חזרה לדף השער

חזרה לרשימת המאמרים

 

יוסף אברהם פאפו מתרגם פיוט פופולארי ללאדינו *

ד"ר אבנר פרץ

 

     הפיוט "אם אפס" נמנה עם הז'אנר "עקידה" - פיוטים המתארים את עקידת יצחק. הוא אחד מן הפיוטים היחידים פרי עטם של משוררי אשכנז (גרמניה) שזכה להיכנס למחזור הספרדי (אל תוך הסליחות) והתחבב מאוד על קהילות הספרדים. הפיוט התחבר בידי ר' אפרים בן יצחק מרגנסבורג, מגדולי בעלי התוספות בגרמניה (1175-1110). במחזורי הספרדים מיוחס הפיוט בטעות לפייטן אשכנזי אחר: ר' אפרים בן יעקב מבונא (בון). שם הפייטן רשום כפי שתוכלו להיווכח להלן באקרוסטיכון של ראשי המחרוזות.

 

     הפיוט זכה לתרגומים אחדים ללאדינו, מהם תרגומי בבואה (קאלק) ומהם תרגומים מודרניים שנעשו ברובם בידי חזנים במאה העשרים לצורך זמרה בבתי הכנסת. התרגומים האחרונים, שיש להם זכות עמידה כפיוטים עצמאיים בלאדינו, נרשמו בידי אלנה רומירו בקטלוג הקופלאס שלה  (Bibliografia analitica de ediciones de coplas sefardies, Madrid, 1992). המתעניין יוכל למצוא שם את החומר הרלבנטי באמצעות האינדקסים של הקטלוג.

 

     לתופעה הזו של תרגומים מודרניים לפיוטי המחזור התייחסתי כבר במאמרי בגיליון 62 של "אקי ירושלים": Una version djudea-espanyola del piyut "Mi kamoha". הבאנו שם את מה שנראה היה כגילוי ראשון של מגמה זו, עוד בשנת 1902, בידי החזן אליעזר בן נסים מרוסג'וק שבבולגריה.

     והנה, לאחרונה הפנה את תשומת לבי ידידי דב הכהן לשני פיוטים נוספים, גם הם מרוסג'וק, הכתובים בנוסח המודרני ואשר קדמו לפיוט זה. באחד משני הפיוטים, המצויים בספריית יד בן צבי, זומנה לנו הפתעה נעימה: מחבר הנוסח העברי איננו הפעם חזן או רב אלא הסופר המשכיל יוסף אברהם פאפו, איש רוסג'וק. חזן בית הכנסת שלמה שם טוב אלמליח הזמין אצלו את תרגום הפיוט "אם אפס" לקראת הימים הנוראים של שנת תרנ"ד (1894). הפיוט נדפס בדף בודד מקופל לשנים ומכיל ארבעה עמודים. יש להניח כי הדף חולק למתפללי בית הכנסת באותה שנה.

 

     שיתוף הפעולה הזה שבין חזן לבין משורר מודרני, מתגלה כמוצלח ביותר. החזנים שנטלו עליהם בדורות הבאים מלאכת תרגום כזו לא הצטיינו תמיד ביכולת אמנותית מרשימה ותרגומיהם נושאים לעתים אופי של חרזנות פשוטה. לא כן הדבר כשמדובר במשורר משיעור הקומה של יוסף אברהם פאפו. לאיכות יצירתו של פאפו יכולים אנו להתוודע באמצעות מחזהו התנכ"י  לה ב'ינייה די נבות (כרם נבות). ככל שמתקדמת במכון מעלה אדומים עבודת האסוף והפענוח של חומר ספרותי פרי עטו של פאפו, מתגלה האיש כאחד היוצרים הגדולים בלאדינו. בתוך המחזה הנזכר משובצים לא מעט קטעי תפילה מסורתיים ומקוריים שבהם ניכרת יכולתו של פאפו לעצב בצורה יפה וגמישה טקסטים דתיים.

 

     תרגומו לפיוט "אם אפס" המובא להלן במקור באותיות רש"י, בתעתיק לאותיות עבריות מרובעות ובתעתיק לכתב לאטיני, איננו תרגום פשוט אלא יציקה חדשה של הפיוט לתבנית מודרנית. בכך מקבל הפיוט את האופי הנדרש לשיטתה של אלנה רומירו (ראה מאמרנו הנזכר, באקי ירושלים 62) כדי לשייכו לז'אנר הקופלאס בלאדינו. המאפיינים הבולטים הם בקצרה: הלשון המודרנית, השתחררות מן המליציות הכבדה של המקור, כתיבה סטרופית שקולה (שבע הברות בכל טור), חריזה זוגית א-א ב-ב לעומת החרוז האחיד של הסטרופות במקור א-א-א-א. הפיוט המקורי כתוב בשיטת השיבוץ: הטור האחרון של כל סטרופה הוא ציטוט של פסוק או חלק פסוק מן התנ"ך. פאפו משחרר עצמו לחלוטין מזיקה זו ובכך מעניק לפיוט שטף זרימה המעביר את סיפור המעשה היטב לקוראים/מתפללים דוברי הלאדינו. ההקפדה על המשקל מאפשרת ביצוע מוסיקלי נוח ובלתי מאולץ בידי החזן וקהל מתפללי בית הכנסת.

