חזרה לדף השער

תנ"ך קונסטנטינופול 1873 (חלק ראשון) בתעתיק לטיני

לכניסה לתעתיק

אנו גאים להגיש כאן לשוחרי הלאדינו וספרותה תעתיק מלא של חלקו הראשון של תנ"ך קונסטנטינופול 1873 (תורה ונביאים ראשונים). התעתיק לאותיות לטיניות הוא מעשה ידיו של יהודה סידי. הגיה את הטקסט והסב אותו לכתיב ספניולי תקני ד"ר אבנר פרץ.

על התרגום החדש הזה של הטקסט המקראי, הנבדל ושונה מהנוסח המסורתי של תרגום התנ"ך ללאדינו, ועל חשיבותו הלשונית כתבתי במבוא שלי לכרך השני של האודיסיאה (מעלה אדומים 2014):

 

בין התרגומים הקלסיים מראשית תקופת ההשכלה, ניתן לכלול גם את התרגום החדש של התנ"ך ללאדינו (ספר תורה נביאים וכתובים, איל ליב'רו די לה ליי, קושטא 1873). איננו יודעים מי עומד מאחורי תרגום זה. הוא נשען במידה רבה על תרגומי הלאדינו שקדמו לו, אך בה בעת, הוא גם משוחרר מן השעבוד המוחלט לטקסט העברי ולתחבירו, שאפיינו תרגומים אלה. ניתן לראות בו יצירת מופת של עידן ההשכלה, המתאפיינת בעושר הלשון וגמישותה. זמינותו של תרגום זה סייעה לא מעט בידו של משה העליון בבואו לתרגם את יצירתו הקלאסית של הומרוס ללאדינו והוא שאב ממנו מלים וצירופי לשון.

 

עתה, בזכות יזמתו של יהודה סידי, מובטחת זמינותה של יצירה חשובה זו לכל חובבי הלאדינו ותרבותה. חשיבות המפעל הזה אינה גלומה רק בתעתיק בכתיב לטיני תקני של הלאדינו, אלא גם באפשרות הגמישה לחיפוש בתוך הטקסט, לחיפוש היקרויות של מילה או צירוף לשון, ולבחינת נפיצותם בטקסט המקראי המתורגם. אלה יכולים לשמש נקודת מוצא למחקרים לשוניים-מדעיים של התרגום הזה. עד היום התמקדו מחקרים אלה בתרגומי הלאדינו המסורתיים (נזכיר לעניין זה רק את עבודת החיים המקיפה שהקדיש להם פרופ' חיים ספיחה, ולמחקרים שפורסמו בצמוד למהדורת הפקסימילה של תנ"ך פררה). לא נותר אלא לקוות כי מישהו מדור החוקרים הצעירים ירים את הכפפה ויפנה זרקור גם לעבר תרגום קונסטנטינופול 1873 שחשיבותו רבה (היה זה התרגום הנפוץ ביותר בקרב דוברי הלאדינו בדורות האחרונים, בין היתר, בזכות הדפסתה של מהדורה שניה של התרגום הזה ב-1905).

יהודה סידי ראוי לכל ההערכה על מפעלו זה שכרוך היה בעמל עצום ומפרך. חוקרים אינם נוטים לקבל עליהם משימות שכאלה, שאין קרדיט מדעי לצידם. לפיכך, חייב ציבור שוחרי הלאדינו חוב של כבוד ליוזם המפעל.