חזרה לדף השער

 

גילויים וממצאים מאוצרות המכון

 

1.    היו זמנים  להקת תיאטרון ארץ-ישראלית מעלה מחזה של מולייר בדמשק

2.    המושבה הנשכחת הר טוב  פרק בלתי נודע כמעט בהתיישבות הציונית של יהודי בולגריה בשלהי המאה הי"ט

3.    טביעתה של ספינת הסוחר "סיזאי-נור" בימי מלחמת יוון – תורכיה

4.    חיטה למצה שמורה בירושלים שלפני שלושה דורות