חזרה לדף השער

חזרה לחדש על המדף

ח  ד  ש !

ספר חדש בהוצאת מכון מעלה אדומים

 

קלסתר קול וטרוף

קלאריס ניקואידסקי

שירים

 

תרגם והקדים מבוא

 

אבנר פרץ

 

 

 

השירים מוגשים מקור (באותיות לטיניות בכתיב המשקף את הניב של בוסניה, באותיות עבריות) ותרגום עברי אמנותי. את השירים מקדים מבוא רחב הדן בשירה הייחודית הזו ומציע מפתחות לעולמה הפנימי.

 

 

פ ת ח   ד ב ר

 

יצירתה של קלאריס ניקואידסקי המובאת בזה לפני הקורא המשכיל, העברי או דובר הלאדינו, הינה הדבר החשוב ביותר שארע לה לתרבות הלאדינו (לפחות בתחום היצירה המקורית) במחצית השנייה של המאה העשרים. סמוך מאוד למועד ההכרזה 'הרשמית' - מנקודת ראות של סוציולוגיה של הלשון - על 'מותה של הלאדינו' (ספרה של טרייסי הריס מ-1994:  Death of a  Language), מופיעים במהלך השנים 1981-1978 שלושת מחזורי השירה האלה, המונים לא יותר מארבעים וחמישה שירים קצרים, כהבזק מדהים באופקי תרבות הלאדינו. חפים מכל נוסטלגיה, משוחררים מכל זיקה פולקלורית ושתולים היטב בנופי המודרנה האירופית, ניצבים השירים האלה לפנינו, כביכול כדבר המובן מאליו, כאילו ידעה הלאדינו בדורות האחרונים שפע ססגוני של גילויי שירה, של זרמים ספרותיים צולבים ומתנגשים, של התרוצצות תזזיתית, של בתי קפה ספרותיים, של במות פואטיות – בקיצור, של מערכת רבת פנים ומסועפת, שממנה עולה קולה האיכותי והייחודי של השירה הזו. דבר מכל זה לא ארע, לא במחצית השנייה של המאה העשרים ואף לא במחציתה הראשונה, או ברבע האחרון של המאה הי"ט, ראשית עידן ההשכלה באימפריה העות'מנית. מן הבחינה הזו מצטרפת יצירתה של ניקואידסקי לחוליות הקודמות המיוצגות בסדרה שלנו: יוסף אברהם פאפו ומשה דוד גאון – משוררים שהם "פרשים בודדים" בשדה היצירה בלאדינו.

השירים נדפסו בספר באותיות עבריות ובתעתיק לטיני. התעתיק הלטיני הוא זה שבו נדפסו השירים במקור (בספר Lus ojus las manus la boca, Baard Editions, Lot, France 1978 ובכתב העת Poesםa No 10, Madrid, Invierno 1980-1) בשינויים קלים, שנעשו מתוך כוונה להביא להאחדת הכתיב בשלושת הקבצים. הכתיב הלטיני משקף את ההגייה ואת מאפייני הדיאלקט הספניולי של בוסניה. הכתיב העברי, לעומתו, מאפשר לכל קורא הרוצה בכך קריאה לפי ההיגוי המוכר לו. נקל היה להיתפס ל"אקזוטיות" של הדיאלקט שבו כתובים השירים ומתוך כך לעמעם את ייחודם האמנותי ואת היותם נטועים בנוף המודרנה. כדי לא ליפול בפח הזה, נמנעתי במבוא שלי מכל התייחסות להיבטים לשוניים, והקדשתי את כולו לניתוח ספרותי, המיוסד על גישתו של פרופ' בנימין הרשב (הרושובסקי), מחשובי התיאורטיקנים בעולם במדע הספרות. אני מקווה כי המבוא הזה יפתח נתיבים לקריאה מבחינה ורגישה בשיריה של משוררת חשובה ובולטת בכל תולדות הספרות בלאדינו.

עדה גטניו-שאלתיאל תרמה לספר את איוריה המיוחדים, המנהלים בשפת הקווים דיאלוגים עם שירתה של ניקואידסקי (והרי הדיאלוג והחתירה, הנואשת לעתים, לדיאלוג, הם מרכיבים מהותיים בשירים האלה). אני חייב תודות  לעדה, שהיא משוררת-ציירת, לא רק עבור איוריה הנפלאים, אלא גם על כך שפקחה עיני להיבטים חיוניים להבנת שירתה של ניקואידסקי. דברים שלמדתי מן השיחות עימה שוקעו בדברי המבוא שלי ועל כך נתונה לה תודתי.

תודה מיוחדת לאלי רובר-ניקוד, בנה של קלאריס ניקואידסקי, אשר נעתר ברצון לבקשתי להתיר לי להוציא את שיריה במקור ובתרגום עברי. הוא הביע תקוותו כי גם הרומנים הצרפתיים של קלאריס ניקואידסקי, שזכו להצלחה רבה (לרבות עיבוד לאופרה ולתיאטרון) וקצרו פרסים ספרותיים רבים, יתורגמו לעברית ויאפשרו לקורא העברי להתוודע ליצירה בפרוזה של סופרת יהודיה בולטת. אין לי אלא להצטרף למשאלתו.

זהו הכרך השביעי בסדרה בת עשרה ספרים מאוצרות השירה והדרמה בספניולית. שני ספרים נוספים יופיעו בקרוב. אני מקווה כי למרות האקלים שאינו נוח ביותר לקליטת קלאסיקה בלאדינו (ומה גם שירה ודרמה), תמצא הסדרה הפנורמית הזו, המכסה חמש מאות שנות יצירה ספרותית בלאדינו, הדים בכמה לבבות מבינים ורגישים והיה זה שכרי.

 

                                                                                                                               אבנר פרץ

 

 

 

מחיר הספר: 75 ₪