספרדי, ליוורנו (הוצ' טובייאנה) תרי"ג (1853)

דף השער (עמוד 2):

Mahzor le-Rosh a-Shana Min'hag Sefarad, Viena 1853

mrs

מחזור לראש השנה - מנהג ספרד - בקהילות קדושות בקושטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא, וינה תרי"ג (1853)

Eliau Ha-Cohen Ha-Itamari, Sefe r Ve-lo Od Ela, Izmir 1853

29-5821

 

אליהו הכהן האיתמרי, ספר ולא עוד אלא, אזמיר תרי"ג (1853) [כולל "עניין הרעש" בעברית ובלאדינו על הרעש באיזמיר בשנת 1688 ר' להלן]

Moshé Isaac Almoli, Sefer Kiriat Hana, Belgrad 1853

26-34925

 

משה יצחק אלמולי, ספר קרית חנה ... פירוש קהלת בלשון ספרד, בילוגראדו תרי"ג (1853)

Hayim Palache, Sefer Yimtsá Hayim, Izmir [1863]

22-20174

 

 

תוכחת חיים

חיים פאלאג'י,  ספר ימצא חיים, אזמיר [תרכ"ג (1863)] [כולל תוכחת חיים בלאדינו ר' להלן בחלק "תוכחת חיים" עמוד 186 ואילך]

Yaacob Hulí, Meam Loez, Izmir 1864

16-22704

 

יעקב כולי, מעם לועז בראשית, אזמיר תרכ"ד (1864)

Natan Amram, Sefer Kinian ha-Guf, Liorna 1868

30-34893

 

 

סדר חליצה

נתן עמרם, ספר קנין הגוף חלק שני לחלק אבן העזר, ליוורנו תרכ"ח (1868) [כולל סדר חליצה בלאדינו עפ"י "זכור לאברהם" ר' להלן)

Abraham Ancagua, Sefer Kerem Hemer, Liorna 1869

28-1019

 

אברהם אנקאווה ספר כרם חמר ח"ב... קיצור תקנות לחכמי קשטילייא..., ליוורנו תרכ"ט (1869) [חלק מן התקנות בספרדית]

Eliezer Papo, Pele Yoets … trezladado en ladino, Viena 1870

פלא יועץ

אליעזר פאפו, פלא יועץ... טריזלאדאדו אין לאדינו, וינה תר"ל 1870

Sefer Moade H' ke-Min'hag k"k Sefaradim, Liorna 1872

sm

ספר מועדי ה' כמנהג קהל קדוש ספרדים, ליוורנו תרל"ב (1872)

Aggada de Pesah, Liorna 1876

12-10774

 

סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות .., ליוורנו (הוצ' ישראל קושטא) תרל"ו (1876)

Yaacob Yaffé, Yaacob be-Ezro, Izmir 1876

15-6927

 

יעקב יפה, יעקב בעזרו, אזמיר תרל"ו (1876)

Yosef ben Hayim Palache, Va-Yosef Abraham..Dito libro está odrenado en Ladino, Izmir 1881

23-5822

 

יוסף בן חיים פאלאג'י, ויוסף אברהם. דיטו ליב'רו איסטה אודרינאדו אין לאדינו ... , אזמיר תרמ"א (1881)

Sefer va-Yikah Avraam (Avraam Korkidi), Izmir 1882

va

ספר ויקח אברהם מאת אברהם קורקידי (דף ל"א ע"ב – ל"ב ע"ב דרוש בלאדינו), אזמיר תרמ"ב (1882)

Damesek Eliezer tom. 2 de Yore Dea, Yerushalayim 1884

de

דמשק אליעזר ח"ב של יורה דעה, ירושלים תרמ"ד (1884)

Yaakov Hulí, Meam Loez, Shemot vol. 1, Yerushalayim 1884

41527

יעקב כולי, מעם לועז שמות ח"א, ירושלים תרמ"ד (1884)

Yaakov Hulí i Yitshak Magriso, Meam Loez, Shemot vol. 2, Yerushalayim 1884

415288

יעקב כולי ויצחק מאגריסו, מעם לועז שמות ח"ב, ירושלים תרמ"ד (1884)

Aggada de Pesah, Viena 1884

10-10822

סדר הגדת ליל פסח, וינה תרמ"ד (1884)

Mahzor le-Shalosh Regalim Min'hag Sefarad, Viena 1887

msr

מחזור לשלש רגלים - מנהג ספרד - בקהילות קדושות בקושטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא, וינה תרמ"ז (1887)

Mahzor le-Yom a-Kipurim Min'hag Sefarad, Viena 1887

myk

מחזור ליום הכפורים – מנהג ספרד – בקהילות קדושות בקושטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא, וינה תרמ"ז (1887)

Seder Tefilat a-Hodesh ke-Min'hag k"k Sefaradim, Viena 1893

st

סדר תפלת החדש כמנהג ק"ק ספרדים, וינה תרנ"ג (1893)

Aggada de Pesah, Viena [1894]

9-10890

 

סדר הגדה של פסח עם תרגום לאדינו, וינה (תרל"ה) [תרנ"ד] (1894)

