חזרה לדף השער

 

 

חדש על המדף

 

ת ר ב ו ת   ה ד ב ש   ה מ ת א פ ק

מאת אלעזר גרנות

תרגום ללאדינו: אבנר פרץ

 

ב פ ת ח  ה מ ב ח ר

 

ד"ר אבנר פרץ

תַּרְבּוּת הַדְּבַשׁ הַמִּתְאַפֵּק/בִּקְצוֹת אֶצְבְּעוֹתָיו,

   עַד תִּטֹּפְנָה בְּנִזְלָן/אֶל עֵמֶק הַשָּׁרָב. 

 

שירתו של אלעזר גרנות המובאת במארז זה לפני הקורא העברי במקורה, ולפני הקורא ההיספני המשכיל בספניולית (ספרדית-יהודית), מצויה עמנו כבר ששים שנה (מאז  הופעת  שיריו  הראשונים ב-1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, על דפי "חותם"), ואף על פי כן היא כמעט עלומה ומוכרת רק ליודעי ח"ן מועטים, שהתוודעו לשני ספריו ("להולכים בלילה", 1956 ו"בפעמון הזה", 1969). הספרים הללו קנו להם חסידים נאמנים, שהוקסמו מחינה וצליליותה הזכה של שירת גרנות, אך לא טופלו כלל בידי הביקורת ואף לא נכללו בלקטים ואנתולוגיות למיניהן. יתכן שפעלה כאן את פעולתה עובדת אי השתייכותו של גרנות לשום מחנה או קליקה ספרותית. על פי גילו (יליד ירושלים 1927), ניתן אמנם לשייכו לדור הפלמ"ח, אך זהו שיוך כרונולוגי בלבד. מבלי להאריך, ניתן לומר כי הוא רחוק למדי מן הפואטיקה המאפיינת קבוצה זו.

יבול שירתו של גרנות אינו רב ועולה בקושי למנין 60 שיר (כנגד 60 שנות יצירה – בחינת שיר לשנה...), אך ברובה המכריע היא בגדר "קב ונקי", אין בה זיבורית. הקורא הרגיש המעיין במבחר המובא בזה והכולל חלק ניכר משירתו של גרנות (מרבית שירי "בפעמון הזה", מחצית משירי "להולכים בלילה" ושלושה שירים חדשים, שלא נכללו בקבצים הללו. את יתר השירים ימצא הקורא בתקליטור הנכלל בערכה הזו), יוכל להתרשם מן המארג המיוחד שבו שזורים השירים הללו. חוטים גלויים וסמויים מקשרים בין השירים לבין עצמם ומעניקים למקבץ כולו עוצמה רגשית ואסתטית. ניתן לזהות בהם מכאובות גדולים, אשר בדרך מיוחדת ופלאית שוקעו בתוך שירים שהיו לכלי קיבול להם והאוצרים מתוך איפוק רב ("תרבות הדבש המתאפק בקצות אצבעותיו") ושימת לב קפדנית לתבנית ולמצלול, את התוכן הלוהט, מבלי שיימוג בחלוף השנים. שנים רבות אני נושא על לוח לבי את השירה היפהפייה הזו, הכוללת כמה מן השירים היפים ביותר שנכתבו בשפה העברית בשנות המדינה. עתה, במלאת ששים שנה למדינה ולשירה הזו, אני שמח שניתנה בידי ההזדמנות להציגה במארז זה, הכולל לבד מן הספר הזה, גם ספר אלקטרוני על גבי דיסק ובו שירי הספר במקור ובתרגום, שירים נוספים של אלעזר גרנות, מצגות שיר ובהן ט"ו שירים מתוך הספר מלווים בקריאה מוטעמת, צילומים וליווי מוסיקלי, דברי הערכה ועיון בשירים נבחרים וצילומי כתבי יד.