חזרה לדף השער

חזרה לסקירת ספרים

 

ספר הפרוטוקולים

של הוועד הנבחר של הקהילה היהודית של טנג'יר

מן השנים 1883-1860

LIBRO DE ACTAS

DE LA JUNTA SELECTA DE LA COMUNIDAD HEBREA DE TÁNGER,

DE 1860 A 1883

 

אחרי עשרים שנות עבודה של עמיתתנו למכון גלאדיס פימיינטה ואחיה שלמה (סידני) פימיינטה, רואה עתה אור ספר הפרוטוקולים של קהילת טנג'יר מן השנים 1883-1860. מדובר בכתב יד שהתגלה בטנג'יר והמכיל את הפרוטוקולים הרשמיים של ישיבות ועד הקהילה הנבחר הראשון של קהילת טנג'יר, שנערכו באותן שנים.

כתב היד כתוב בכתב הרהוט הספרדי (כתב חצי קולמוס או סוליטריאו) מן הטיפוס שנהג במרוקו ובלשון הספרדית ששמשה באותה תקופה בכתיבתם את פרנסי הקהילה. המסמך המיוחד הזה משקף בראיה מבפנים את חיי הקהילה, ארגונה, מוסדותיה, הבעיות השונות שהתמודדה עימן ואת קורותיה בתקופת מעבר והיפתחות אל העולם המערבי.

גילויו של כתב יד מסוג זה, שהוא דבר נדיר וכמעט יחידאי לגבי קהילות מרוקו, הוא בעל עניין וערך יוצאי דופן מן הבחינה הלשונית, ההיסטורית והחברתית.

הספר הזה, המכונה בפי עורכיו, שלמה וגלאדיס פימיינטה, בכותרת המשנה שלו: "לידתה והתפתחותה של קהילה מאורגנת", הינו פרי עבודה ומחקר של השניים במשך עשרים שנה. התעתיק המדויק לאותיות לטיניות (בכתיב קסטילי, אך באופן המשקף את ייחודו של הכתיב המקורי) מלווה בפקסימיליה של כתב היד המקורי על גבי תקליטור המלווה את הספר. בנוסף על כך מכיל הספר מחקרים משלימים ונספחים ובהם חומרים ייחודיים ורבי ערך שלא נודעו עד כה, ואשר יוכלו לשרת את המתעניינים בתולדות הקהילה הזו ולהרחיב היכרותם עם אופייה ותולדותיה.

 

תוכן הספר

א. מבואות ומחקרים

·          הקדמה מאת פרופ' אמריטוס חיים וידאל ספיחה, אוניברסיטת סורבון פריז, מומחה ללשון הספניולית.

מבוא מאת פיליפ אבן צור, יו"ר כתב העת ואגודת "עצי".

·          הצגת העבודה, הערות ותודות מאת גלאדיס פימיינטה וסידני פימיינטה.

·          הרקע ההיסטורי לכתיבת ספר הפרוטוקולים, מאת אביעד מורנו, מתמחה בחקר יהודי מרוקו הספרדית,

המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מרכז גאון לתרבות הלאדינו.

·          לשון ספר הפרוטוקולים, מאת גלאדיס פימיינטה, חוקרת במכון מעלה אדומים לתיעוד השפה הספניולית

ותרבותה

 

ב. גוף העבודה

·          ספר א' המכיל את הפרוטוקולים 301-1.

·          תוכן העניינים לספר א'.

·          ספר ב' הכולל את הפרוטוקולים 424-302.

 

ג. נספחים

 

ד. חומרים נוספים בהם: תקליטור ובו קובץ בפורמט PDF המכיל את 353 עמודי כתב היד.

 

ליצירת קשר ולרכישת הספר

גלאדיס פימיינטה וסידני פימיינטה,

רח' דולפין 10, דירה 17,  בת ים 59456.

טלפון: 03-5090263

דוא"ל: librodeactas@yahoo.fr