Rahamim Hayim Yeuda Israel, Sefer Ben Yamin, Salónica 1896

24-43

 

צוואה

רחמים חיים יהודה ישראל, ספר בן ימין, סאלוניקו תרנ"ו (1896) [כולל צוואת המחבר בעברית ולאדינו ר' להלן]

Sefer Shemo Yosef (Yosef n' Valid), Yerushalayim 1907

sy

ספר שמו יוסף (יוסף ן' ואליד) [דרושים בחכיתיה], ירושלים תרס"ז (1907)

Seder Tefila ke-Min'hag k"k shel a-Yeudim a-Sefaradim, Viena 1908

stp

סדר תפלה כמנהג קהלות הקדש של היהודים הספרדים (מיכאל מנחם פאפו) וינה תרס"ח (1908)

Hayim Palache, Sefer Refua ve-Hayim, Jerusalén 1908

27-35019

 

דוגמא

חיים פאלאג'י, ספר רפואה וחיים, ירושלים תרס"ח (1908) [חלק מן הרפואות והסגולות בלאדינו.

ר' דוגמא להלן

Aggada de Pesah, Salónica 1929

13-11079

 

סדר הגדת לילי פסח, סאלוניקו תרפ"ט 1929

Aggada de Pesah, Liorna 1932

14-11095

 

הגדה של פסח עם הפתרון בלשון ספרדי, ליוורנו (הוצ' בילפורטי) תרצ"ב (1932)

Recueil jubilaire en l'honneur de Salomon A. Rosanes (p. 10-13)

Yovel1

ספר היובל לכבוד שלמה רוזאניס (מאמר בלאדינו של הרב יצחק אלקלעי) (1933)

Aggada de Pesah, Viena ??

11-11189

 

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים, וינה חש"ד (1944)

Yeoshua Abraham Yeuda, Sefer Avodat Masá, Jerusalén 1965

19-20541

 

 

דף השער

יאושע אברהם יהודה, ספר עבודת משא יוצא עפ"י דפוס ראשון (שאלוניקי תר"ו [1846]), ירושלים תשכ"ה (1965)

דף השער בלאדינו בעמוד 30

Yosef Bengualid, Sefer Shemó Yosef, Jerusalén 1976

20-21891

 

יוסף ן' וואליד, ספר שמו יוסף, ירושלים תשל"ו (1976) [הוצאה שניה. יצא בפעם ראשונה בירושלים תרס"ז]

הערה: בחלק מן הדרשות קטעים רבים בלאדינו

Mahzor Bet a-Behira … le-Pesah ve-Shavuot, Yerushalayim 1985

bb

מחזור בית הבחירה ... לפסח ושבועות, ירושלים תשמ"ה (1985)

 

 

ב. קופלאס, בקשות, פיוטים

Títulos de los libros

מקום

שם הספר

Broshura de las Coplas de Purim, Alexándria 1929

01

ברושורה די לאס קופלאס די פורים, אלכסנדריה תרפ"ט (1929)

 

[Saadi ‘ha-Levi], Complas de Purim, Salónica [1890]

02

[סעדי הלוי], קומפלאס די פורים, סאלוניקו [1890]

 

Complas de Purim, Salónica 1880

03

קומפלאס די פורים, סאלוניקו, תר"ם 1880

 

Conplas Viejas de Purim, Jerusalén 1924

04

קונפלאס ב'ייז'אס די פורים, ירושלים תרפ"ד

 

Complas de Purim Saludar al Purim, Constantinopla 1923

05

קומפלאס די פורים סאלודאר אל פורים, קושטא תרפ"ג (1923)

 

Coplas Nuevas Dabdo Alabasiones…, Constantinopla 1778

06

קופלאש נואיבאש דאנדו אלאב'אשייוניס ..., קושטאנדינא תקל"ח (1778)

 

Sefer Shalmé Simhá o sea la Alegría Cumplida, Liorna 1782

07

ספר שלמי שמחה או סיאה לה אליגריאה קומפלידה, ליאורני (ליוורנו) תקמ"ב (1782)

 

Complas de Purim al Uzo Viejo, Izmir 1918

08

קומפלאס די פורים אל אוזו ב'ייז'ו, אזמיר תרע"ח (1918)

 

Seder de Ketubat ‘ha-Tora, Jerusalén 1898

09

סדר די כתובת התורה, ירושלים תרנ"ח (1898)

 

Seder de Ketubat ‘ha-Tora, Jerusalén 1938

10

סדר די כתובת התורה, ירושלים תרצ"ח (1938)

 

Seder de Ketubat ‘ha-Tora, Salónica 1866

11

סדר די כתובת התורה, שלוניקי תרכ"ו (1866)

 

Broshura Conteniendo Nuevas Coplas de Purim, Sálonica 1921

12

אליקסאנדרו פרץ, ברושורה קונטיניינדו נואיב'אס קומפלאס די פורים, סאלוניקו תרפ"א (1921)

 

Conplas de T”u bi-Shvat, Salónica 1800

13

קונפלאש די ט"ו בשבט, שאלוניק תק"ס (1800)

 

Ya Patron del Mundo, Izmir [1955]

14

יה ריבון עלם, אזמיר [תשט"ו (1955)]

 

Ya Patron del Mundo, Izmir [194?]