אם אפס

Im afes

          טראדוסידו די יוסף אברהם פאפו

          Tradusido de Yosef Avraam Papo

         רוסג'וק 1 אלול 5654

          Ruschuk 1 Elul 5654 [1894]

 

 

אם אפס     סי לייה סי דיסטרוייו טו סאנטה מוראדה

Si ya se destruyo tu santa morala      אם אפס

          אי קאזה די טו גלורייה פ'ואי רואינאדה,

i kaza de tu gloria fue ruinada,

          נו דישיס דיפירדיר און פואיב'לו אמארגאדו,

no deshes deperder un puevlo amargado,

          דיסינדיינטי די און פאטריארקה אמאדו!

desendiente de un patriarka amado!

 

    

פנים  מימברה אקיל קי סאנטיפ'יקו טו גלורייה

Membra akel ke santifiko tu Gloria        פנים

          אי קי דישו און אישימפלו פור מימורייה!

 i ke desho un eshemplo por memoria!

          אה איל קי דישיטיס: "טו איז'ו פריסייאדו

A el ke dishites: "Tu ijo presiado

          סוב'רי לה ארה סיאה סאקריפ'יסייאדו".

sovre la ara sea sakrifisiado".

 

 

רץ             אי איל, אבאנדונאנדו סו גראנדי קארינייו,

I el, abandonando su grande karinyo,        רץ

          קורייו אליגרי אונדי סו קארו נינייו;

korio alegre onde su karo ninyo;

          קארגו קון לינייוס סו קואיסטה דיליקאדה,

kargo kon lenyos su kuesta delikada,

          אי אקיסטו אונה פ'אמה אינאולב'ידאדה.

i akesto una fama inulvidada.

 

 

יחיד  יצחק קאמינו קומו קורסו ליז'ירו,

Yitshak kamino komo korso lejero,       יחיד

          אי דימאנדו: "אונדי איסטה איל קארנירו?

i demando: "onde esta el karnero?

          "מי פאדרי, פ'ואיגו אי לינייוס לייה טראימוס,

Mi padre, fuego i lenyos ya traimos,

          מה, קי ב'אמוס סאקריפ'יסייאר נו סאב'ימוס".

ma ke vamos sakrifisiar no savemos".

 

 

מלים סו פאדרי לי ריספונדייו קון מונג'ו ריפוזו:

Su padre le respondio kon muncho repozo: מלים

          "מי איז'ו, איסטו איס איג'ו דיל פודירוזו;

"Mi ijo esto es echo del Poderozo;

          דישימוס פארה איל איסטי בואין קודייאדו,

Deshemos para El este buen kudiado,

          לייה מוסטרארה קין ב'ה סיר סאקריפ'יסייאדו".

ya mostrara ken va ser sakrifisiado".

 

 

 במצותך    אה לה פ'ין לי דיקלארו טו אינקומינדאנסה

A la fin le deklaro tu enkomendansa  במצותך

          די סאקריפיסייאר סו אוניקה איספיראנסה;

de sakrifisiar su unika esperansa;

          קי טודוס דוס די איגואליס בואינאס מאנייאס,

I todos dos de iguales buenas manias,

          סוב'יירון סין קישאר סוב'רי לאס מונטאנייאס.

suvieron sin keshar sovre las muntanyas.

 

 

ראו   די אינפ'רינטי ב'יירון אונה נוב'י קלארה,

De enfrente vieron una nuve klara,        ראו

          סי אפריסורארון אה פ'ראגואר לה ארה;

se apresuraron a fraguar la ara;

          סי איספ'ורסארון ג'ונטוס קון אמור איקסטרימו,

Se esforsavan djuntos kon amor ekstremo,

          אה איגזיקוטיר איל אורדין דיל סיר סופרימו.

a exekutir el orden del Ser Supremo.

 

 

ראה  אין ב'יינדו יצחק קי איל קארנירו איס איל,

En viendo Yitshak ke el karnero es el,   ראה

          דישו אה סו פאדרי: "סיירב'ו דיל דייו פ'יאיל,

disho a su padre: "Siervo del Dio fiel,

          "אבאנדוני סו אמור פאטירנאל איסטה ב'יז,

abandone su amor paternal esta vez,

          דיגוליימי אי ארדאמי קומו און בארב'יז.

degoyeme i ardame komo un barvez.

 

 

בי חפץ  לייה ב'יאי קי איל סיילו אין מי אינב'ילונטה;

Ya vee ke el sielo en mi envelunta;    בי חפץ

          מי קוראסון אה סו דיזיאו סי אג'ונטה;

Mi korason a su dezeo se adjunta;

          אי סי מיזמו מי איסקאטינארה אאורה,

I si mizmo me eskatemera aora,

          פור רינדיר מי ריפ'לו טורנה ב'ינדרה לה אורה".

por rendir mi reflo torna  vendra lv ora".

 

 

ידיו   ריזינייאדו לי אטו ביין מאנוס אי פייס,

Riziendo, le ato bien manos i pies,        ידיו

          טינדייו קוג'יאו אל פ'רוטו די סו ב'יז'יס,

tendio kuchio al fruto de su vejes,

          סו ז'וב'ין קואירפו סוב'רי לוס לינייוס איספאנדייו,

su joven kuerpo sovre los lenyos espandio,

          אי איל פ'ואיגו סוב'רי לה ארה אינסינדייו.

i el fuego sovre la ara ensendio.

 

 

צואר יצחק אפרונטו סו קואילייו דיליקאדו,

Yitshak apronto su kueyo delikado,       צואר

          אי סו פאדרי סי אאיגו אה סו לאדו

i su padre se aego a su lado

          פארה דיגוייארלו קון אורדין דיל קריאדור

para degoyarlo kon orden del Kreador

          קי אירה אין אקיל מומינטו סו ספיקטאדור.

ke era en akel momento su spektador

 

 

חקור דייו! אקורדאטי די אקילייו קי איזו!

Dio !Akordate de akeyo ke izo !           חקור

          קונטרה סו איז'ו לה פיאדאד דיזאיזו.

kontra su ijo la peadad dezizo.

          מיטייו סו נובלי קוראסון סוב'רי סו פאלמה,

Metio su noble korason sovre su palma,

          פור אמור די סירב'ירטי קון טודה סו אלמה.

por amor de servirte kon toda su alma.

 

 

קרא  די לו אלטו דיל סיילו אונה בוז סאלי:

De lo alto del sielo una boz sale:            קרא

          "דישה איסטי איז'ו קי טאנטו טי ב'אלי!

"Desha este ijo ke tanto te vale!

          לייה ב'ידי קי פור סאקריפ'יסייארלו סוס קאפאס,

Ya vidi ke por sakrifisiarlo sos kapas,

          טומה אין סו לוגאר איל קארנירו די דיטראס".

toma en su lugar el karnero de detras".

 

 

חליפי        איל אינסינסייו די סו סאקריפיסייו טרוקאדו,

El ensensio de su sakrifisio trokado,    חליפי

          פור איל די סו איז'ו אונדי טי איס קונטאדו,

por el de su ijo onde te ez kontado,

          אגראדיסיס איל קארנירו קי לי מוסטראטיס,

agradeses el karnero ke le mostrates,

          אי נו אולב'ידיס איל פאדרי קי אפריב'אטיס.

i no olvidas el padre ke aprevates.

 

 

זכרון איסטי ריקואירדו לו טייניס אין איל סיילו,

Este rekuerdo lo tienes en el sielo,        זכרון

          נינגונה מאלדאד לו קוב'רי קון סו ב'ילו.

ninguna maldad lo kuvre kon su velo.

          פ'ואי נוטאדו פארה נו סיר מאס אלימפייאדו

Fue notado para no ser mas alimpiado

          לו די אברהם קון סו איז'ו ריגאלאדו.

lo de Avraam kon su ijo regalado.

 

 

קוראיך אינקורב'אנדומוס טו נומברי אינב'וקאמוס,

Enkorvandomos tu nombre envokamos, קוראיך

          אין נואיסטרו אפריטו לה עקדה קונטאמוס;

En nuestro apreto la akeda kontamos;

          ב'יז'יטה טו ריב'אנייו קון פיאדאדיס.

Vijita tu revanyo kon peadades,

          אוב'יז'אס קי איספיראן אין טו בונדאדיס!

ovejas ke esperan en tus bondades 1

 

 

עוררה   דיזב'ילה טו פודיר, דיספיירטה לוס אולגאדוס:

Desvela tu poder, despierta los olgados. עוררה

          ריחמי, סינייור! לוס אורוזוס אקאיידוס.

Rihme, Senyor ! los orozos akayados,

          פור קי די לאס אלטוראס טראב'ין טוס בונדאדיס.

por ke de las alturas traven tus bondades,

          דייו אסינטאדו אין סיאה די פיאדאדיס!

Dio asentado en sia de peadades !

 

 

                   דישאדו איסטאמפאר די

                Deshado estampar de

        שלמה שם טוב אלמאליח הי"ו

Shelomo Shemtov Almaliah HY"V

 

המאמר פורסם באקי ירושלים גיליון 65, (ינואר 2001).