15

יה ריבון עלם, אזמיר ]תש"?]

 

[Abraham Toledo], Conplas de Yosef ‘ha-Tsadik, Belgrad 1861

16

[אברהם טולידו], קונפלאס די יוסף הצדיק, בילוגראדו תרכ"א (1861)

 

[Abraham Toledo], Maasiyot del Si[nyor] de Yaacob Avinu, Salónica 1870

17

[אברהם טולידו], מעשיות דיל סי' די יעקב אבינו ע"ה, שאלוניקי תר"ל (1870)

 

 

ג. רומנים

ג 1. הוצאת שי"ש

 

Títulos de los libros

מקום

שם הספר

El Bezero leenda judia, revista i korejada por Sh.I.Sherizli, Jerusalén 1904

18

איל ביזירו ליאינדה ז'ודיאה, ריב'יסטה אי קוריז'אדה פור שלמה ישראל שיריזלי, ירושלים תרס"ד (1904)

El Matador de criaturas, Imitado por Alexander Ben-Giat, Cairo [Jerusalén] 1908

19

איל מאטאדור די קריאטוראס, אימיטאדו פור אליקסאנדיר ן' גיאת, קאיירו [ירושלים] תרס"ח (1908)

Alexander Ben-Giat, El muerto que está vivo, Jerusalén 1912

20

אליקסאנדיר ן' גיאת, איל מואירטו קי איסטה ביב'ו, ירושלים תרע"ב (1912)

N.N. Samueli, El rey y el sastre, novela trezladada del hebreo por Shelomo Israel Sherizlí, Jerusalén 1903

21

נתן נטע סמואלי, איל ריי אי איל שאסטרי, נוב'ילה .. טריזלאדאדה דיל איבריאו פור שלמה ישראל שיריזלי, ירושלים תרס"ג (1903)

Enigma o El judío y la princesa, trezladado del hebreo por Ben-Zion Taragán, Jerusalén 1911

22

איניגמה או איל ג'ודייו אי לה פרינסיזה, טריזלאדאדו דיל איבריאו פור בן ציון טאראגאן, ירושלים תרע"א (1911)

En las tinieblas de la noche, Imitado por Alexander Ben-Giat, Adaptado del inglez por David Fresco, Jerusalén 1912

23

אין לאס טינייב'לאס די לה נוג'י, אימיטאדו פור אליקסאנדר בן גיאת, אדאפטאדו דיל אינגליז פור דוד פ'ריסקו, ירושלים תרע"ב (1912)

Vaninca Djermailof romanso ruso, Imitado por Alexander Ben-Giat, Cairo [Jerusalén] 1904

24

ב'אנינקה ג'ירמאאילוף רומאנסו רוסו, אימיטאדו פור אליקסאנדר ן' גיאת, קאיירו [ירושלים] תרס"ד (1904)

La hermoza Ester cuento histórico en el año 1663 en la ciudad de Pinsk, trezladado del aleman por A"sh, Jerusalén 1912

25

לה אירמוזה אסתר קואינטו איסטוריקו אין איל אנייו 1663 אין לה סיב'דאד די פינסק, טריזלאדאדו דיל אלימאן פור א"ש, ירושלים תרע"ב (1912)

La brigante, Imitado por Alexander Ben-Giat, Jerusalén 1912

26

לה בריגאנטי, אימיטאדו פור אליקסאנדר ן' גיאת, ירושלים תרע"ב (1912)

La nave hechicera viaje muy curioso, Imitado por Alexander Ben-Giat, Cairo [Jerusalén] 1906

27

לה נאב'י איג'יזירה ב'יאז'י מויי קורייוזו, אימיטאדו פור אליקסאנדר ן' גיאת, קאיירו [ירושלים] תרס"ו (1906)

La siñatura del contracto, Cairo [Jerusalén] 1906

28

לה סינייאטורה דיל קונטראקטו, קאיירו [ירושלים] תרס"ו (1906)

Y.L.Gordon, La punta de la yod, Trezladado del hebreo, Cairo [Jerusalén] 1901

29

י. ל. גורדון, לה פונטה די לה יוד, טריזלאדאדו דיל איבריאו, קאיירו [ירושלים] תרס"א (1901)

La cabesa cortada, trezladado por Alexander Ben-Giat, Cairo [Jerusalén] 1903

30

לה קאב'יסה קורטאדה, טריזלאדאדו פור אליקסאנדר ן' גיאת קאיירו [ירושלים] תרס"ג (1903)

Los hijos, novela trezladada del hebreo por Ben Zion Taragan, Jerusalén 1911

31

לוס איז'וס, נובילה טריזלאדאדה דיל איבריאו פור בן ציון טראגאן [ירושלים] תרע"א (1911)

 

תפילת נשים חלק ראשון        T1

תפילת נשים חלק שני             T2

תפילת נשים חלק שלישי        T3

תפילת נשים חלק רביעי         T4

תפילת נשים חלק חמישי        T5

תפילת נשים חלק שישי          T6